Nyheter

Ikke pek på maleriene med gåstokken!

Men så lenge ingen kommer borti bildene, er det meste lov når det er kunstomvisning for personer med demens ved KODE 4-galleriet i Bergen.

Husk å mate hjernen med kultur!

Det er oppskriften på et godt og langt liv, sier Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Fagforbundet krever flere ansatte i barnehagene

May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, sier det må flere ansatte til for å sikre god kvalitet i barnehagene. Fagforbundet fremmet sitt syn på ny bemanningsnorm i Stortinget i dag.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetansestrategien for fremtidens barnehage er revidert og gjelder for perioden 2018 - 2022, et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Fagforbundets medlemmer i Elvebakken barnehage på Inderøy er i streik

De ansatte streiker for tariffavtale og for å få samme lønns- og arbeidsvilkår som de som jobber i kommunale barnehager. Eier avviser kravet med begrunnelsen at barnehagen ikke har råd til tariffavtale.

Kulturkonferanse i Bergen, 3.4.mai 2018

Programmet er klart og det er fremdeles ledige plasser!

Bemanningsnorm - ikke godt nok!

Fagforbundet er skuffet over regjeringens forslag til bemanningsnorm. Yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal, sier at den ikke møter ønskede krav fra Fagforbundet.

Norske barnehager kommer dårlig ut i ny undersøkelse

Forskere ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har i en ny undersøkelse om kvaliteten i barnehager kommet frem til at norske barnehager er dårligere enn blant annet engelske. Resultatene er omtalt i en artikkel i Viten & Praksis, forskningsmagasinet fra OsloMet.

Barnehagelærerkonferansen 2018

Årets konferanse arrangeres i Bergen 28. - 29. mai 2018

Ny rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Onsdag 4. april ble rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» presentert for samlinga for Fagforbundets yrkesseksjonsledere kirke, kultur og oppvekst i forbundsregionene. Kristine Hansen, som er leder av sektorpolitisk enhet i Fagforbundet, oppfordrer alle til å lese rapporten.

«Kampen om barndommen»: Ny bok om barnehager til debatt

– Selv om det er kamp i tittelen, skal boka være en invitasjon til dialog og debatt, sier redaktør Tove Heggen Larsen. Fagforbundet står bak to av kapitlene i boka.

Fagforbundet mener alle ansatte i barnehagen er like viktige

Fagforbundet er positive til skjerpingen av pedagognormen i barnehagen, men har tydelige krav som også skal ivareta alle ansatte.

Stolte, unge fagarbeidere framsnakker yrkesfagene

Yrkesfagåret 2018 er sparket i gang i Trondheim. En fullsatt sal av ivrige unge er overbevist om at yrkesfag er veien til et godt arbeidsliv - i 2018 skal de gode historiene fram.

6. februar - Samefolkets dag

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Fagdager for kirketjenere 23. - 24. april 2018 i Trondheim

Dette er en god arena for faglig påfyll og et viktig møtested for alle kirketjenere. Fagdagene har et spennende program og dette blir publisert på denne siden om kort tid, men det er allerede mulig å melde seg på.

Unge framsnakker yrkesfagene

Yrkesfagåret 2018 er sparket i gang i Trondheim. En fullsatt sal av ivrige unge er overbevist om at yrkesfag er veien til et godt arbeidsliv.

Osloskolen satser på egne vaktmestre

Det rødgrønne byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private, skriver Klassekampen. Fagforbundet jubler og tror vedtaket vil ha positive ringvirkninger også for elevene.

Brudd i forhandlingene om arbeidstiden i barnehagesektoren

Partene har brutt forhandlingen om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). Avtalen vil derfor bli behandlet i sentral nemnd.

Brosjyrer om tematikken rosa kompetanse

Fagforbundet ønsker å informere om de ulike brosjyrene som FRI har om rosa kompetanse

Barnehagekonferanse innenfor PBL-omådet

Fagforbundet arrangerer barnehagekonferansen 10 og 11. april 2018

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?