Til hovedinnhold

Nyheter

Tilvenning i barnehagen

Til månen på 1-2-3

Hva må gjøres for at reisen fra hjem til barnehage ikke skal føles som en månelanding, men som en trygg overgang som fremmer god psykisk helse og tidlige erfaringer med demokrati?

FORNØYD, MEN UTÅLMODIG: Mette Nord er glad for at arbeidet med ny barnehageenighet er i gang, men mener regelverket må på plass raskt.

Fornøyd med gode føringer for framtidas barnehage

– Det er oppløftende at et samlet storting jobber med et felles grunnlag for en ny barnehagelov, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun trekker spesielt fram føringene for videre arbeid med bemanning, opptaksregler og pensjonstilskudd.

Jubilant: Barnehagedagen fyller 20 år i 2025!

Barnehagedagen 2025: La leken leve!

Neste år fyller Barnehagedagen 20 år! Lek har vært en rød tråd opp gjennom årene, og blir det også i 2025 med slagordet «La leken leve». Se alle slagordene gjennom historien!

Plakat

Oppsummering fra konferansen Menn i barnehagen 2024

I mai gjennomførte Fagforbundet en nasjonal konferanse for Menn i barnehagen

Plakat

Mannsutvalget vil ha flere menn i barnehagen

Onsdag 24 april overlevert Mannsutvalget ved leder Clause Jervell Rapporten er publisert på regjeringen.no: NOU 2024:8 Likestillingens neste steg.

Fagforbundets nestleder; Helene Skeibrok

Hele laget må inkluderes i kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, skole og SFO

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte partene til møte om nytt system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole.

Hvilke endringer bør gjøres i utdanningsløpet for å redusere sosiale forskjeller

Hvordan redusere sosiale forskjeller gjennom utdanningssystemet

Regjeringen oppnevnte i 2023 en ekspertgruppe som skulle se på betydningen av barnehager, SFO og skoler for sosial utjevning og sosial mobilitet.

Fra skolemesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere

Etter flere år med nedgang, er det i år en svak økning i søkertallene for helse- og oppvekstfag. Men for tredje året på rad er det en nedgang i andelen som søker til læreplass.

Plakat

Konferanse for Menn i barnehagen

Årets menn i barnehagekonferanse arrangeres 23-24 mai på Scandic Hell, på Værnes.

Barnehagedagen 2024 handler om nærmiljø og kulturarv.

Barnehagedagen 2024: gratis kveldsseminar 11. mars

Velkommen til seminar i anledning Barnehagedagen, med tema nærmiljø og kulturarv. Hvordan finne x-faktoren i nærmiljøet, barns navigering mellom det lokale og det globale, er blant foredragene du får servert 11. mars klokka 18.00-20.00, digitalt eller fysisk.

Faksimile TV2 - Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta står sammen om ny barnehagelov.

Mer demokrati og kvalitet i barnehagene

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta står sammen om ny barnehagelov, og i en kronikk skriver de at endringene kan sikre alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud. Les hele på Tv2.no

Barn sanser med hele seg!

Stedets betydning fellesskap og tilhørighet

Barnehagen og dens pedagogiske praksis har alltid vært forankret i sitt nærmiljø og lokalsamfunn. Det kan synes selvsagt, men når noe er selvsagt har det ofte en tendens til å bli nedvurdert, skriver seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Jon Kaurel.

barnehagedagen

Slik finner du x-faktoren i barnehagen

I Tronvik gårdsbarnehage må dyra ha stell, mat og vann hver dag. – Alle barnehager har en x-faktor. Det gjelder å sette seg ned og spørre seg selv; hva er det vi har, og hvem kan vi samarbeide med i vårt nærområde, sier Øystein Brogård fra Tronvik gårdsbarnehage.

ungdom - barn - skole - klasserom - lærer - undervisning - oppvekst

Deltidsutdanningen for deg som jobber i barnehage

Fremtidens arbeidsliv vil kreve et mangfold av kompetanse, og det er viktig at vi anerkjenner ulike typer kompetanse uten å skape statushierarkier. Kommunene må innen 2025, når Statped endrer sin rolle, ha tilstrekkelig kompetanse til å oppdage og vurdere barn og unges behov for tilrettelegging og opplæring.

barn - barnehage - oppvekst

Webinar om ny barnehagelov

Regjeringa har foreslått flere endringer til styring og finansiering av barnehagene, og i disse dager er loven på høring. Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i barnehager, så dette er en lov som engasjerer oss.

Plakat

Velkommen til Menn i barnehagen 2024

Kristian Meyer, Marius Aaning Strandos og Frode Lagset ønsker velkommen til årets konferanse. De har startet arbeidet med å planlegge årets konferanse, Fagforbundet mener det er viktig at personalgruppa i barnehagen gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette målet kan vi nå, ved å beholde, synliggjøre og rekruttere menn til barnehagene.

Garderobe i barnehage.

Spørsmål og svar om endringer i barnehageloven

Det er for tiden mye debatt om forslaget til ny barnehagelov. Vi i Fagforbundet mener forslaget styrker barnehagetilbudet for barna og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Sjekk ut våre spørsmål og svar for å holde deg oppdatert!

Sørsamisk

Samisk språk- og kultursamling i Snåsa

Aarjel Saemiej Skuvle er en sørsamisk skole i Snåsa. Skolen tilbyr fjernundervisning i sørsamisk og språk- og kultursamlinger for elever som har sin ordinære skolegang ved norskspråklige skoler.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Fagforbundet mener det er nødvendig med mer kontroll over barnehagesektoren.

Læringsverkstedet kan få kjempekrav

– Jeg blir opprørt av at enkeltpersoner bygger seg opp store formuer på skattefinansierte og foreldrebetalte barnehager og deretter tar med seg pengene til Sveits. Det som opprører meg mest, er at dagens barnehagebarn får et dårligere tilbud, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?