Yrkesfaglige merkedager

Flere yrkesgrupper i Fagforbundet har sine nasjonale og internasjonale merkedager. Vi mener det er viktig å markere disse dagene. Det en fin anledning til å vise fram et yrke, og vise at vi setter pris på en yrkesgruppe. 

Skriv gjerne ut plakat og heng opp på arbeidsplassen, eller legg ut en gratulasjon på Facebook eller i andre sosiale medier.

Vi har også materiell som yrkesbrosjyrer, håndbøker og temahefter, som kan brukes i markeringen av dagen.

Nettbutikken har også mange reklame- og gaveartikler

Last ned bilde til sosiale medier og skriv ut plakat til arbeidsplassen

Januar

Portørens dag 26. januar
Sosiale medier: Portørens dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Portørens dag.pdf

Februar

Helsesekretærens dag 1. februar
Sosiale medier: Helsesekretærens dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Helsesekretærens dag.pdf

Mars

Bussjåførens dag 18. mars
Sosiale medier: Bussjåførens dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Bussjåførens dag.pdf

Sosialarbeiderdagen (tredje tirsdag i mars)
Sosiale medier: Sosialarbeiderdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Sosialarbeiderdagen.pdf

April

Bioingenørdagen 15. april
Sosiale medier: Bioingeniørdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Bioingeniørdagen.pdf 

Kontoransattes dag 27. april
Sosiale medier: Kontoransattes dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Kontoransattes dag.pdf

Mai

Jordmordagen 5. mai
Sosiale medier: Jordmordagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Jordmordagen.pdf

Sykepleierdagen 12. mai
Bilde til sosiale medier: Sykepleierdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Sykepleierdagen.pdf 

Juni

Aktivitørdagen 7. juni
Sosiale medier: Aktivitørdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Aktivitørdagen.pdf

September

Ambulansepersonelldagen 21. september
Sosiale medier: Ambulansepersonelldagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Ambulansepersonelldagen.pdf

Oktober

Sosialpedagogdagen - vernepleiere og barnevernspedagoger 2. oktober
Sosiale medier: Sosialpedagogdagen.jpg
Plakat til arbeidsplassen: Sosialpedagogdagen.pdf

Barsel- og barnepleierdagen 10. oktober
Sosiale medier: Barsel- og barnepleierdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Barsel- og barnepleierdagen.pdf

Kokkens dag 20. oktober
Sosiale medier: Kokkens dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Kokkens dag.pdf

November

Hjemmehjelperdagen 4. november
Sosiale medier: Hjemmehjelperdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Hjemmehjelperdagen.pdf

Arkivarens dag (andre helg i november)
Sosiale medier: Arkivarens dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Arkivarens dag.pdf

Helsefagarbeiderdagen 26. november
Sosiale medier: Helsefagarbeiderdagen.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Helsefagarbeiderdagen.pdf

Desember

Renholdernes dag (første mandag i desember)
Sosiale medier: Renholdernes dag.jpg 
Plakat til arbeidsplassen: Renholdernes dag.pdf

Andre merkedager