Til hovedinnhold

Vervet 43 nye medlemmer i mars

Edita Bekteshi Khawaja er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet pleie og omsorg.

Edita Bekteshi Khawaja er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet pleie og omsorg. (Foto: Fagforbundet)

Samhold gir styrke. Superverver Edita Bekteshi Khawaja fikk vervet 43 nye medlemmer i mars. Vi har stilt henne noen spørsmål.

05.04.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 06.04.2022

Gratulerer med 43 nye medlemmer i mars!

Hvordan fikk du vervet 43 nye medlemmer?

- Ved å møte dem på arbeidsplassen. Sammen med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene bruker Fagforbundet pleie og omsorg en hel stilling for å organisere vervearbeidet. Dette er viktig for oss å møte medlemmene i deres hverdag for å forstå hvilke utfordringer de står i. Dette hjelper blant annet til å utvikle politikken vår. Medlemmene setter også veldig stor pris på å bli sett og få besøk.

Hvorfor er det viktig å verve nye medlemmer?

- Medlemsvekst betyr større tariffmakt. Det har stor betydning for tillitsvalgte å kunne snakke på vegne av mange medlemmer når man skal diskutere saker med arbeidsgiver.

Er det vanskelig å verve?

- Kommer an på hva du mener med vanskelig. Personlig er jeg ikke redd for å snakke med mennesker. Å verve nye medlemmer faller helt naturlig for meg. De jeg møter har samme arbeidserfaring som meg, slik at jeg vet veldig godt hvordan mange av dem har det. Det alltid noen som er skeptiske. Det løser jeg ved å bruker jeg god tid med dem.

Hva er ditt beste vervetips?

- Vær synlig! Få melder seg inn i noe de aldri har hørt om. Det gjelder særlig studenter eller ekstravakter. Er du tillitsvalgt bør du ha en ryddig korktavle på arbeidsplassen med informasjon. Gjerne med bilde av deg, slik at uorganiserte og organiserte vet hvem som er tillitvalgt for Fagforbundet.

-Snakk mye med uorganiserte og gi god og tydelig info om oss. Fortell om saker som vi brenner for; heltid, fast jobb og at alle skal med. Sjekk også med klubben om du kan finne saker som Fagforbundet har fått til på arbeidsplassen du skal besøke. 

-Husk også å nevne medlemstilbudet som vi tilbyr medlemmene våre, som faglige kurs og rimelig boliglån og god innboforsikring.

-Et siste tips: Sett deg inn i hva folk tenker om forbundet. Hva slags motargumenter, eller fordommer, kan du møte? Det er enklere å argumentere mot misoppfatningene, hvis du på forhånd har tenkt ut noen svar.

Verv en kollega!

Samhold gir styrke

- Fagforbundet Oslo har 48 651 i utgangen av mars 2022.  I mars fikk vi til sammen 489 innmeldinger. Medlemsutviklingen er svakt stingende, men vi trenger hele tiden flere. Det hadde vært stor stas å nå 50 000 medlemmer i 2022!

Her kan du lese om Fagforbundets vervepremier.

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?