Til hovedinnhold

Nyheter

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Høring om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Ny stortingsmelding vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning. Målet er å gi bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning.

Menn i barnehage-konferansen 2023

Fagforbundet inviterer til konferansen for deg som er mann i barnehagen. Årets konferansen skal arrangeres i Tromsø fra 15. til 16. juni.

Kompetanseutvikling

Fagforbundet har sørget for at hele laget i barnehagen får kompetansetilbud

Fagforbundet har vært en aktiv pådrive for at de nasjonale kompetansemidlene skal fordeles til hele laget i barnehagen. Vi mener alle ansatte i barnehagene fortjener en forsvarlig bemanning og mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

bannerbilde luft nede

Gratulerer med barnehagedagen

May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst holdt denne innledningen for barnehagedagens kveldsseminar, mandag 13. mars 2023.

Skolebibliotek

Den internasjonale morsmålsdagen, 21 februar

Den internasjonale dagen for morsmåldagen, markeres for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold. Fagforbundet oppfordrer alle til å bli med å feire Morsmålsdagen 2023.

barnehage

Høring - forslag til ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Fagforbundet har svar på høringen fra Utdanningsdirektoratet om forslag til ny bestemmelse om krav til styrer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Formålet er å gjøre regelen om krav til styrer (daglig leder) og styrers tilstedeværelse i barnehagen i barnehagen tydeligere.

Anne Grete Reinertsen jobber med å lage læringsutbyttebeskrivelser for fagskoler innen oppvekstfag.

Relevante fagskoleutdanninger for barne- og ungdomsarbeidere

Er du barne- og ungdomsarbeider og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten over de ulike fagskoletilbudene som finner.

6 februar, samefolkets dag

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag.

Sametinget har samlet litt informasjon om nasjonaldagen og nasjonale symboler. Vi deler denne informasjonen for at dere kan markere dagen i rundt om i landet.

Lærling Fagforbundet Ung

Lærlinger i barnehagen

Andelen godkjente lærebedrifter er nesten dobbelt så høy blant kommunale som blant private barnehager.

Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Sikret god pensjonsordning for alle ansatte i Norlandia-barnehagene

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har forhandlet fram en trygg og god pensjonsordning, som blant annet innebærer livsvarig AFP allerede fra nyttår.

God jul og godt nyttår på nordsamisk Buorit juovllat ja buorre oddajahki

God jul og godt nytt år

Jula kommer gjerne brått på, så også i år. Det er ikke lenge siden landskonferansen, og det nyvalgte styret har hatt sitt første møte. Det er alltid spennende når en ny gruppe skal bli kjent med hverandre og finne fram til sin arbeidsform. En ting er sikkert, jeg gleder meg til de neste tre årene; sier May-Britt Sundal, yrkesseksjonsleder kirke, kultur og oppvekst

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven

Regjeringen har fulgt opp rådene fra Fagforbundet og Storberget-utvalget, og har vedtatt følgende endringer i barnehageloven som vil gjelde fra 1. januar 2023.

Fra venstre: Hege Annette Rovik, Turid Kalland Våge og Berit Elisabeth Høiby Tevik.

Heltene fra barnehagestreiken seiret

De siste fem ukene har det pågått en intens barnehagestreik i store deler av landet. Resultatet er klokkeklart. Våre medlemmer har fått en mer anstendig pensjon som skal vare livet ut. Det hadde ikke gått uten Fagforbundets dyktige og engasjerte tillitsvalgte.

Ny dag inn i rekka av populære yrkesmerkedager! Her representert ved Vanessa Riviere, barne- og ungdomsarbeider.

Ny merkedag: Barne- og ungdomsarbeiderdagen!

Torsdag 3. november skal Fagforbundet feire barne- og ungdomsarbeiderdagen - for aller første gang!

I år skal det handle om både liten og stor i barnehagen.

Barnehagedagen 2023: Liten og stor

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Tester sekstimersdagen i Oslo-barnehage

Oslo-barnehage får sekstimersdag (Aftenposten)

Lillo gård barnehage på Sagene er foreslått for et toårig prøveprosjekt med redusert arbeidstid, uten redusert lønn. Forsøket omtales som mulig første skritt på veien mot en generell arbeidstidsreduksjon i samfunnet, skriver Aftenposten.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Manifestpartene satte et hjerteformet punktum får årets kampanjeuke mot mobbing.

Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl …

Samspill mellom ansatte og barn bidrar til barns fellesskap, vennskap og lek. Men en for individbasert tilnærming til enkeltbarn gir mindre felles oppmerksomhet, skriver førstelektor Ellen Os ved Institutt for barnehagelærerutdanning i sin fagartikkel til Barnehagedagen 2022.

Kunnskapsminister Tonje Brenna  (AP).

Hilsen fra Kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Tonje Brenna har sendt en hilsen til alle ansatte i barnehage, skole og SFO. Hun takker for den ekstraordinære innsatsen og den jobben som gjøres for barn og unge over hele landet.

Illustrasjon barn pensjonist

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Illustrasjon.

De som rammes av koronakrisa må få mer hjelp

Den alvorlige smittesituasjonen og raske spredningen av omikron-varianten av koronaviruset, gjør det helt nødvendig å sette i verk tiltak som begrenser smitten. Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa forstår alvoret i situasjonen, noe de nye koronareglene og støttetiltakene for næringslivet viser.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?