Til hovedinnhold

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep (Foto: Fagforbundet)

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

16.01.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 18.01.2024

Forbundslederen er fornøyd med tydelige krav om bedre oppgavedeling, fjerning av effektiviseringskrav og trygghet for akutt- og fødetilbudet i nord.

Tiltakene som ble presentert i sykehustalen viser at Fagforbundet har fått gjennomslag på flere punkter.

Oppgavedeling sikrer bedre bruk av folks kompetanse 

– Hele, faste stillinger og oppgavedeling er de viktigste tiltakene for å møte det stadig økende behovet for helsepersonell. Vi må bruke de folka vi har bedre, og mange yrkesgrupper får i dag ikke lov til å bruke all sin kompetanse og heller ikke tilegne seg ny kunnskap for å møte pasientenes behov, sier Nord, som forventer en endring.

I oppdragsbrevet til helseforetakene ble det gitt beskjed om å sette i gang prosjekter for oppgavedeling på alle sykehus. Fagforbundet presiserer at en forutsetning for å lykkes er tett partssamarbeid og involvering av alle ansatte. 

Steg i riktig retning på sykehusfinansiering 

Fagforbundet er fornøyd med at det gjøres vesentlige endringer i finansieringen av sykehusene. Særlig er det på tide at sykehusene får dekket hele den faktiske kostnaden for det økende behovet i befolkningen, og bedre vilkår for nye investeringer. 

– Våre medlemmer jobber hardt for å rekke å gjøre det de skal, men det er grenser for hvor fort man kan løpe. Det at vi har en regjering som ser dette, er viktig og en anerkjennelse av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, sier Nord.  

Samtidig mener Fagforbundet at det må jobbes videre med finansieringen av sykehusene. Blant annet mener vi det er nødvendig å øke rammefinansieringen og redusere andelene med innsatsstyrt finansiering. 

Trygghet i nord 

Fagforbundet er også fornøyd med at Ingvild Kjerkol sier akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke skal svekkes. 

 – Vi er svært glade for at helseministeren fjerner usikkerheten knyttet til akuttberedskap og fødetilbud i nord. Det betyr mye for våre medlemmer og gir dem en nødvendig trygghet og ro i den videre omstillingsprosessen, sier Nord.  

I sykehustalen kom også nyheten om et helt nødvendig krafttak innen psykisk helse og rus. 

–  Den varslede økningen av antallet døgnplasser i psykisk helsevern vil bidra til et helt nødvendig styrket tilbud for utsatte pasientgrupper, avslutter Nord. 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?