Bedre lønn og pensjon med kommunal egenregi

I Oslobudsjettet for 2022 varsler Byrådet at de to gjenværende profittdrevne sykehjemmene skal overtas av kommunen. Hovedtillitsvalgt Kjartan Goksøyr har jobbet lenge for at sykehjemmene skal drives i kommunal egenregi eller ideelt.

29.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 29.09.2021

- Offentlig midler skal gå til tjenester for innbyggerne og ikke til profitt. Vi har sett at kommersielle bedrifter gir dårlig lønn og pensjon for å øke inntjeningen, sier Kjartan Goksøyr hovedtillitsvalgt ved Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Kjartan Goksøyr har bakgrunn som pleieassistent. Han har vært medlem i Fagforbundet i seksten år og tillitsvalgt i tolv av dem.

Har du noen gode eksempler på hva kommunal egenregi betyr for medlemmene?

- Ja, da Oslo kommune overtok driften på Uranienborghjemmet hadde vi et medlem som gikk opp 160 000 kroner ved å få en gjennomsnittlig kommunesats på lønna.  Årsaken var at han gikk fra ekstremt dårlig lønn.

Hvordan jobber du for få sykehjemmene i kommunal egen regi?

- Noen av overtakelsene er politiske beslutninger. Vi har jobbet både opp mot politikere, og opp mot forvaltningen i Oslo kommune, for å sikre at de fleste tjenestene er i egenregi av kommunen. I tillegg så oppfordrer vi medlemmene å stemme det som lønner seg for dem som ansatt.

Hvordan er samarbeidet med Byrådet og kommunen?

- Jeg opplever at Byrådet er lyttende på de arenaer vi møter dem og at Fagforbundet har et godt samarbeide med dem. Jeg opplever at samarbeidet med kommunen stort sett er veldig bra. Men Oslo kommune er en stor organisasjon. Til tider kan være litt krevende å oppleve at den ikke helt henger sammen.

Vi ser at ofte at mellomledere, og andre, kan ha egne agendaer som ikke er den samme som Byrådets.

Er samarbeidet godt mellom fagforeningene?

- Det varierer. Jeg opplever at vi samarbeider godt på med Norsk Sykepleierforbund når vi har felles interesser. Vi har også god dialog med andre forbund, men noen kjører sitt eget løp.

Hvordan tror du sykehjemsoslo ser ut om ti år?

- Jeg har et håp om at vi har en høyere grunnbemanning og flere som jobber heltid. Da kan våre medlemmer gi det lille ekstra i arbeidstida og dra hjem med en god følelse i magen.

Hvorfor bør folk være fagorganisert?

- VI er sterkere sammen. Vi får lov å være med og prege arbeidsplassen vår. Og vi er i en posisjon til å kreve både ordentlig betaling og ordentlig behandling for jobben vi gjør.

Relaterte artikler:

;