Nyheter

Rekordmange søker seg til helse- og oppvekstfag

Det er omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1. De fleste av dem velger helse- og oppvekstfag, viser fersk statistikk fra kunnskapsdepartementet.

Slipper foreldrebetaling i stengte barnehager og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Slik kuttet barnehagen to tredeler av sykefraværet. Nå deler de suksesshistorien

Ledelsen og de tillitsvalgte i barnehagen tok tak sammen. På to år fikk de redusert sykefraværet fra 20 til 7 prosent. Les hele saken i Fagbladet.

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk

Fagforbundets høringssvar til ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk.

Fagarbeidere i oppvekstsektoren erstattes med høyskoleutdannede

Fagarbeidere i Sogndal er bekymret for at kommunen ønsket å erstatte fagarbeiderkompetansen i oppvekstsektoren, med ulike høyskoleutdanninger. Denne trenden gjør at mange av Fagforbundets medlemmer opplever en usikkerhet i arbeidslivet, og at deres kompetanse ikke blir verdsatt på lik linje med andre fagarbeidere i kommunesektoren.

Konferanser om digitale verktøy i barnehagen

Fagforbundet var medarrangør for konferansene Digital arena barnehage (DAB) sammen med stiftelsen Imtec og KS. Årets konferanser ble gjennomført i Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Hamar og Drammen. Til sammen deltok 1200 barnehageansatte på konferansene.

Kongsvinger samarbeider smart om Barnehagedagen

Når du deler fagforeningskontor med Utdanningsforbundet og den videregående skola med barne-og ungdomsarbeiderlinja er nærmeste nabo, er det et fantastisk utgangspunkt når den årlige Barnehagedagen skal markeres.

Barnehagedagen 12. mars: - Vi må følge barnas spor

- Kan vi lage regnbuesmoothie? Spørsmålet fra Kornelia på avdeling Knotten i Maurtuva barnehage fikk personalet og de andre barna til å undre seg. For hva var regnbuesmoothie? De gikk i gang med å undersøke.

Datoen er satt for Barnehagedagen 2019

Hold av 12. mars 2019, da er det tid for å markere den nasjonale Barnehagedagen. Tema er ikke bestemt ennå - har du forslag?

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Vil ha flere menn i barnehagen

Fagforbundet ønsker flere menn i barnehagen. Målet er å beholde, rekruttere og synliggjøre menn i barnehagen.

Søk om midler til frikjøp av studenter

Forbundsregionene kan nå søke om midler til å lønne en student som skal jobbe med rekrutteringsarbeid for Fagforbundet.

Private barnehager driver lønnsomt – men ikke for barna

Fagforbundet er bekymra. De største barnehagekjedene har den største avkastningen. De har sterkest finansieringsevne og størst egenkapital. Men dette ser ikke ut til å komme barna til gode. Bemanningen er lavest.

Fagforbundet Ung krev fleire læreplassar

2018 er Yrkesfagas år, og Noreg manglar fleire tusen gode fagarbeiderar. Pengane har me, ta grep no!

Massiv støtte og ros til streikende barnehageansatte

Femte uka inn i streiken for tariffavtale i Elvebakken barnehage, ble det avholdt ny fanemarkering. 24 faner fra ulike forbund sto tett i tett foran teltet - det hjelper godt på motivasjonen til de streikende!

Fagforbundet støtter Barnehageopprøret

– Vi er overrasket over at barnehageansatte og foreldre nektes å uttale seg og informere om sitt syn på bemanningssituasjonen i barnehagene. May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, deler i Dagsavisen bekymringen til Barnehageopprøret og Foreldreopprøret 2018. Fagforbundet mener at det skal være minst to ansatte sammen med barna hele barnehagedagen, og oppfordrer Stortinget til å styrke den foreslåtte bemanningsnormen.

Ikke glem de yrkesretta høgskoleutdanningene!

Når flere høgskoler har blitt universiteter, må vi huske hvorfor vi har yrkesretta utdanninger, skriver Sissel M. Skoghaug og Iren Luther i Dagsavisen-kronikk.

Økt pedagogtetthet må ikke gå på bekostning av voksentettheten

Fagforbundets May-Britt Sundal møtte statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke H. Sjøberg fredag den 27. april. Sundal ga uttrykk for bekymring for pedagognormen i barnehagene som trer i kraft 1. august.

Bli læreplassjeger!

Læreplassjegere i Østfold, Buskerud, Trøndelag og Hedmark skal finne flere lærebedrifter og læreplasser.

Slik kan du delta i kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Bruk emneknaggene #yrkesfag og #mittyrkesfag til å formidle historien om ditt yrkesvalg! Les mer om hvordan du går fram på yrkesfag.no

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?