Merkedager for yrker

Mange, dessverre ikke alle, yrkesgrupper i Fagforbundet har sine nasjonale og internasjonale merkedager. Det en fin anledning til å vise fram et yrke, og vise at vi setter pris på medlemmene våre i spesielle yrkesgrupper. 

Skriv gjerne ut plakat og heng opp på arbeidsplassen, eller legg ut en gratulasjon på Facebook eller i andre sosiale medier.

Vi har også materiell som yrkesbrosjyrer, håndbøker og temahefter, som kan brukes i markeringen av dagen.

Nettbutikken har også mange reklame- og gaveartikler

Last ned bilde til sosiale medier og skriv ut plakat til arbeidsplassen

Januar

Portørens dag 26. januar
Sosiale medier:
portørdagen bokmål 
portørdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
portørdagen plakat bokmål
portørdagen plakat nynorsk

Februar

Helsesekretærens dag 1. februar
Sosiale medier:
helsesekretærenes dag bokmål
helsesekretærenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
helsesekretærenes dag plakat bokmål 
helsesekretærenes dag plakat nynorsk

Mars

Kvinnedagen 8. mars
Sosiale medier: kvinnedagen

Bussjåførens dag 18. mars
Sosiale medier: 
bussjåførenes dag bokmål
bussjåførenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
bussjåførenes dag plakat bokmål
bussjåførenes dag plakat nynorsk

Sosialarbeiderdagen (tredje tirsdag i mars)
Sosiale medier: 
sosialarbeiderdagen bokmål
sosialarbeiderdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
sosialarbeiderdagen plakat bokmål
sosialarbeiderdagen plakat nynorsk

Tannhelsedagen 20. mars
Sosiale medier: 
tannhelsedagen bokmål
tannhelsedagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
tannhelsedagen plakat bokmål
tannhelsedagen plakat nynorsk

April

Bioingenørdagen 15. april
Sosiale medier:
bioingeniørdagen bokmål
bioingeniørdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
bioingeniørdagen plakat bokmål
bioingeniørdagen plakat nynorsk

Kontoransattes dag 27. april
Sosiale medier: kontoransattedagen 
Plakat til arbeidsplassen: kontoransattedagen plakat

Mai

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai
Bilde til sosiale medier: 1 mai 

Brannfolkenes dag 4. mai
Bilde til sosiale medier: brannfolkenes dag
Plakat til arbeidsplassen: brannfolkenes dag plakat

Jordmordagen 5. mai
Sosiale medier: jordmordagen 
Plakat til arbeidsplassen: jordmordagen plakat

Sykepleierdagen 12. mai
Bilde til sosiale medier: sykepleierdagen 
Plakat til arbeidsplassen: sykepleierdagen plakat 

Dyrepleiernes dag 27. mai
Bilde til sosiale medier: dyrepleiernes dag
Plakat til arbeidsplassen: dyrepleiernes dag plakat

Juni

Aktivitørdagen 7. juni
Sosiale medier: aktivitørdagen 
Plakat til arbeidsplassen: aktivitørdagen plakat

BPA-dagen 15. juni
Sosiale medier: BPA-dagen
Plakat til arbeidsplassen: BPA-dagen plakat

September

Byggdrifternes dag (første mandag i september)
Sosiale medier: byggdrifternes dag
Plakat til arbeidsplassen: byggdrifternes dag plakat

Ambulansepersonelldagen 21. september
Sosiale medier:
ambulansepersonelldagen bokmål
ambulansepersonelldagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
ambulansepersonelldagen plakat bokmål
ambulansepersonelldagen plakat nynorsk

Oktober

Sosialpedagogdagen - vernepleiere og barnevernspedagoger 2. oktober
Sosiale medier:
sosialpedagogdagen bokmål
sosialpedagogdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
sosialpedagogdagen plakat bokmål
sosialpedagogdagen plakat nynorsk

Verdens postdag 9. oktober
Sosiale medier:
verdens postdag bokmål
verdens postdag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
verdens postdag plakat bokmål
verdens postdag plakat nynorsk

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober
Sosiale medier:
barsel- og barnepleierdagen bokmål
barsel- og barnepleierdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
barsel- og barnepleierdagen plakat bokmål
barsel- og barnepleierdagen plakat nynorsk

Kokkens dag 20. oktober
Sosiale medier: 
kokkens dag bokmål 
kokkens dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
kokkens dag plakat bokmål
kokkens dag plakat nynorsk

November

Hjemmehjelperdagen 4. november
Sosiale medier:
hjemmehjelpenes dag bokmål
hjemmehjelpenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
hjemmehjelpenes dag plakat bokmål
hjemmehjelpenes dag plakat nynorsk

Arkivarens dag (andre helg i november)
Sosiale medier:
arkivenes dag bokmål
arkivenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
arkivenes dag plakat bokmål
arkivenes dag plakat nynorsk

Helsefagarbeiderdagen 26. november
Sosiale medier: helsefagarbeiderdagen 
Plakat til arbeidsplassen: helsefagarbeidernes dag plakat

Desember

Renholdernes dag (første mandag i desember)
Sosiale medier: renholdernes dag
Plakat til arbeidsplassen: renholdernes dag plakat

Andre merkedager

Last ned brosjyrer og materiell

6. februar er samefolkets dag: Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! Last ned
6. februar er samefolkets dag: Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! - liten plakat Last ned
Best sammen. Om å øke nærværet i helse og omsorgssektoren Bestill
Best sammen. Om å øke sysselsettingen blant personer med red. funksj. evne Last ned Bestill
Bli med i Fagforbundet - plakat Last ned Bestill
Den flerkulturelle arbeidsplassen - dialogkort Bestill
Digitale omstillinger – tillitsvalgte kan sikre et godt resultat Last ned
Diplom Jubileumsmerke 25 år A4 Last ned Bestill
Dokumentmappe / kursmappe Bestill
Eske/boks til etikkort-/dialogkort Bestill
Etikkplakat i A3 for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet Last ned Bestill
Fagforbundet 100 år Last ned
Fagforbundet 100 år - nynorsk Last ned
Fagforbundet for deg som jobber på mottak Last ned Bestill
Fagforbundet informerer - Wordplakat Last ned
Fagforbundet sjekker lønna di - Plakat A4 Last ned Bestill
Fagforbundet som medspiller i integrering av flyktninger i kommunene Last ned
Fagforbundet synger - sanghefte Bestill
Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Last ned
Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Kommunal barnehage) Last ned
Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Privat barnehage) Last ned
Fagforbundets politikk for skolesektoren Last ned
Fagforbundets stipendordning Last ned Bestill
Fra holdning til handling Last ned
Fritid i forbindelse med helg og høytid Last ned
Ha en fin dag! - klistremerke Bestill
Høydepunkter gjennom fire år / 2013-2016 Last ned Bestill
Innkalling til medlemsmøte - Wordplakat Last ned
Klistremerke Fagforbundet 11x2,5cm Last ned Bestill
Klistremerke Fagforbundet 42x15cm Last ned Bestill
Klistremerke Fagforbundet 6x3,7cm Last ned Bestill
Klistremerke Fagforbundet A4 Last ned Bestill
Kommunereformen – en veileder for tillitsvalgte Last ned Bestill
korona-plakat-takk-ALLE Last ned
korona-plakat-takk-ambulanse Last ned
korona-plakat-takk-apotek Last ned
korona-plakat-takk-BPA Last ned
korona-plakat-takk-helsesekretær Last ned
korona-plakat-takk-hjemmetjenesten Last ned
korona-plakat-takk-kollektivtransport Last ned
korona-plakat-takk-NAV Last ned
korona-plakat-takk-renholdere Last ned
korona-plakat-takk-renovasjon Last ned
korona-plakat-takk-skole-SFO-barnehage Last ned
korona-plakat-takk-vernepleier Last ned
Kvinner kan Last ned
Levende lokaldemokrati - Styringsmodell for kommuner og fylkeskommuner Last ned
Lik rett til livslang læring Last ned Bestill
Læring i og av praksis Last ned
Momentkort Last ned Bestill
Navnelapper Last ned Bestill
Notatblokk / skriveblokk - A6 med linjerte ark Bestill
Notatblokk A4 Last ned Bestill
Notatbok for tillitsvalgte Last ned Bestill
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte Last ned
Regionkart - Dette er Fagforbundet 2020 Last ned
Råd til fagforeninger på sosiale medier Last ned Bestill
Sammen for flere heltidsstillinger
Sees i morgen - psykiske helseproblemer Bestill
Skrikertrollet - Snakk om bråket - støy i barnehage Last ned
Tariffavtale - Vi som jobber her - klistreetikett Bestill
Ti «vedtatte sannheter» – og Fagforbundets svar Last ned
Tillitsvalgt på arbeidsplassen? - Plakat A4 Last ned Bestill
Trepartssamarbeid Last ned
Veggkalender 2021 - A1 Last ned Bestill
Veggkalender 2021 - A3 Last ned Bestill
Veileder og tips til oppfølging av Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte innen kirke- og gravferd Last ned
VERKTØYKASSE mot sosial dumping i offentlig regi Last ned
Verneombud i Fagforbundet – ta tak i vervet Last ned
Verneombud under koronapandemien Last ned Bestill
Vi vant! Pensjon fra første krone Last ned
Viktige telefonnummer - Plakat A4 Last ned Bestill
Wordark - plakat Last ned