Til hovedinnhold

Juleaksjon for Oslobudsjettet

Macarena Olsen Margit er valgt sekretær i Fagforbundet Oslo og medlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Macarena Olsen Margit er valgt sekretær i Fagforbundet Oslo og medlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo (Foto: Martin Halsos)

Fagforbundet Oslo aksjonerte foran Rådhuset den 13. desember.

13.12.2023 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 13.12.2023

Nei til generelle kutt i bydelene. Det fører til dårligere kommunale tjenester. Sammen med Utdanningsforbundet Oslo, Skolelederforbundet Oslo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sykepleierforbund, Delta, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet og Bibliotekarforbundet møtte vi opp foran Rådhuset den 13. desember for å dele ut pepperkaker og julekort med ønsker om gode tjenester for innbyggerne. Macarena Olsen Margit var en av dem som stilte fra Fagforbundet Oslo. Hun er valgt sekretær i fylkeskretsen og medlem i Fagforbundet Pleie og Omsorg. Der var hun tidligere var hovedtillitsvalgt.

Ingen kompenasjon for befolkningsøkningen

- Våre medlemmer leverer solide, trygge og utviklende tjenester til befolkningen i Oslo. En oppgave som ofte kan være vanskelig å gjennomføre fordi de økonomiske rammene ikke strekker til. Siden 2011 har bydelene kun fått kompensasjon for 80 % av befolkningsveksten. Uten dette skjulte kuttet ville bydelene fått om lag 413 millioner mer i 2024. I tillegg til det foreslåtte rammekuttet vil dette få betydning for finansieringen av bydelene, forteller Macarena Margit Olsen.

Kutt går ut over tjenestetilbudet

- Byens befolkning trenger gode barnehager, barnevern, fritidsklubber, skoler, helsestasjoner, NAV kommune, vannforsyning, kollektivtransport, sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Vi jobber hver dag for å gi byens innbyggere et best mulig tjenestetilbud. For å lykkes trenger vi gode fagmiljøer, faste stillinger og gode arbeidsvilkår. Alle kutt i bydelsøkonomien vil ramme tjenestetilbudet, sier hun.

Nei til privatisering

-  Våre tjenester til byens befolkning må være lett tilgjengelig og ha et godt fagliginnhold. Privatisering og profitt bidrar ikke til dette. Innbyggernes tilbud er og skal være et kommunalt ansvar. Tjenestene skal drives av kommunen selv, fortsetter hun.

- Dette var det første budsjettet det nye bystyret vedtar etter valget. Med aksjonen den 13. desember oppfordret vi politikerne til å løfte blikket og planlegge for en stabil og styrket økonomi for bydelene og etatene, avslutter Macarena Olsen Margit.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?