Til hovedinnhold

Nyheter

Barsel- og barnepleier Karoline Sol Danielsen på barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus

Etterlengta satsing på barsel- og barnepleiaren

Regjeringa framhevar barsel- og barnepleiaren som viktig kompetanse i framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Leder i Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin

Fagarbeiderløft!

Regjeringen har nettopp lagt fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som blant annet inneholder en omfattende satsing på fagarbeidere i helsesektoren.

– Bedre oppgavedeling er helt nødvendig, sier Iren Luther, leder i yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet.

Gjennomslag for Fagforbundet: Helseministeren vil sikre bedre oppgavedeling på sykehusene

Fagforbundet har kjempa lenge for bedre oppgavedeling og smartere bruk av kompetansen i helsesektoren. Nå får sykehuslederne klar beskjed om å systematisere arbeidet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

ernæringsfagarbeider Anne-Lise Pettersen, hospitaldrift Haukeland universitetssykehus

Ny fagskoleutdanning i ernæring på trappene!

Fra høsten 2024 starter Fagskolen AOF opp det første formelle utdanningstilbudet for matverter og postverter ved norske sykehus. Du kan allerede søke!

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Ny vidareutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidarar

Hausten 2024 startar Fagskulen i Viken opp med ein ny studieretning i intensivpleie for helsefagarbeidarar. Fagforbundet gratulerer!

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og AU-medlem

Gjennomslag for fagarbeidarar på poliklinikk

Regjeringa vil sikre at sjukehusa ikkje tapar pengar på å bruke fagarbeidarar på poliklinikk frå 2024

Emma Straub representerte Noreg på yrkes-EM i Gdansk 2023 og vann bronse

Emma vann bronse i yrkes-EM!

Fagforbundet-medlem og helsefagarbeidarlærling Emma Straub kom på pallen i yrkes-EM, og vann bronse for Noreg.

Helsepersonellkommisjonen sin rapport

Helsepersonellkommisjonen – det er tid for handling

Kommisjonen har levert eit godt kunnskapsgrunnlag, og kome med mange gode råd. Dette er ein kommentar på somme av dei viktigaste punkta sett frå Fagforbundet si side.

Lanserte standard for kunnskapsbasert oppdatering for helsefagarbeidarar

– Ei anerkjenning av helsefagarbeidaren som fagperson, seier leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther

Anerkjenn alle fagfolka! Utan dei har me ikkje helsetenester

– Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Årets arbeidsgiver i sykehus: – Brenner for oppgavedeling

Årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 gikk til Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Illustrasjon - kokeboka.

Sånn lukkast du med oppgåvedeling

Oppgavedeling handlar om å anerkjenne kompetansen til alle yrker og finne betre måtar å gjere ting på. Men korleis kan ein lokal tillitsvald få til dette i praksis?

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Betre oppgåvedeling gir betre tenester

– Oppgåvedeling er ein måte for å løyse personellmangelen me har i tenesta. Me kjem ikkje utanom å få til betre oppgåvedeling i helsetenesta – heller ikkje i operasjonsavdelingane, skriv Iren Luther i dette debattinnlegget

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Vil ha flere hele og faste stillinger. Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Helsevesenet skriker etter heltid og oppgavedeling

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mangelen på helsepersonell fortsetter å øke. Fagforbundets leder, Mette Nord, er ikke overrasket og mener tallene viser at helsevesenet skriker etter heltid og oppgavedeling. – Noe av det viktigste vi kan gjøre er å løse deltidskrisa. Vi trenger flere hele faste stillinger, sier Nord.

Illustrasjonsbilete

Sjå opptak av frukostmøte om oppgåvedeling

Helsetenestene manglar folk, men nyttar ikkje dei folka me har godt nok. Oppgåvedeling og kompetanseheving er ei av dei viktigaste løysingane.

Illustrasjonsbilete

Betre oppgåvedeling i sjukehusa

Ny rapport viser at det er mykje bra arbeid med oppgåvedeling i norske sjukehus.  – Vi håper og trur at rapporten kan vere til inspirasjon til betre oppgåvedeling, seier Iren Luther

Rapportlansering 31. oktober, digitalt og fysisk på Hotel Bristol i Oslo

Rapportlansering: oppgåvedeling i sjukehus

Fagforbundet, Delta og Spekter inviterer til frukostmøte med lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?