Til hovedinnhold

Fagforbundet sikrer ambulansefolk paramedisin-autorisasjon

Fagforbundets leder Mette Nord, AU-medlem Iren Luther og ambulansearbeider Bjørn Erik Hox møtte helseminister Ingvild Kjerkol for å feire gladnyheten.

Fagforbundets leder Mette Nord, AU-medlem Iren Luther og ambulansearbeider Bjørn Erik Hox møtte helseminister Ingvild Kjerkol for å feire gladnyheten. (Foto: Renate Tårnes)

– Fagforbundet har sikret at de med videreutdanning i Nasjonal Paramedic ikke blir hengende etter, men får autorisasjon som paramedisinere, sier en tydelig fornøyd Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial.

10.01.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.01.2024

Helse og omsorgsdepartementet foreslår nå, etter tydelig beskjed fra Fagforbundet, en overgangsordning som gir rett til autorisasjon som paramedisinere for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning innenfor paramedisin.

– Vi er utrolig glade for at vi nå har fått på plass en så stor seier for mange av våre medlemmer, sier Luther. 

Folk med bunnsolid fagkompetanse

Ved innføringa av nye autorisasjon for paramedisinere oppstod det en utfordring for de som tidligere har tatt videreutdanning som Nasjonal Paramedic med 60 studiepoeng, eller mastergrad i “prehospital critical care”. Mange av disse er medlem i Fagforbundet.

– Dette er folk med bunnsolid fagkompetanse, og som tjenestene er helt avhengig av. Vi kan ikke leve med at det kunne oppstått et slags A- og B- lag mellom de nyutdannede paramedisinerne og de som allerede jobber i tjenestene. Det unngår vi nå, sier Luther.

Siden innføringen av autorisasjon for paramedisinere i 2022 har Fagforbundet jobbet hardt for en overgangsordning.

– Vi har vært tydelig på at overgangsordninga må på plass og tatt det opp med regjeringsmedlemmene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved enhver anledning. Nå ser vi resultatet av grundig arbeid og at vi har en regjering som lytter, sier Luther.

Onsdag møtte en delegasjon fra Fagforbundet helseministeren for å snakke om overgangsordningen og gjøre intervju med Fagbladet. – Dette er en gledens dag. Tusen takk for at du har lyttet til oss, sa ambulansearbeider Bjørn Erik Hox til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) under besøket.

Stor glede da paramedisiner Bjørn Erik Hox møte helseminister Ingvild Kjerkol for å snakke om den nye overgangsordninger som sikrer han fortsatt autorisasjon.

Stor glede da ambulansearbeider Bjørn Erik Hox møtte helseminister Ingvild Kjerkol for å snakke om den nye overgangsordninger som sikrer han fortsatt autorisasjon som paramedic. (Foto: Renate Tårnes)

Husk å søke om autorisasjon før sommeren 2025

Overgangsordninga omfatter autoriserte ambulansearbeidere og sykepleiere som har gjennomført formell utdanning i paramedisin i form av:

  • enten videreutdanning i paramedisin med 60 studiepoeng (nasjonal paramedic-etterutdanning - NPU) eller
  • master i prehospitale tjenester med 120 studiepoeng (mastergrad i prehospital critical care)
  • i tillegg må søkerne oppfylle nærmere vilkår om gjennomført yrkeserfaring av et visst omfang og en viss karakter innenfor paramedisin.

Ifølge forslaget må vilkårene ha vært oppfylt før autorisasjonsordningen for paramedisinere trådte i kraft 1. mai 2022. Videre må søknad om autorisasjon etter overgangsordningen være fremsatt innen 1. juni 2025. Dersom ordningen trer i kraft våren 2024 vil dette gi helsepersonell som omfattes av ordningen ett år på å skaffe den nødvendige dokumentasjon og sende søknad om autorisasjon til Helsedirektoratet.

Les mer om ordninga på helsedepartementets egne nettsider. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?