Til hovedinnhold

Fagforeninga bevilger penger til Flyktninghjelpen

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo bevilger 50 000,- til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina.

06.03.2022 av Info avd.061
Sist oppdatert: 06.03.2022

Krigens brutalitet I Ukraina har ført til sivile på flukt i et enormt omfang. Mange familier må nå flykte ut av landet, og det har den siste uken kommet over en million ukrainske flyktninger til nabolandene. Behovet for bistand i nabolandene, og inne i Ukraina er enormt . 

Flyktninghjelpen har lenge advart om hvilke konsekvenser en militær konflikt i Ukraina vil kunne føre til. Flyktninghjelpen har siden 2014 hjulpet over 700.000 mennesker i Ukraina  med vann, husly, mat og sanitær hjelp.  

For tiden har Flyktninghjelpen 70 personer inne i kampområdene, og arbeider for å få igangsatt nødhjelpsarbeid inne i Ukraina. I tillegg har de har nødhjelpsteam i nabolandene Moldova, Romania og Polen, og flere er på vei.  

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er rystet over Russlands avskyelige kamphandlinger mot våre europeiske naboer. Vi håper og tror at bidrag til hjelpeorganisasjoner, som Flyktninghjelpen, ikke bare kan hjelpe i den akutte flyktningkrisen, men at ukrainere også opplever at Europa står sammen med det ukrainske folket i denne krigen.  

Du kan lese mer om Flykningshjelpens arbeid her.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?