Lønnsoppgjøret 2020

Fagforbundet forhandler lønn og rettigheter for nærmere 400 000 medlemmer i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Tariffkalender


Tirsdag, 22. september 2020
Mandag, 28. september 2020
Mandag, 05. oktober 2020
Tirsdag, 06. oktober 2020
Torsdag, 15. oktober 2020
Torsdag, 15. oktober 2020
Tirsdag, 10. november 2020