Til hovedinnhold

Konferanser om digitale verktøy i barnehagen

Illustrasjonsfoto: Barnehage

Illustrasjonsfoto: Barnehage (Foto: Jan lillehamre)

Fagforbundet var medarrangør for konferansene Digital arena barnehage (DAB) sammen med stiftelsen Imtec og KS. Årets konferanser ble gjennomført i Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Hamar og Drammen. Til sammen deltok 1200 barnehageansatte på konferansene.

11.04.2019 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 09.05.2019

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største møteplassen i Norge for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid om digital praksis i barnehagen. Barnehagen skal nå skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn, gjennom at personalet bruker digitale verktøy sammen med barna. Digital kompetanse er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem.

 

Digital dømmekraft og skaping

Rammeplanen sier at personalet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett, kildekritikk og ivareta barnas personvern. De ansatte skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal også vurdere relevans og egnethet ved å delta i barnas mediebruk, samt utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Kursleder og primus motor for DAB, Nina Bølgan gjennomgikk rammeplanen overfor kursdeltakerne. Det var fokus på hvordan de kan anvende planen når det gjelder digital praksis. Hun etterlyste profesjonsfaglig digital kompetanse hos de ansatte i barnehagen.

Lek og læring med digitale verktøy

Rammeplanen krever at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Konferansen hadde satt av mye tid til erfaringsutveksling, de barnehagen som har kommet igang med digital praksis viste hvordan de jobber. Mange barnehager har inkludert den digitale praksisen i den daglige barnehagehverdagen. De bruker ulike digitale verktøy både ute og inne i barnehagen.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?