Nyheter

Flere barnehagelærere i barnehagen

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Årets fagskole arrangert i Bergen

NOKUT inviterte aktører til fagskolekonferanse 27. og 28. November i Bergen

Etter-praten: Livet som ikke-topptillitsvalgt

De tidligere yrkesseksjonslederne Mette Henriksen Aas, Britt Silseth og Raymond Turøy snakker for første gang ut om livet etter Fagforbundet.

Yrkesfag en viktig del av helheten

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hilste de 424 delegatene fra yrkesseksjonene som er samla til landskonferanser. - Dere er viktige, yrkespolitikken er viktig og yrkesfag er en nødvendig del av den helheten som Fagforbundet representerer.

Barnehagedagen 2018: La meg skape!

I 2018 arrangeres Barnehagedagen over hele landet, tirsdag 13. mars. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet, med slagordet: «La meg skape!»

Klar for fire nye år med yrkesarbeid

Fire ledere for yrkesseksjonene står foran fire nye år med innsats for Fagforbundets ulike yrkesgrupper. Landskonferansene for yrkesseksjonene er i gang!

Landskonferanse 2017

Trykk her for mer informasjon og dokumenter i forbindelse med landskonferansen 2017.

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau. Alle må hjelpe til.

Mobbing i barnehagen på dagsorden

–Når det gjelder mobbing av barn, er det de voksne som er ansvarlige. Det burde ikke være en diskusjon en gang, sier Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder.

Nytt yrkesseksjonsstyre

Nyvalgt leder May Britt Sundal

Vil du være ledsager til Israel og Palestina?

KA legger til rette for at kirkelige ansatte kan reise som ledsager

Nasjonal fagskoleplan innen oppvekst

Fagforbundet er med på å utarbeider ny fagskoleplan innen oppvekst

Besøk fra Irsk fagbevegelse

Fagforbundet fikk 2. - 3. oktober besøk fra Irland

Gratulerer med dagen, alle lærere

5. oktober - verdens lærerdag

Flere voksne i barnehagen

Fagforbundets høringssvar om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen. Gode overgang barnehage - skole/SFO.

Besøk av bydelsmødrene

Fagforbundet hadde torsdag 22. september besøk av bydelsmødrene fra bydel Alna i Oslo kommune

Konferanse for barnevernspedagoger

Konferanse skal gi deg som barnevernspedagog mulighet til å påvirke de nasjonale systemer, som kan påvirke din arbeidshverdag

Foreldreundersøkelsen i barnehagene

Fra 1. november inviteres foreldre over hele landet til å svare på undersøkelsen

Sykehusprestene på dagsorden

En delegasjon fra Fagforbundet hadde et vellykket møte med Helse- og omsorgsdepartementet der målet var å drøfte sykehusprestenes betydning for pasienter og de ansatte på sykehusene.

Digital arena barnehage 2018

En konferanse om digital praksis i barnehagen - lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?