Merkedager

Mange, dessverre ikke alle, yrkesgrupper i Fagforbundet har sine nasjonale og internasjonale merkedager. Det en fin anledning til å vise fram et yrke, og vise at vi setter pris på medlemmene våre i spesielle yrkesgrupper. 

Skriv gjerne ut plakat og heng opp på arbeidsplassen, eller legg ut en gratulasjon på Facebook eller i andre sosiale medier.

Vi har også materiell som yrkesbrosjyrer, håndbøker og temahefter, som kan brukes i markeringen av dagen.

Nettbutikken har også mange reklame- og gaveartikler

Last ned bilde til sosiale medier og skriv ut plakat til arbeidsplassen

Januar

Portørens dag 26. januar
Sosiale medier: portørdagen 
Plakat til arbeidsplassen: portørdagen plakat

Februar

Helsesekretærens dag 1. februar
Sosiale medier: helsesekretærenes dag
Plakat til arbeidsplassen: helsesekretærenes dag plakat

Mars

Kvinnedagen 8. mars
Sosiale medier: kvinnedagen

Bussjåførens dag 18. mars
Sosiale medier: bussjåførenes dag 2020
Plakat til arbeidsplassen: bussjåførenes dag plakat

Sosialarbeiderdagen (tredje tirsdag i mars)
Sosiale medier: sosialarbeiderdagen 2020
Plakat til arbeidsplassen: sosialarbeiderdagen 2020

Tannhelsedagen 20. mars
Sosiale medier: tannhelsedagen 2020
Plakat til arbeidsplassen: tannhelsedagen 2020 plakat

April

Bioingenørdagen 15. april
Sosiale medier: bioingeniørdagen 
Plakat til arbeidsplassen: bioingeniørdagen plakat 

Kontoransattes dag 27. april
Sosiale medier: kontoransattedagen 
Plakat til arbeidsplassen: kontoransattedagen plakat

Mai

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai
Bilde til sosiale medier: 1 mai 

Brannfolkenes dag 4. mai
Bilde til sosiale medier: brannfolkenes dag
Plakat til arbeidsplassen: brannfolkenes dag plakat

Jordmordagen 5. mai
Sosiale medier: jordmordagen 
Plakat til arbeidsplassen: jordmordagen plakat

Sykepleierdagen 12. mai
Bilde til sosiale medier: sykepleierdagen 
Plakat til arbeidsplassen: sykepleierdagen plakat 

Dyrepleiernes dag 27. mai
Bilde til sosiale medier: dyrepleiernes dag
Plakat til arbeidsplassen: dyrepleiernes dag plakat

Juni

Aktivitørdagen 7. juni
Sosiale medier: aktivitørdagen 
Plakat til arbeidsplassen: aktivitørdagen plakat

BPA-dagen 15. juni
Sosiale medier: BPA-dagen
Plakat til arbeidsplassen: BPA-dagen plakat

September

Byggdrifternes dag (første mandag i september)
Sosiale medier: byggdrifternes dag
Plakat til arbeidsplassen: byggdrifternes dag plakat

Ambulansepersonelldagen 21. september
Sosiale medier: ambulansepersonelldagen
Plakat til arbeidsplassen: ambulansepersonelldagen plakat

Oktober

Sosialpedagogdagen - vernepleiere og barnevernspedagoger 2. oktober
Sosiale medier: sosialpedagogdagen
Plakat til arbeidsplassen: sosialpedagogdagen plakat

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober
Sosiale medier: barsel- og barnepleierdagen
Plakat til arbeidsplassen: barsel- og barnepleierdagen plakat

Kokkens dag 20. oktober
Sosiale medier: kokkens dag 
Plakat til arbeidsplassen: kokkens dag plakat

November

Hjemmehjelperdagen 4. november
Sosiale medier: hjemmehjelpenes dag
Plakat til arbeidsplassen: hjemmehjelpenes dag plakat

Arkivarens dag (andre helg i november)
Sosiale medier: arkivenes dag 
Plakat til arbeidsplassen: arkivenes dag plakat

Helsefagarbeiderdagen 26. november
Sosiale medier: helsefagarbeiderdagen 
Plakat til arbeidsplassen: helsefagarbeidernes dag plakat

Desember

Renholdernes dag (første mandag i desember)
Sosiale medier: renholdernes dag
Plakat til arbeidsplassen: renholdernes dag plakat

Andre merkedager