Til hovedinnhold

Oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene

I et fremtidig helsevesen vil det være umulig å løse utfordringen hovedsakelig med universitetsutdannet personell. Flere undersøkelser viser for eksempel at helsefagarbeidere opplever at de ikke får utnyttet sin kompetanse, og at de heller ikke får tilbud om relevant kompetanseheving. Dette skjer samtidig som sykepleierne mener at de ivaretar flere oppgaver som andre yrkesgrupper kunne gjort. En bedre og mer planmessig oppgavedeling er en av de åpenbare løsningene på mange av utfordringene i dagens helse- og omsorgstjeneste.

Fagforbundet ønsker å bidra til å få dette til, og har derfor samlet ressurser som du som tillitsvalgt, leder, politiker eller ansatt kan bruke til å lære mer om oppgavedeling og som til hjelp og inspirasjon til å komme i gang.

Kartleggingsrapporter fra sykehus

Helsefagarbeidere og andre personellgrupper

Fagforbundet, Delta og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har samarbeidet om å få lage rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus». 

Les mer eller last ned rapporten (PDF).

Du kan også se opptak av lanseringsseminaret.

Portører, apotekteknikere og helsesekretærer

Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har samarbeidet om å få lage rapporten «Erfaringer med oppgavedeling: Portører, apotekteknikere og helsesekretærer i sykehus og apotek»

Les mer eller last ned rapporten (PDF).

Veileder i oppgavedeling

Fagforbundet har inntrykk av at mange virksomheter sliter med å få til oppgavedeling i praksis. Derfor har vi laget en praktisk veileder.

Last ned veilederen (PDF).

Flere ressurser

Aktuelt

Se alle sakene

Vanlige spørsmål

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Eskild Hustvedt

Eskild Hustvedt

Rådgjevar

Yrkesseksjon Helse og sosial

Portrettbilde av Ingvar Skjerve

Ingvar Skjerve

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?