Til hovedinnhold

Mer tillit, ikke krav

Illustrasjonsbilde barnehage.

Illustrasjonsbilde barnehage. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Regjeringen ønsker å gjøre endringer i barnehageloven og innføre plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart. – Jeg stiller meg undrende til dette lovforslaget, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

11.02.2021 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 04.03.2021


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Fagforbundets høringssvar ble behandlet av styret til yrkesseksjonen i møte 8. februar 2021. Yrkesseksjonsstyret mener intensjonen i høringen er gode, men er ikke enig i virkemidlene våre myndigheter vil bruke for å styrke norskkunnskapene. – Lovforslaget om rapporteringsplikt fører til at ansatte må brukes mer tid på dokumentasjon, og dermed får mindre tid sammen med barna, mener Sundal.

Fjerner ansatte fra barnegruppen

Denne lovendringen vil kreve mer tid til dokumentasjon og rapportering og vil bli nok en oppgave som fjerner de ansatte fra barnegruppen. Fagforbundet skriver i sitt høringssvar at vi trenger tiltak som gir de ansatte mer tid sammen med barnegruppen, ikke mindre. – Siden språk skjer i relasjon mellom mennesker ønsker de ansatte mer tid sammen med barna, sier Sundal.

Fagforbundets medlemmer som har brukt ulike kartleggingsverktøy har gitt tilbakemelding på at det ikke finnes verktøy som passer for alle de ulike barna som går i barnehagen.

Barn og ansatte som er tospråklige blir ikke sett på som en ressurs. – Dette bekreftes av våre medlemmer som i dag ikke får brukt sin språkkompetanse i det pedagogiske arbeidet med barna. Dette mener vi er et menneskesyn som ikke er forenelig med barnehagens verdigrunnlag, poengterer Sundal.

Mer tillit

Fagforbundet mener de ansatte i barnehagen fortjener at myndighetene har tillit til det arbeidet de gjør. Derfor mener Fagforbundet at en tillitsreform er en bedre tilnærming. Ansatte må gis rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin og kunne bruke sin pedagogiske kompetanse best mulig. – Dette vil kreve flere ansatte i barnehagen, og ikke flere dokumentasjonsplikter som gir de ansatte mindre tid sammen med barna. Dette krever at vi endrer vårt nasjonale system fra kontroll til en tillitsreform, sier Sundal.

Fagforbundet ønsker at barn skal ha gode norskkunnskaper og at samiske barn skal ha gode samiske kunnskaper før skolestart.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?