Til hovedinnhold

Signert ny samarbeidsavtale med FO

Mette Nord og Mimmi Kvisvik tar hverandre i hånda for et fortsatt godt samarbeid mellom Fagforbundet og FO

Mette Nord og Mimmi Kvisvik tar hverandre i hånda for et fortsatt godt samarbeid mellom Fagforbundet og FO (Foto: Emilie Storli/Fagforbundet)

Fagforbundet og FOs ledelse var samlet på Leangkollen for å diskutere innholdet i, og signere på, avtalen som bekrefter at forbundene fortsetter det gode samarbeidet fremover. - FO er en viktig samarbeidspartner for oss, forteller forbundsleder Mette Nord.

16.05.2023
Sist oppdatert: 22.05.2023

Fagforbundet og FO har i hovedsak sammenfallende samfunnspolitiske og tariffpolitiske interesser. I tillegg er det et mål å sette agendaen for utviklingen av den norske velferdsstaten. For å lykkes med dette, krever det et tett og godt samarbeid forbundene imellom.

- Vårt felles mål er at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund, understreker Nord.

Mette Nord og Mimmi Kvisvik signerer samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og FO
Mette Nord og Mimmi Kvisvik signerer samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og FO (Foto: Emilie Storli/Fagforbundet)

FO og Fagforbundet har derfor inngått en samarbeidsavtale på områder der det er sammenfallende interesser. For å nå våre felles mål er det vurdert som hensiktsmessig å ha et formalisert samarbeid på alle nivå i organisasjonene.

Politikken i samarbeidsavtalen er forankret i- og i tråd med, det som til enhver tid er forbundenes prinsipp- og handlingsprogram samt LOs handlingsprogram for perioden.

Representanter fra politisk ledelse møtes to ganger i året for å diskutere aktuelle strategier, og forbundene skal følge opp og evaluere intensjonen i avtalen årlig.

En signert Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og FO
En signert Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og FO (Foto: Emilie Storli/Fagforbundet)


;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?