Til hovedinnhold

Merkedager for yrker

Mange yrkesgrupper i Fagforbundet har sine nasjonale og internasjonale merkedager. Det er en fin anledning til å vise fram et yrke, og vise at vi setter pris på medlemmene våre og den viktige jobben alle gjør. 

Skriv gjerne ut plakat og heng opp på arbeidsplassen, eller legg ut en gratulasjon på Facebook eller i andre sosiale medier.

Vi har også materiell som yrkesbrosjyrer, håndbøker og temahefter, som kan brukes i markeringen av dagen.

Nettbutikken har også mange reklame- og gaveartikler

Last ned bilde til sosiale medier og skriv ut plakat til arbeidsplassen

Januar

Portørens dag 26. januar
Sosiale medier:
portørdagen bokmål 
portørdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
portørdagen plakat bokmål
portørdagen plakat nynorsk

Februar

Helsesekretærens dag 1. februar
Sosiale medier:
helsesekretærenes dag bokmål
helsesekretærenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
helsesekretærenes dag plakat bokmål 
helsesekretærenes dag plakat nynorsk

Mars

Kvinnedagen 8. mars
Sosiale medier: kvinnedagen

Bussjåførens dag 18. mars
Sosiale medier: 
bussjåførenes dag bokmål
bussjåførenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
bussjåførenes dag plakat bokmål
bussjåførenes dag plakat nynorsk

Sosialarbeiderdagen (tredje tirsdag i mars)
Sosiale medier: 
sosialarbeiderdagen bokmål
sosialarbeiderdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
sosialarbeiderdagen plakat bokmål
sosialarbeiderdagen plakat nynorsk

Munnhelsedagen 20. mars
Sosiale medier: 
munnhelsedagen bokmål
munnhelsedagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
munnhelsedagen plakat bokmål
munnhelsedagen plakat nynorsk

April

Sterilforsyningsdagen 10. april
Sosiale medier:
sterilforsyningsdagen bokmål
sterilforsyningsdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
sterilforsyningsdagen plakat bokmål
sterilforsyningsdagen plakat nynorsk

Bioingenørdagen 15. april
Sosiale medier:
bioingeniørdagen bokmål
bioingeniørdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
bioingeniørdagen plakat bokmål
bioingeniørdagen plakat nynorsk

Kontoransattes dag 27. april
Sosiale medier:
kontoransattedagen bokmål
kontoransattedagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
kontoransattedagen plakat bokmål
kontoransattedagen plakat nynorsk

Mai

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai
Bilde til sosiale medier: 1 mai 

Brannfolkenes dag 4. mai
Bilde til sosiale medier: 
brannfolkenes dag bokmål
brannfolkenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
brannfolkenes dag plakat bokmål
brannfolkenes dag plakat nynorsk

Jordmordagen 5. mai
Sosiale medier:
jordmordagen bokmål
jordmordagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
jordmordagen plakat bokmål
jordmordagen plakat nynorsk

Sykepleierdagen 12. mai
Bilde til sosiale medier: 
sykepleierdagen bokmål 
sykepleierdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
sykepleierdagen plakat bokmål 
sykepleierdagen plakat nynorsk

Dyrepleiernes dag 27. mai
Bilde til sosiale medier:
dyrepleiernes dag bokmål
dyrepleiernes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
dyrepleiernes dag plakat bokmål
dyrepleiernes dag plakat nynorsk

Juni

Aktivitørdagen 7. juni
Sosiale medier:
aktivitørdagen bokmål 
aktivitørdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
aktivitørdagen plakat bokmål
aktivitørdagen plakat nynorsk

BPA-dagen 15. juni
Sosiale medier: 
BPA-dagen bokmål
BPA-dagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
BPA-dagen plakat bokmål
BPA-dagen plakat nynorsk

September

Byggdrifternes dag (første mandag i september)
Sosiale medier: 
byggdrifternes dag bokmål
byggdrifternes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
byggdrifternes dag plakat bokmål
byggdrifternes dag plakat nynorsk

SFO-dagen 6. september
Sosiale medier: 
SFO-dagen bokmål
SFO-dagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
SFO-dagen plakat bokmål
SFO-dagen plakat nynorsk

Frisørenes dag 12. september
Sosiale medier:
frisørenes dag bokmål
frisørenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
frisørenes dag plakat bokmål
frisørenes dag plakat nynorsk

Ambulansepersonelldagen 21. september
Sosiale medier:
ambulansepersonelldagen bokmål
ambulansepersonelldagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
ambulansepersonelldagen plakat bokmål
ambulansepersonelldagen plakat nynorsk

Oktober

Sosialpedagogdagen - vernepleiere og barnevernspedagoger 2. oktober
Sosiale medier:
sosialpedagogdagen bokmål
sosialpedagogdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
sosialpedagogdagen plakat bokmål
sosialpedagogdagen plakat nynorsk

Barnehagelærerdagen 5. oktober
Sosiale medier:
barnehagelærerdagen bokmål
barnehagelærerdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
barnehagelærerdagen plakat bokmål
barnehagelærerdagen plakat nynorsk

Den internasjonale fothelsedagen 8. oktober
Sosiale medier:
internasjonal fothelsedag bokmål
internasjonal fothelsedag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
internasjonal fothelsedag plakat bokmål
internasjonal fothelsedag plakat nynorsk

Verdens postdag 9. oktober
Sosiale medier:
verdens postdag bokmål
verdens postdag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
verdens postdag plakat bokmål
verdens postdag plakat nynorsk

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober
Sosiale medier:
barsel- og barnepleierdagen bokmål
barsel- og barnepleierdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
barsel- og barnepleierdagen plakat bokmål
barsel- og barnepleierdagen plakat nynorsk

Kokkens dag 20. oktober
Sosiale medier: 
kokkens dag bokmål 
kokkens dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
kokkens dag plakat bokmål
kokkens dag plakat nynorsk

November

Barne- og ungdomsarbeiderdagen 3. november
Sosiale medier:
barne- og ungdomsarbeiderdagen bokmål
barne- og ungdomsarbeiderdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
barne- og ungdomsarbeiderdagen plakat bokmål
barne- og ungdomsarbeiderdagen plakat nynorsk

Hjemmehjelperdagen 4. november
Sosiale medier:
hjemmehjelpenes dag bokmål
hjemmehjelpenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
hjemmehjelpenes dag plakat bokmål
hjemmehjelpenes dag plakat nynorsk

Arkivarens dag (andre helg i november)
Sosiale medier:
arkivenes dag bokmål
arkivenes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
arkivenes dag plakat bokmål
arkivenes dag plakat nynorsk

Helsefagarbeiderdagen 26. november
Sosiale medier:
helsefagarbeiderdagen bokmål
helsefagarbeiderdagen nynorsk
Plakat til arbeidsplassen: 
helsefagarbeidernes dag plakat bokmål
helsefagarbeidernes dag plakat nynorsk

Desember

Renholdernes dag (første mandag i desember)
Sosiale medier:
renholdernes dag bokmål
renholdernes dag nynorsk
Plakat til arbeidsplassen:
renholdernes dag plakat bokmål
renholdernes dag plakat nynorsk

Andre merkedager

Last ned brosjyrer og materiell

6. februar er samefolkets dag: Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! Last ned
6. februar er samefolkets dag: Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen! - liten plakat Last ned
Best sammen. Om å øke nærværet i helse og omsorgssektoren
Best sammen. Om å øke sysselsettingen blant personer med red. funksj. evne Last ned
Billigere medlemskap - Flyer Bokmål Last ned
Billigere medlemskap - Flyer Nynorsk Last ned
Billigere medlemskap - Plakat Bokmål Last ned
Billigere medlemskap - Plakat Nynorsk Last ned
Bli med i Fagforbundet - plakat Last ned
Bordkort Last ned
Den flerkulturelle arbeidsplassen - dialogkort
Digitale omstillinger – tillitsvalgte kan sikre et godt resultat Last ned
Diplom Jubileumsmerke 25 år A4 Last ned
Eske/boks til etikkort-/dialogkort
Etikkplakat i A3 for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet Last ned
Etikkplakat i A4 for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet Last ned
Fagforbundet 100 år Last ned
Fagforbundet 100 år - nynorsk Last ned
Fagforbundet 20 år – 20 viktige saker Last ned
Fagforbundet informerer - Wordplakat Last ned
Fagforbundet sjekker lønna di - Plakat A4 Last ned
Fagforbundet som medspiller i integrering av flyktninger i kommunene Last ned
Fagforbundets Håndbok for tillitsvalgte valgt etter en hovedavtale Last ned
Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Last ned
Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Kommunal barnehage) Last ned
Fagforbundets politikk for barnehagesektoren (Privat barnehage) Last ned
Fagforbundets politikk for skolesektoren Last ned
Fagforbundets stipendordning Last ned
Fargerikt, utfordrende og trygt Barnehage, skole og SFO Last ned
Fra holdning til handling Last ned
Fritid i forbindelse med helg og høytid Last ned
Ha en fin dag! - klistremerke
Høydepunkter gjennom fire år / 2013-2016 Last ned
Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene Last ned
Innkalling til medlemsmøte - Wordplakat Last ned
Klistremerke Fagforbundet 42x15cm Last ned
Klistremerke Fagforbundet 6x3,7cm Last ned
Klistremerke Fagforbundet A4 Last ned
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging Last ned
Kommunereformen – en veileder for tillitsvalgte Last ned
korona-plakat-takk-ALLE Last ned
korona-plakat-takk-ambulanse Last ned
korona-plakat-takk-apotek Last ned
korona-plakat-takk-BPA Last ned
korona-plakat-takk-helsesekretær Last ned
korona-plakat-takk-hjemmetjenesten Last ned
korona-plakat-takk-kollektivtransport Last ned
korona-plakat-takk-NAV Last ned
korona-plakat-takk-renholdere Last ned
korona-plakat-takk-renovasjon Last ned
korona-plakat-takk-skole-SFO-barnehage Last ned
korona-plakat-takk-vernepleier Last ned
Kvinner kan Last ned
Levende lokaldemokrati - Styringsmodell for kommuner og fylkeskommuner Last ned
Lik rett til livslang læring Last ned
Læring i og av praksis Last ned
Momentkort Last ned
Navnelapper Last ned
Notatblokk A4 Last ned
Notatblokk A5 - 25 ark Last ned
Notatbok for tillitsvalgte Last ned
Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte Last ned
Plakat arbeidsplass tariff24 - Nynorsk Last ned
Rammemodellen – Temahefte
Regionkart - Dette er Fagforbundet 2020 Last ned
Råd til fagforeninger på sosiale medier Last ned
Sanghefte - Fagforbundet synger Last ned
Skrikertrollet - Snakk om bråket - støy i barnehage Last ned
Talekort A5 v1 Last ned
Talekort A5 v2 Last ned
Talekort A5 v3 Last ned
Talekort A5 v4 Last ned
Tariffavtale - Vi som jobber her - klistreetikett
Tegnestifter Fagforbundet
Ti «vedtatte sannheter» – og Fagforbundets svar Last ned
Tillitsvalgt på arbeidsplassen? - Plakat A4 Last ned
Trepartssamarbeid Last ned
Veggkalender 2024 - A3 Last ned
Veileder for årsturnus Last ned
Veileder og tips til oppfølging av Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte innen kirke- og gravferd Last ned
VERKTØYKASSE mot sosial dumping i offentlig regi Last ned
Verneombud i Fagforbundet – ta tak i vervet Last ned
Verneombud under koronapandemien Last ned
Vi vant! Pensjon fra første krone Last ned
Wordark - plakat Last ned
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?