Fagforbundet sier nei til stengte skoler før jul

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Mostphotos)

Utdanningsforbundet har tatt til orde for at skolene stenges fra og med mandag 21. desember, og at lærere og elever får fri eller hjemmeskole. Dette bør skolelederne ikke etterkomme, mener Fagforbundet.

09.12.2020 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 19.01.2021


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Bakgrunnen for forslaget er frykten for økt smitte og at dette skal føre til sykdom og isolasjon i juleferien. Denne frykten deles av alle som jobber i skolen, tett på barn og unge.

– Likevel mener vi at skolene ikke bør etterkomme

Utdanningsforbundets ønsker, men i størst mulig grad likebehandle alle ansatte i skolen, sier May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

For selv om skolene stenger vil SFO måtte holde åpent, og ansatte der må gå på jobb som vanlig, med den samme smittefrykten.

Urimelig forskjellsbehandling

– Dette året har vært usedvanlig krevende for ansatte i skole, SFO og barnehage. Det er mange som er slitne og som nok ønsker seg et par dager ekstra fri. At vi nå står foran en juleferie med store begrensninger og usikkerhet gjør det ekstra merkbart om en ansattgruppe får gjennomslag for et slikt ønske, mens det er helt utelukket for andre, forteller Sundal.

Derfor er Fagforbundets klare melding til skolelederne å ikke etterkomme Utdanningsforbundets krav, men tenke på likebehandling av skolens ansatte. For de ansatte vil dette ha enormt mye å si for arbeidsmiljø og samarbeid, også etter at pandemien er over.

– Kloke skoleledere vil forstå at det ikke er en god beslutning å avslutte skoleåret tidligere for en gruppe, mens de andre må være igjen i to-tre dager til. Alle arbeidsplasser har medbestemmelsesorganer, disse bør diskutere hvordan en best kan planlegge dagene fram mot ferien, ut fra lokale forhold og behovet for å fordele belastningen som alle skoleansatte opplever, sier Sundal.

Vil få uheldige ringvirkninger for hele familien

Forslaget vil i tillegg slå svært uheldig ut for foreldre med samfunnskritiske jobber. De kan ikke velge å ta seg fri disse dagene og mange familier vil få problemer med pass av barna disse siste dagene før jul.

Skolefritidsordningen er en viktig del av samfunnsmaskineriet. Til tross for det har ikke de ansatte fått den samme oppmerksomheten i media som lærerne har fått, selv om de er like uunnværlige. Vi tror en tidligere juleferie for en ansattgruppe vil virke unødvendig splittende når alle ser fram til en etterlengtet ferie.

– Nå er det viktig at alle som jobber i skolen står løpet ut sammen, avslutter Sundal.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?