Til hovedinnhold

Avtale om korona-tillegg i Oslo kommune klar

LO Kommune Oslo, Oslo kommune og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om en ny avtale om korona-tillegg i Oslo kommune. Avtalen innebærer økt kompensasjon for overtidsarbeid og merarbeid.

22.12.2021 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 03.01.2022

Avtalen sikrer at ansatte i Oslo kommune har lik kompensasjon som ansatte i kommune-Norge forøvrig. Den gir også arbeidsgiver større muligheter til å benytte seg av overtidsarbeid. Så langt det er mulig skal det være frivillig å jobbe overtid. Behovet for avtalen skyldes behovet for å sikre god nok bemanning og forsvarlige tjenester under korona-pandemien. 

- Fagforbundet Oslo anerkjenner at det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering. Fagforbundet Oslo er derfor svært fornøyd med at LO Kommune Oslo og de andre sammenslutningene har blitt enige med Oslo kommune om en avtale som gir mer penger i lomma for de som har anledning til å stå på litt ekstra under det vi må håpe på er siste innspurt av pandemien, sier 1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje

Basert på frivillighet

- Mange av våre medlemmer er slitne og føler at de har pressa seg til det ytterste allerede, kommenterer nestleder Vidar Evje.

- Det er derfor viktig for oss å understreke at arbeidsgiver så langt det lar seg gjøre skal bruke ansatte som selv ønsker å jobbe merarbeid/overtid. For de som derimot selv ønsker og har kapasitet til å jobbe overtid, eller de som vil utøke deltidsarbeid til full stilling, gir denne avtalen økte tillegg. Det synes vi de ansatte har fortjent, avslutter Evje.

God kompensasjonsordning

Per Egil Johansen
Per Egil Johansen

- Det store smittetrykket og behovet for at kommunen yter en ekstraordinær innsats gjør at arbeidspresset er stort på de ansatte. Avtalen gir en god økonomisk kompensasjon for overtidsarbeid og for deltidsansatte som jobber mer enn avtalt. I de fleste tilfeller vil overtidstillegget utgjøre 200%, mens hvis du blir pålagt overtidsarbeid på helligdager i jula er tillegget på så mye som 300%, forteller leder for LO Kommune Oslo, Per Egil Johansen.

For deltidsansatte vil arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales tilsvarende satser.

Tillitsvalgte skal involveres

Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte skal involveres ved bruk av overtid. Før overtids- og merarbeid iverksettes skal det drøftes med tillitsvalgte. Det er videre slått fast i avtalen at hovedtillitsvalgte jevnlig skal forelegges oversikt over alle medlemmers samlede arbeidstid.

Overtidsbruken skal være regulert

Avtalen mellom partene inneholder reguleringer som skal sørge for at ansatte ikke utsettes for rovdrift. Det er avtalt følgende rammer for overtidsarbeid:

  1. Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid skal ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid kan likevel utvides med inntil en time ekstra i forbindelse med vaktskifte.
  2. Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 69 timer.
  3. Samlet gjennomsnittlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager innenfor perioden 01.01.2022 - 30.04.2022.
  4. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager.
  5. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.
  6. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.
  7. Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 200 timer i perioden 01.01.2022 – 30.04.2022.

Dialogen fortsetter over nyttår

Avtalen gjelder til 30.04.2022, men partene vil allerede over nyttår fortsette dialogen knyttet til dette.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?