Til hovedinnhold

– Vi må ta grep om bussikkerheten

Ingunn Reistad Jacobsen, leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, deltok i panelsamtale om bussikkerhet under Kartellkonferansen.

Ingunn Reistad Jacobsen, leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, deltok i panelsamtale om bussikkerhet under Kartellkonferansen. (Foto: Kjell-Erik Kallset)

På drøyt ti år har minst ti bussjåfører mistet livet i møteulykker. Sikkerhetskravene har vært helt fraværende, men nå er ting i ferd med å skje.

22.11.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.11.2023

Mens det finnes internasjonale krav til sikkerhet i personbiler og lastebiler, er det ikke noe tilsvarende for busser.

I 2017 kolliderte to busser ved Nafstad i Ullensaker. Én av sjåførene mistet livet, mens den andre ble hardt skadet. Hastigheten var like over 30 kilometer i timen.

På LO Stats kartellkonferanse var spørsmålet om bussjåføren er glemt. Representanter fra regjering, forskningsmiljøet og arbeidsgiver- og arbeidstakersiden var enige om at altfor lite er gjort til nå. Men alle parter er innstilt på å ta grep.

Samlet om sikkerhet

I høst reiste Fagforbundet til Europas største bussmesse, Busworld, for å sette kollisjonssikkerhet på agendaen.

– Vår tillitsvalgte gikk gjennom samtlige stands – over 500. Bare én omhandlet sikkerhet. Derfor er det en styrke at vi her i Norge har samlet oss, og at vi jobber med dette, sa Ingunn Reistad Jacbobsen, leder for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Under Busworld lanserte Transportøkonomisk Institutt (TØI) en forskningsrapport basert på ulykker i både Norge og Europa.

– I prinsippet er det ingen krav til kollisjonsbeskyttelse for bussjåfører, sa Rune Elvik, forsker ved TØI.

Han fortalte om rapportens anbefalte tiltak for trafikksikkerhet i busstransport, som sikkerhetskulturtiltak, styringssystemer og kollisjonssikkerhet for sjåførene.

Når det ikke har vært lovpålagte krav om kollisjonssikkerhet har tillitsvalgte vært nødt til å drive lobbyvirksomhet mot fylkespolitikere, for å sørge for at anbudene stiller krav til kollisjonssikkerhet. Uten klare krav i anbudene har busser med kollisjonssikkerhet blitt for dyre for å vinne anbudene.

Norge som foregangsland

Regjeringa er i gang med tiltak, og i tidligere i år ble det skjerpede krav for alle nye busser om at de skal tåle frontkollisjoner.

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet omtaler dette som første skritt. Departementet har nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en bred teknisk studie som skal legge et faglig grunnlag for nye krav.

Et samlet panel var enige om at det var viktig å jobbe iherdig for internasjonal regulering.

– Det er viktig at vi jobber internasjonalt, men vi må også utnytte at Norge er et foregangsland. Vi må ta grep om bussikkerheten. Vi har nettopp fått nye busser som skal kjøre i ti år, og som ikke har god nok sikkerhet. Jeg er sikker på at fylkespolitikerne kan påvirke dette. De har en stor og viktig rolle, sier Ingunn Reistad Jacobsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?