Rekordmange søker seg til helse- og oppvekstfag

Barnehage. Illustrasjonsfoto.

Barnehage. Illustrasjonsfoto. (Foto: Fagforbundet)

Det er omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1. De fleste av dem velger helse- og oppvekstfag, viser fersk statistikk fra kunnskapsdepartementet.

20.03.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 08.04.2021

Det er godt nytt for Norge at så mange ønsker seg yrker der det kreves spesielt gode omsorgsevner - yrker som vi i dag refererer til som samfunnskritiske funksjoner. Spredningen av koronaviruset har gjort at vi setter spesielt stor pris på helsepersonell og de som jobber med barn og unge. De må stå rakrygget i det som synes å være landets verste krise siden krigen.

Til sammen 10684 personer vil ha helse- og oppvekstfag i Vg1 fra høsten av. Det er 14,3 % av alle som søker plass på Vg1. Det er høyere tall enn noen sinne. Oppløftende! Det er god økning av søkere til helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdosmarbeiderfaget til Vg3. Hele 2482 har søkt seg til helsearbeiderfag - og det er høyere enn noen sinne.

Det blir nok en utfordringen å skaffe til veie nok læreplasser til alle. Det krever god samarbeidsvilje fra både myndigheter og arbeidsgivere. Det er nok av eksempler på at det lønner seg å åpne opp arbeidsplassen for lærlinger. Fagforbudet Ung jobber for at lærlingenes rettigheter blir ivaretatt og at retten til læreplass lovfestes.

Heltid = god rekruttering

Vi vet fra før at det kommer til å bli spesielt stor mangel på helsepersonell i hele landet, og at det er utfordrende å rekruttere nok folk. Det er fremdeles lang vei å gå, men det ser ut til at Fagforbundet har nådd fram med budskapet om at helse- og oppvekstfag er yrker for framtida. Årets koronapandemi er kanskje ytterligere reklame for våre helter i helsevesenet, sosialomsorgen, barnehager og skoler. Det får tiden vise.

Det er imidlertid ingen grunn til å slippe andre kjepphester som Fagforbundet vet virker for å rekruttere til disse sektorene. I helsevesenet er mantraet hele og faste stillinger. Lokalvalget i fjor høst viste at det er bred politisk enighet om å nå målet om heltid for de som ønsker det. Likevel synes målet langt unna. Det er en kamp som ikke minst står lokalt, der hver enkelt tillitvalgt må ta opp kampen mot ufrivillig deltid med sine lokalpolitikere og sine arbeidsgivere.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?