Til hovedinnhold

Fyll på med kompetanse på Fagskolen Oslo

_Y7E7849

_Y7E7849

Fristen for å søke høyere yrkesfaglig utdannelse er 15. april.

25.02.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 02.03.2022

- Med studier fra Fagskolen Oslo stiller du styrket og mer kompetent på arbeidsplassen. Det er nå åpnet for søknader til høyere yrkesfaglig utdanning i samordna opptak. Jeg anbefaler alle å ta viderutdanning. Det er bra for deg og arbeidsplassen din. Fristen for å søke er 15. april, opplyser Helge Sporsheim, leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Oslo.

Deltid på Kuben

Fagskolen Oslo ligger på Økern og har gode studietilbud innen helsefag.  Alle studietilbudene er godkjent av NOKUT. Det kan gi rett til studielån og stipend i Statens lånekasse.

Får å studere må du ha bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videre gående skole. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse.

Fristen for å søke utdanning høsten 2022 er 15. april.

Søk her via samordna opptak. 

Helsefagtilbud høsten 2022

Fagskolen Oslo har følgende studietilbud i Helsefag høsten 2022:

Demens og Alderspsykiatri 

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende

Deltid 2 år. 60 studiepoeng

Helseadministrasjon

Studiet legger stor vekt på emner som kommunikasjon, service og arbeidsflyt samt organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og omsorgstjenesten

Deltid 2 år. 60 studiepoeng.

Miljøarbeid for utviklingshemmede

Studiet er utviklet for å møte et økende kompetansebehov og sikre stabil bemanning i samlokaliserte boliger/omsorgsboliger

Deltid 2 år 60 studiepoeng.

Psykisk helse og rusarbeid

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk

Deltid 2 år 60 studiepoeng,

Sterilforsyning i helsetjenesten

For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig.

Deltid 2 år. 60 studiepoeng.

Barn med særskilte behov

Studiet gir deg bred kunnskap innen mange fagfelt, blant annet etikk, kommunikasjon, sosiologi, pedagogikk og lovverk.

Deltid 2 år. 60 studiepoeng.

Lenke til helsefagtilbudet ved Fagskolen Oslo.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?