Til hovedinnhold

Hva betyr kvinnekamp i 2022

Linda Amundsen. Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo sporveiers arbeiderforening.

Linda Amundsen. Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo sporveiers arbeiderforening. (Foto: Linda Amundsen)

Innlegg i forbindelse med 8. mars. Av Linda Amundsen, trikkefører og tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

07.03.2022 av Linda Amundsen
Sist oppdatert: 10.03.2022

Gratulerer med dagen!

Det kan for mange virke uforståelig at kvinnedagen i 2022 fortsatt er en kampdag. De største og hardeste kampene, som stemmerett og rett til å bestemme over egen kropp, er tatt av sterke og modige kvinner før oss.  Livet for kvinner i Norge har helt klart vært verre enn det er i dag, men det er ikke ensbetydende med at vi er kommet langt nok i kampen for likestilling.

I Oslo Sporveier har vi en sterk mannsdominert fagforening som gjennom historien har bidratt til lik lønn for likt arbeid, også for kvinner. En rettighet kvinner i kvinnedominerte yrker i det norske samfunnet fremdeles ikke har oppnådd. Den kampen som nå må kjempes er den usynlige maktstrukturen som ligger i samfunnet vårt, og som gjør at kvinner fremdeles ikke er fullt likestilt med menn.

Målet må være at alle mennesker skal behandles med samme respekt og gis samme mulighet uavhengig av kjønn. Slik er det dessverre ikke, ennå.

Kvinner i min generasjon har fra tidlig alder lært at vi skal være sterke og modige. Vi skal ikke lage dårlig stemning, men heve oss over urettferdig behandling eller uønsket adferd. For vi kvinner har det jo «...tross alt bra her i Norge.». Allikevel er seksuell trakassering på jobb fremdeles et stort problem. Fremdeles holdes kvinner tilbake i verv eller ansvar i maktposisjoner. Det er fremdeles patriarkalske strukturer i samfunnet som gjør det greit for noen å seksuelt trakassere, undertrykke eller forbigå kvinner. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi skolerer oss og skaper kvinnenettverk, slik at man ikke blir stående i kampen aleine.

Dagens kvinnekamp handler om holdningsendring. Den skal vi ikke legge på menn alene. Vi kvinner må stå opp for oss selv og tørre å skape dårlig stemning når vi blir behandlet dårlig. Derfor møtes vi den 8. mars og i egne kvinnenettverk for å styrke oss selv gjennom kunnskap og samhold.

Det endelige målet med kvinnekampen er et bedre sted for alle samfunnets borgere uavhengig av kjønn, legning, etnisitet, religion eller klasse. Det får vi til – når vi står sammen! Ha en fin 8. mars!

Fagforbundet Oslos 8. mars paroler

I år stiller Fagforbundet Oslo med tre paroler:

  • En for alle, alle for en – applaus erstatter ikke likelønn
  • Jeg er livslang – det må pensjonen min også være
  • Helse hele livet – styrk AFP og særaldersgrensen

Program for 8. mars

Fagforbundet Oslo inviterer til mat og prat før vi går samlet til Youngstorget for å markere kvinnedagen.

Møt oss fra 16.00 i Fagforbundet Oslos kantine i andre etasje, Apotekergata 8 i Oslo sentrum.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?