Tillitsvalgte

Navn
Roger Dehlin
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: roger.dehlin@fagforbundet.no
Navn
Vidar Evje
Stillingstittel
1. nestleder i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: vidar.evje@fagforbundet.no
Navn
Anna Elisabeth Uran
Stillingstittel
2. nestleder i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Anna.Elisabeth.Uran@fagforbundet.no
Navn
Trine Pousaas Nilsen
Stillingstittel
Politisk sekretær
Epost
Epost: Trine.Posaas.Nilsen@fagforbundet.no
Navn
Lasse Skurtveit
Stillingstittel
Politisk sekretær
Epost
Epost: Lasse.Skurtveit@fagforbundet.no
Navn
Kjell Håkon Norås
Stillingstittel
Opplæringsleder
Epost
Epost: Kjell.Hakon.Noras@fagforbundet.no
Navn
Randi Færevik
Stillingstittel
Leder av yrkeseksjon kirke, kultur og oppvekst
Epost
Epost: Randi.Faerevik@fagforbundet.no
Navn
Helge Sporsheim
Stillingstittel
Leder av yrkeseksjon helse og sosial
Epost
Epost: helge.sporsheim@fagforbundet.no
Navn
Lasse Beichmann
Stillingstittel
Leder av yrkeseksjon samferdsel og teknisk
Epost
Epost: Lars.Ole.Beichmann@fagforbundet.no
Navn
Sonia Khan
Stillingstittel
Leder av yrkeseksjon kontor og administrasjon
Epost
Epost: Sonia.Khan@fagforbundet.no
Navn
Maren Oddvang
Stillingstittel
Leder av Ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Maren.Oddvang@fagforbundet.no
Navn
Kjell Engebretsen
Stillingstittel
Leder av Pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: pensjonisttillitsvalgt@gmail.com
Navn
Lasse Kristiansen
Stillingstittel
Sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Lasse.Kristiansen@fagforbundet.no
Navn
Ola Laskemoen
Stillingstittel
Sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Ola.Laskemoen@fagforbundet.no
Navn
Kathrine Forsdahl
Stillingstittel
Sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Kathrine.Forsdahl@fagforbundet.no
Navn
Stein Olav Ringen
Stillingstittel
Sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Stein.Olav.Ringen@fagforbundet.no
Navn
Sidsel Strand
Stillingstittel
Sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Sidsel.Strand@fagforbundet.no
Navn
Elin Vinje
Stillingstittel
Fane2-ansvarlig i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Elin.Vinje@fagforbundet.no
Navn
Svein Mathisen
Stillingstittel
Sentralt hovedverneombud i Oslo kommune
Epost
Epost: Svein.Mathisen@fagforbundet.no

Ansatte

Navn
Linda Halvorsen
Stillingstittel
Kontorleder/Forretningsfører i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Linda.Halvorsen@fagforbundet.no
Navn
Anne Ørnevik
Stillingstittel
Administrasjonssekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Anne.Ornevik@fagforbundet.no
Navn
Torill Øksne
Stillingstittel
Administrasjonssekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Torill.Oksne@fagforbundet.no
Navn
Irene Haave Larsen (permisjon)
Stillingstittel
Administrasjonssekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Irene.Haave.Larsen@fagforbundet.no
Navn
Trude Fenstad (vikar)
Stillingstittel
Administrasjonssekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: trude.fenstad@fagforbundet.no
Navn
Lena Elisia Aurstad
Stillingstittel
Husholdersbestyrer i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Lena.Elisia.Aurstad@fagforbundet.no
Navn
Bjørn Lodve Wikstrøm
Stillingstittel
Prosjektsekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Bjorn.Lodve.Wikstrom@fagforbundet.no
Navn
Steinar Ottesen
Stillingstittel
Informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: steinar.ottesen@fagforbundet.no

Regionsstyret

Navn
Roger Dehlin
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: roger.dehlin@fagforbundet.no
Navn
Vidar Evje
Stillingstittel
1. nestleder i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: vidar.evje.@fagforbundet.no
Navn
Anna Elisabeth Uran
Stillingstittel
2. nestleder i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Anna.Elisabeth.Uran@fagforbundet.no
Navn
Trine Pousaas Nilsen
Stillingstittel
Politisk sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Trine.Posaas.Nilsen@fagforbundet.no
Navn
Lasse Skurtveit
Stillingstittel
Politisk sekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Lasse.Skurtveit@fagforbundet.no
Navn
Kjell Håkon Norås
Stillingstittel
Opplæringsleder i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Kjell.Hakon.Noras@fagforbundet.no
Navn
Siri Follerås
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo
Epost
Epost: siri.folleras@fagforbundet061.no
Navn
Marianne Nesse-Aarrestad
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo
Epost
Epost: Marianne.aarrestad@fagforbundet072.no
Navn
Rune Aasen
Stillingstittel
Leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Epost
Epost: Sven.Rune.Aasen@sporveien.com
Navn
Bjørn Wølstad-Knudsen
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Sykehuls og Helse, Oslo
Epost
Epost: fagforbundet@ous-hf.no
Navn
Terje Strømsnes
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo
Epost
Epost: post@fagforbundet006.no
Navn
Henriette Jevnaker
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Teater og Scene
Epost
Epost: fttf@fttf.no
Navn
Stine Westrum
Stillingstittel
Leder av Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo
Epost
Epost: post@fagforbundet148.no
Navn
Randi Færevik
Stillingstittel
Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Epost
Epost: Randi.Faerevik@fagforbundet.no
Navn
Helge Sporsheim
Stillingstittel
Leder av yrkesseksjon helse og sosial
Epost
Epost: helge.sporsheim@fagforbundet.no
Navn
Lars Ole Beichmann
Stillingstittel
Leder av yrkesseksjon for samferdsel og teknisk
Epost
Epost: Lars.Ole.Beichmann@fagforbundet.no
Navn
Sonia Khan
Stillingstittel
Leder av yrkesseksjon for kontor og administrasjon
Epost
Epost: Sonia.Khan@fagforbundet.no
Navn
Maren Oddvang
Stillingstittel
Leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: maren.oddvag
Navn
Kjell Engebretsen
Stillingstittel
Leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: pensjonisttillitsvalgt@gmail.com
Navn
Per Egil johansen
Stillingstittel
Leder av kompetansesenteret i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: per.egil.johansen@fagforbundet.no
Navn
Svein Mathisen
Stillingstittel
Sentralt hovedverneombud i Oslo kommune
Epost
Epost: Svein.Mathisen@fagforbundet.no
Navn
Bjørn Lodve Wikstrøm
Stillingstittel
Prosjektsekretær i Fagforbundet Oslo
Epost
Epost: Bjorn.Lodve.Wikstrom@fagforbundet.no
Navn
Steinar Ottesen
Stillingstittel
Informasjonsrådgiver
Epost
Epost: steinar.ottesen@fagforbundet.no