Til hovedinnhold

Forhandlingene fortsetter i Oslo kommune

Kl. 12.00 i dag overleverte forhandlingssammenslutningene sitt andre kravdokument i årets tarifforhandlinger. LO Kommune Oslo vektlegger økt reallønn til alle, seniortiltak, lærlinger og lønnskompensasjon for videreutdanning og kompetanseutvikling.

25.04.2022 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 25.04.2022

IMG_1399.jpg

 

- Vi lever av kroner, ikke av prosenter, uttaler Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin som er en del av LO Kommune Oslos forhandlingsledelse. – Våre medlemmer merker godt økte priser på strøm, bolig, mat og drivstoff. En undersøkelse viser at seks av ti medlemmer har måttet endre måten de lever på grunnet prisveksten, mens halvparten har sett seg nødt til å endre ferieplaner i år på grunn av prisøkningene. Særlig de med de laveste lønningene merker prisveksten godt. Nettopp derfor er det helt avgjørende for oss at årets lønnsoppgjør kommer i form at et solid kronetillegg som er likt for alle, påpeker Dehlin.

 

I LO Kommune Oslos kravdokument presiseres det at hovedkravet er å øke medlemmenes kjøpekraft, og bidra til små økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet gjennom et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen som gir reallønnsvekst for samtlige grupper.

 

-Vårt krav og mål er en merkbar reallønnsvekst for alle yrkesgrupper. Skal vi oppnå dette er ikke rom for å avsette midler til sentrale lønnsmessige tiltak, og heller ikke til lokale forhandlinger, fortsetter Dehlin. - Hvis midler skal fordeles utenfor lønnstabellen vil det være grupper som ikke vil få reallønnsvekst siden den sentral potten blir for liten, sier han.

 

Seniortiltak og lærlinger

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at alle bestemmelser i tariffavtalen er oppe til forhandling. Det er altså mer enn lønn partene skal komme til enighet om.

 

- Vi vil ha på plass seniortiltak som gjør at eldre arbeidstakere kan stå lenger i jobben sin. Eldre arbeidstakere skal ikke presses ut av arbeidslivet under omstillinger og effektiviseringer. Vi ønsker derfor at det utvikles en lokal tiltaksplan for at seniorarbeidstakere kan stå lenger i arbeid, forteller Dehlin.

 

LO Kommune Oslo vil ha på plass en bestemmelse i tariffavtalen om at minst 10% av arbeidede timer innenfor fagområder med behov for læreplasser utføres av lærlinger eller tilsvarende ordninger.

 

- Det er det samme gode kravet Oslo kommune stiller i sine eksterne kontrakter. Skal vi få unge til å velge yrkesfag må vi ha læreplasser å tilby dem. For å sikre morgendagens kompetente fagarbeidere trenger vi at Oslo kommune gjør sin del av jobben, uttaler Dehlin.

 

Andre krav

Et annet område det er lagt fram krav om er arbeidstøy. Bakgrunnen er at det i dag er store forskjeller mellom arbeidstakernes tilgang til hensiktsmessig arbeidstøy i Oslo kommune. LO Kommune mener det bør være likebehandling av ansatte på dette området, og krever at nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe med dette i løpet av tariffperioden.

 

LO Kommune Oslo presser på for at kompetanse skal gi uttelling i lønn. Et av kravene er at ansatte med fagbrev som er relevant for stillingen skal avlønnes som fagarbeider. Videre skal kompetanseutvikling følges opp gjennom arbeidsgiver skal vurdere hvilken betydning den får for arbeidsoppgaver og lønnsutvikling.

 

Det legges videre fram krav på en rekke andre områder, som omfatter blant annet hjemmekontor, klima og miljø at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og at ubekvemstillegg skal betales for hele vakten. For å lese alle kravene til LO Kommune Oslo, kan du klikke deg inn på lenken til hele dokumentet nedenfor.

 

Videre framdrift

Vanligvis legger partene fram krav/tilbudsdokumenter i 3 runder hver. Det er planlagt at Oslo kommune legger fram sitt tilbud nr. 2 i onsdag 27. april. Arbeidstakersammenslutningene legger fram sitt 3. kravdokument torsdag 28. oktober. Fristen for å bli enige om en forhandlingsløsning løper ut ved midnatt natt til 1. mai. Hvis det ikke oppnås enighet går oppgjøret til mekling.

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?