Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

07.04.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 07.04.2020

Under tirsdagens pressekonferanse sa kunnskapsminister Guri Melby at alle skal oppleve trygghet når skoler og barnehager igjen åpner dørene.  
– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen. Jeg har tett dialog med de ulike aktørene i sektoren, og det faglige rådet vi fikk var veldig klart: skolene og barnehagene må få tid til å forberede seg på en åpning, sa Melby.


Fagforbundet

- Vi er glad for at regjeringen har lyttet til oss og gir de ansatte tid til å planlegge oppstart og få nødvendig opplæring i smittevern for å best ivareta barna og seg selv i en slik tid, sier Fagforbundets May-Britt Sundal.

Sundal deltok på et innspillsmøte med kunnskapsministeren i forrige uke der hun påpekte at de ansatte trengte tid før en eventuell oppstart.

Må trygge barn, foreldre og ansatte

Det er regjeringen som har ansvaret ved gjenåpning, men Sundal sier at Fagforbundet forventer at partene blir involvert i arbeidet med å utforme retningslinjer som skal ivareta voksne og barn.

- Det må gis grundige retningslinjer i god tid før en oppstart slik at vi på best mulig måte trygger barn, foreldre og ansatte, og vi forventer at partene blir involvert i dette arbeidet. Vi må også ha en sikkerhet i at det er nok bemanning for det antallet barn som kommer, ikke bare pedagogisk, men også til renhold av lokaler, leker og annet utstyr.

Under pressekonferansen ble det klart at det skal tas hensyn til ansatte og barn som selv er, eller har familiemedlemmer som er i risikosonen. Disse gis muligheten til å fortsatt være hjemme også i tiden framover.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?