Til hovedinnhold

Årsmøte ga fagforeningen marsjordre

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo gjennomførte sitt årsmøte 27.02.2022, også i år ble dette gjennomført digitalt. Handlingsplanen for året som kommer ble vedtatt og kampsakene er klare til å gjennomføres.

04.02.2022 av Info avd.061
Sist oppdatert: 04.02.2022

Fagforeningsstyret utarbeidet en tydelig handlingsplan for aktivitetene til året som kommer. Det er mange velkjente overskrifter som kampen for hel og fast stilling, kompetanseplanarbeid i virksomhetene og å sikre at ansatte i pleie- og omsorgen har gode lønns- og arbeidsvilkår.  

Handlingsplanen som ble vedtatt er spisset inn og legger og opp til stor aktivitet i hele fagforeningen, klubber, seksjoner og utvalg. Det er mange aktiviteter som skal skje i året som kommer, og fagforeningen er avhengig av fullt fokus på oppgavene som ligger foran oss i det nye året.  

Oppgavedeling- og kompetanseplanlegging må ses i sammenheng med arbeidet som gjøres i heltidsarbeidet og fagforeningen vil presse på for at det settes kraftig fokus på dette ute i virksomhetene. Gode lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i pleie- og omsorgen er viktig for å rekruttere nye helsearbeidere. Og det er lagt opp til et stort trykk opp mot Oslo Kommune å erstatte dagens anbudsregimer med at tjenestene kan drives med regelverket rundt utvidet egenregi.  

Fagforeningen vedtok også at vi skal jobbe for at Fagforbundet legger solidaritetsbevis for Fagforbundets barneby som et valgalternativ til de vanlige vervepremiene. Dette forslaget var innsendt av Ingunn Strand, plasstillitsvalgt i Bydel Grünerløkka og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.  

Det ble også valgt medlemmer til styret, seksjoner og utvalg. Oversikten finner du nedenfor.

Vi takker for godt årsmøte og gleder oss til å ta fatt på oppgavene.  

 

Med vennlig hilsen  

Styret  

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 

 

 

 

Fagforbundet Pleie og Omsorg 2022

Styret i fagforeningen:

 

Leder: Siri Follerås

Nestleder: Fredrik Olstad  

Opplæringsansvarlig: Tim Sørensen

Kasserer/Fane 2: Ove Buvarp

Sekretær/Fane2: Irene Trygg Gjestvang

Sekretær: Bashiruddin Ahmed Khawaja

Leder SHS: Fatmira Maksuti

Nestleder SHS: Erle Therese Lund Bru

Leder SKA: Ragnar Asting

Leder SST: Predrag Palvovic

Ungdomstillitsvalgt: Jørgen Aanerud

Nestleder: Esben Renbjør  

Pensjoniststillitsvalgt: Unni Svendsen  

Nestleder: Gerd Kristiansen  

Styremedlemmer:

Kjartan Goksøyr  

Britt Dalby Holand

Eva Margarethe Bye

Ajras Akhtar

Asma Said

 

Styremedlemmer SHS:

Anja Caroline Kolden

Anne Hilleren

Kristin Greaker

Ane Sekkelsten Skjølsvik

Amina Ahmed Ibrahim

 

Pensjonistutvalg:

Turid Simensen

Inger Lise Amundsen

Peter Hoefs

Vara:

Hege Valland

Anne-Kathrine Lien

 

Ungdomsutvalg:

Alexandra Fjeld

 

Revisorer:

Agathe Loukou

Karin Edsbergløkken

Vara: Trude Bruvoll

 

Fagforbundet Oslos representantskap:

Siri Follerås (regionstyret)

Fredrik Olstad

Tim Sørensen

Ove Buvarp  

Irene Trygg Gjestvang

Bashiruddin Ahmed Khawaja

Kjartan Goksøyr Oslo

Britt Dalby Holand

Eva Margarethe Bye  

Ajras Akhtar

Asma Said

Yvonne Holmeide

Dorthea Bråten

Vara i rekke:

El Hassan Ouguir

Ane Sekkelsten Skjølsvik

Fredrik Lothe Oslo

Heidi Bryhnisveen

Laila Sakhi Oslo

Mette Skjeppestad

Neda Karimi

Laila Bergli

Claudia Stansiu

Unni Svendsen

Tertit Henriksson

 

Valgkomite:

Leder: Pål Fuglseth Tautra Oslo

El Hassan Ouguir

Dorthea Bråten

Peter Hoefs

Tertit Henriksson

Claudia Stansiu

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?