Til hovedinnhold

Fagarbeidere i oppvekstsektoren erstattes med høyskoleutdannede

Gode barnehager er bra for barn - dårlige barnehager er dårlig for barn.

Gode barnehager er bra for barn - dårlige barnehager er dårlig for barn. (Foto: Jan Lillehamre)

Fagarbeidere i Sogndal er bekymret for at kommunen ønsket å erstatte fagarbeiderkompetansen i oppvekstsektoren, med ulike høyskoleutdanninger. Denne trenden gjør at mange av Fagforbundets medlemmer opplever en usikkerhet i arbeidslivet, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt på lik linje med andre fagarbeidere i kommunesektoren.

10.05.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 09.08.2019

Fagforbundet ønsker at barne- og ungdomsarbeideren sin kompetanse synliggjøres, og at arbeidsgiver bruker kompetanse de har som selvstendige, praktiske pedagoger. De ønsker ikke å bli erstattet av andre yrkesgrupper, men de ønsker å kunne være en del av laget. Det er når ulike yrkesgrupper samarbeider vi får det beste laget.

Utviklingen i mange kommuner er at man omgjører fagarbeiderstillinger til annen høyskolekompetanse. Denne utviklingen kan vi snu med å ha lokalt trepartsamarbeid. Kun det vil gi riktig kompetanse på riktig plass. Det trengs samarbeid og kunnskap om hva de ulike yrkesgruppene har av kompetanse. Yrkesseksjonene er her en viktig bidragsyter for foreningene, for å bistå i å fram kompetansene til de ulike yrkesgruppene.  

Godt samarbeid mellom foreninga og yrkesseksjonen

Fagforeningen i Sogndal ville snu utviklinga og tok derfor kontakt med forbundsregionen sin. Sammen inviterte fagforeningene lokale politikere til et eget møte. Yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst i Sogn og Fjordane, Anne Kristin Førde reiste for å bistå den lokale fagforeningen. 

Agenda for møtet var fagarbeiderens rolle i den nye kommunen fra 2020. Ann-Kristin Førde innledet møtet for å fortelle hvordan hennes hjemkommune, Bremanger brukte sitt administrasjonsutvalg. Hvordan de tre partene politikere, administrasjonen og ansatte møttes for å diskutere ulike problemstillinger. For at kommunen skal bli bedre gjennom at alle sider av sakene blir belyst. En god kommune bruker administrasjonsutvalget aktivt, og vet at trepartsamarbeidet er den beste metoden for at en kommune skal kunne utvikle seg i riktig retning.

Trenger politikere som ser behovet av fagarbeidere

 

Valgkampen står for døren og vi trenger lokale politikere som ser behovet og skjønner hvilken kompetanse barne- og ungdomsarbeidere har. Fagarbeideren trengs både i barnehagen og i skolen. Fagforbundet ønsker at de lokale politikerne får bedre kompetanse om fagarbeiderne. Vi må ut å fortelle de hvordan våre medlemmer opplever utviklingen i offentlig sektor, og hvordan dette påvirker deres yrkesstolthet. De ønsker å bli verdsatt. Det gjør noe med deg når lokal arbeidsgiver sjelden fremsnakker din yrkeskompetanse. Fagforbundet ønsker arbeidsplasser med ulik kompetanse, og vi forventer at alle får den samme respekten.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?