Til hovedinnhold

Nyheter

ungdom - barn - skole - klasserom - lærer - undervisning - oppvekst

Deltidsutdanningen for deg som jobber i barnehage

Fremtidens arbeidsliv vil kreve et mangfold av kompetanse, og det er viktig at vi anerkjenner ulike typer kompetanse uten å skape statushierarkier. Kommunene må innen 2025, når Statped endrer sin rolle, ha tilstrekkelig kompetanse til å oppdage og vurdere barn og unges behov for tilrettelegging og opplæring.

barn - barnehage - oppvekst

Webinar om ny barnehagelov

Regjeringa har foreslått flere endringer til styring og finansiering av barnehagene, og i disse dager er loven på høring. Fagforbundet har mange medlemmer som jobber i barnehager, så dette er en lov som engasjerer oss.

Barnehagedagen 2024 handler om nærmiljø og kulturarv.

Meld deg på Barnehagedagens kveldsseminar

Velkommen til seminar i anledning Barnehagedagen, med tema nærmiljø og kulturarv. Hvordan finne x-faktoren i nærmiljøet, barns navigering mellom det lokale og det globale, er blant foredragene du får servert 11. mars klokka 18.00-20.00, digitalt eller fysisk.

Plakat

Velkommen til Menn i barnehagen 2024

Kristian Meyer, Marius Aaning Strandos og Frode Lagset ønsker velkommen til årets konferanse. De har startet arbeidet med å planlegge årets konferanse, Fagforbundet mener det er viktig at personalgruppa i barnehagen gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette målet kan vi nå, ved å beholde, synliggjøre og rekruttere menn til barnehagene.

Garderobe i barnehage.

Spørsmål og svar om endringer i barnehageloven

Det er for tiden mye debatt om forslaget til ny barnehagelov. Vi i Fagforbundet mener forslaget styrker barnehagetilbudet for barna og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Sjekk ut våre spørsmål og svar for å holde deg oppdatert!

Sørsamisk

Samisk språk- og kultursamling i Snåsa

Aarjel Saemiej Skuvle er en sørsamisk skole i Snåsa. Skolen tilbyr fjernundervisning i sørsamisk og språk- og kultursamlinger for elever som har sin ordinære skolegang ved norskspråklige skoler.

Frode Lagset skal lede arbeidet

Egen arbeidsgruppe som skal jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold

I hovedlinjene til yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst sier at vårt yrkesfaglige arbeide skal bidra til mangfold, inkludering og likestilling. Et av tiltakene er at yrkesseksjonen skal arbeide for å få mer kunnskap om inkludering og mangfold.

Fagforbundet mener det er nødvendig med mer kontroll over barnehagesektoren.

Læringsverkstedet kan få kjempekrav

– Jeg blir opprørt av at enkeltpersoner bygger seg opp store formuer på skattefinansierte og foreldrebetalte barnehager og deretter tar med seg pengene til Sveits. Det som opprører meg mest, er at dagens barnehagebarn får et dårligere tilbud, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201(KS)

Forlengelse av avtale for barnehager, skoler og SFO (KS)

Fagforbundet og de andre partene i KS ble enige om å forlenge særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) for perioden 1.1.2024-31.12.2025.

Marianne Bratsveen, yrkesseksjonsleder fra Fagforbudet Innlandet

Medlemsmøte om Fagforbundets barnehagepolitikk

Fagforbundet Innlandet ble invitert til Øyer for å møte barnehageansatte fra Fagforbundet og utdanningsforbundet for å diskutere barnehagepolitikk. På møtet deltok yrkesseksjonsleder Marianne Bratsveen, i tillegg deltok rådgiver Ingri Bjørnevik fra Fagforbundet nasjonalt.

Arbeidsplassbesøk

Arbeidsplassbesøk i Tromsø

Giovanni Bartiolini fra Fagforbundet Tromsø invitert oss til besøk i Marsvegen barnehage. Dette er en idrettsbarnehage, de vektlegger bevegelsesglede i deres pedagogiske arbeidet. I barnehagen ble vi tatt imot av styrer Barbro Johansen og tillitsvalgt Trine A Gamst.

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering i oppvekstsektoren

Årets høstkonferanse for yrkesseksjonstillitsvalgte på fylkesnivå ble gjennomført 8 -9. november. Ett av temaene var mangfold og inkludering i oppvekstsektoren. -Vi har et ønske om at personalet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette krever at vi har medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å jobbe for å synliggjøre og beholde mangfoldet ute på arbeidsplassene, sier May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke- kultur og oppvekst.

May-Britt Sundal "Vi er opptatt av å gi like muligheter for kompetanse og karriereutvikling"

Kompetanse og karriereutvikling for hele laget

Kunnskapsdepartementet inviterte Fagforbundet til å holde en innledning om kompetanse og karriereutvikling i barnehage, SFO og skole for Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst

Betydningen av god bemanning i barnehagen.

Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon inviterte aktørene i barnehagesektoren til et møte om bemanningssituasjonen i barnehagene. Fagforbundet setter pris på muligheten til å formidle medlemmenes bekymring: dagens bemanning samsvarer ikke med alle oppgavene som skal løses.

Jentepåsledevinter

Barnehagedagen 2024: Stedet mitt

I 2024 arrangeres Barnehagedagen tirsdag 12. mars. Markeringen skal bidra til å synliggjøre hvordan barnehagen og ansatte jobber for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø.

Forsikring, bygge, lego, samarbeid

Fagforbundets innspill til ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Fagforbundet sitter i ekspertgruppas referansegruppe.

Klar for årets nasjonale barnehagekonferanse?

Nasjonal barnehagekonferanse

Fagforbundet arrangerer nasjonal konferanse for våre medlemmer som jobber i en PBL-barnehage, torsdag 30 november 2023 på Thon Arena, Lillestrøm.

Fagforbundets leder Mette Nord

Barnehagelæreren trenger tid

Det er ingen tvil om at det aller viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Men det er heller ingen tvil om at det er viktig at man har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i den enkelte barnehage.

Utdeling av frukt i barnehage

Arbeidsplassbesøk i Årdal

Fagforbundet Årdal ved Lene Risløw og Janne Kamilla Høvik inviterte til arbeidsplassbesøk under årets forbundsuke.

Plakat

Oppsummering fra årets konferanse; Menn i barnehage

Fagforbundet ønsker at personalgruppa i barnehagen skal speiler mangfoldet i befolkningen. Derfor er det ønskelig at flere menn skal oppleve barnehagen som en attraktiv arbeidsplass. Fagforbundet arbeider derfor for å rekruttere og beholde menn til barnehagen. Et av tiltakene for å nå dette målet er å gjennomføre en nasjonal konferanse.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?