Til hovedinnhold

Årets arbeidsgiver i sykehus: – Brenner for oppgavedeling

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen. (Foto: André Haugen / Fagforbundet)

Årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 gikk til Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold.

08.03.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 13.03.2023

Det var Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen som under Sykehuskonferansen delte ut prisen, et trykk av Dang Van Ty og 25 000 kroner. I innledninga trakk han fram Mette Meisingsets arbeid med oppgavedeling og kompetanseheving i sykehuset.

Kompetanseheving en del av hverdagen

– Dette gjelder i stor grad oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeider, hvor helsefagarbeidere får tilbud om internt sertifisert opplæring som tar utgangspunkt i traineeordningen for helseforetaket, som har eksistert siden 2018, sa Larsen, som samtidig påpekte at Meisingset og avdelinga også har utarbeida og igangsatt ulike kompetansehevingstiltak for flere yrkesgrupper.

Meisingset fikk også skryt for å ha bidratt til å skape et arbeidsmiljø hvor kompetanseheving er en naturlig del av de ansattes hverdag, og for å ha skapt en bred lederforankring i alle områder på sykehuset.

– Den jobben hun gjør, har stor overføringsverdi, både for andre helseforetak og ikke minst kommuner av ulik størrelse som i framtida ønsker å framstå som attraktive arbeidsplasser, hvor kvaliteten i tjenestene skapes ved å fokusere på fag og ta i bruk de mulighetene som ligger i å utvikle de ansattes kompetanse, sa Larsen under utdelinga.

Brenner for oppgavedeling

– Det er en ære å motta denne prisen på vegne av Sykehuset Østfold. Oppgavedeling er noe jeg personlig brenner for og som jeg tenker er helt nødvendig for å møte fremtidens utfordring med mangel på helsepersonell, sier Meisingset.

– Helsepersonellkommisjonens rapport understreker viktigheten av å bygge kompetanse nedenfra. Med denne prisen understreker også Fagforbundet viktigheten av oppgavedeling, sier hun.

Meisingset trekker også fram det gode samarbeidet sykehuset har hatt med Fagskolen i Viken, hvor de har utviklet flere videreutdanninger for helsefagarbeidere.

Det neste steget er nå et prosjekt med å overføre ikke-pasientretta oppgaver fra helsepersonell til andre yrkesgrupper.

– Prispengene vil benyttes til et overordnet prosjekt med det som formål, sier Meisingset.

Alle fagforeninger og regionale koordineringsledd i Fagforbundet har fått anledning til å sende inn forslag til kandidater etter tre kriterier:

  • Arbeidsgiveren skal ha tilrettelagt arbeid som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet, gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte.
  • Arbeidsgiveren skal ha fokus på rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass.
  • Arbeidsgiveren har bidratt til tiltak som er i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter, angående kompetanse, lærlinger, heltid og rett person på rett plass.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?