Yrkesfaglige merkedager

Flere yrkesgrupper i Fagforbundet har sine nasjonale og internasjonale merkedager. Fagforbundet mener det er viktig å markere disse dagene. Det en fin anledning til å vise fram et yrke, og vise at vi setter pris på en yrkesgruppe. 

Skriv gjerne ut plakat og heng opp på arbeidsplassen, eller legg ut en gratulasjon på Facebook eller i andre sosiale medier.

Vi har også materiell som yrkesbrosjyrer, håndbøker og temahefter, som kan brukes i markeringen av dagen.

Nettbutikken har også mange reklame- og gaveartikler

Last ned plakat (jpg) som du kan dele i sosiale medier

Portørens dag 26. januar

Helsesekretærens dag 1. februar

Sosialarbeiderdagen, tredje tirsdag i mars

Bioingeniørdagen 15. april

Jordmordagen 5. mai

Sykepleierdagen 12. mai

Aktivitørdagen 7. juni

Ambulansepersonelldagen 21. september

Sosialpedagogdagen (vernepleiere og barnevernspedagoger) 2. oktober

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober

Kokkens dag 20. oktober

Hjemmehjelperdagen 4. november

Helsefagarbeiderdagen 26. november

Renholdernes dag første mandag i desember

Bussjåførens dag 18. mars

Helsesekretærenes dag 1. februar

Kontoransattes dag 27. april

Arkivarens dag 2. helg i november

 

Skriv ut PDF-plakat og heng opp på arbeidsplassen din

Portørens dag 26. januar

Helsesekretærens dag 1. februar

Sosialarbeiderdagen, tredje tirsdag i mars

Bioingeniørdagen 15. april

Jordmordagen 5. mai

Sykepleierdagen 12. mai

Aktivitørdagen 7. juni

Ambulansepersonelldagen 21. september

Sosialpedagogdagen (vernepleiere og barnevernspedagoger) 2. oktober

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober

Internasjonal dag for kokker 20. oktober

Hjemmehjelperdagen 4. november

Helsefagarbeiderdagen 26. november

Renholdernes dag første mandag i desember

Bussjåførens dag 18. mars

Barnehagedagen 14. mars (2017)

Verdens bokdag 23. april

Fritidsklubbenes dag siste helgen i april

FNs internasjonale lærerdag 5. oktober

Helsesekretærenes dag 1. februar

Kontoransattes dag 27. april

Arkivarens dag andre helg i november (Fagforbundet markerer mandag eller fredag)

 

Andre merkedager

Samefolkets dag 6. februar

Morsmåldagen 21. februar

Verdens tannhelsedag 20. mars