Lønnsoppgjøret 2020

Fagforbundet forhandler lønn og rettigheter for nærmere 400 000 medlemmer i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Tariffkalender


Mandag, 05. oktober 2020
Tirsdag, 06. oktober 2020
Torsdag, 15. oktober 2020
Torsdag, 15. oktober 2020
Tirsdag, 10. november 2020