Til hovedinnhold

- Arbeid for hele laget

Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, Marius fra NFU og Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister.

Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, Marius fra NFU og Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister. (Foto: Fagforbundet)

Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet la frem Fagforbundet synspunkt på hva som skal til for å inkludere personer med utviklingshemning på i arbeidslivet på en konferanse Fagforbundet arrangerer sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Fellesforbundet, FO og ASVL. - Vi trenger tilrettelagte tiltak der personer med utviklingshemming får kjenne meningsfullt felleskap, mestring og læring, understreker Skeibrok.

15.03.2023 av Emilie Storli
Sist oppdatert: 18.04.2023

Mulighet for arbeid er en menneskerett

For Fagforbundet er arbeid en grunnleggende menneskerett, og et viktig grunnlag for den enkeltes frihet, velferd og mulighet til utfoldelse. Fagforbundet mener vi må ha et arbeidsliv som tar i bruk og videreutvikler den enkeltes kompetanse.

- Kunnskap er makt, og derfor har lik rett til utdanning alltid vært et sentralt krav for fagbevegelsen. Derfor er kanskje den viktigste gruppen å sikre at får tilbud opplæring og kompetanseheving, nettopp personer med utviklingshemming, forteller Skeibrok fra scenen.

For at personer med utviklingshemming skal bli inkludert i arbeidslivet, må vi starte tidlig med å tilpasse og inkludere de i skoleløpet. Et viktig poeng fra Fagforbundet er derfor at barn med utviklingshemming også må få den skolegangen de har rett på, i likhet med andre barn.

Utdanning for hele laget

Fagforbundet har støttet stortingsmeldingen «Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett» sitt forslag om at informasjonsoverføringen mellom utdanningsnivåer må bli bedre.

Fagforbundet understreker at vi må tenke helhet i tilbudet vi skal gi, og vi må gi ressurser til alle dem som skal gi barn med utviklingshemming en inkluderende og godt barnehage-, skole- og skolefritidstilbud.

- Tilbakemeldinger fra våre medlemmer i SFO er for eksempel at når barna kommer til dem, så får de ikke samme ressurser for tilrettelegging som de har i undervisningstiden, forteller Skeibrok.

Fagforbundet brukte tiden på scenen til å understreke at midlene fra Kompetanseløftet og inkluderende praksis må sikre at hele laget ute på arbeidsplassene får ta del i kompetansehevingstiltakene, fra assistenten uten formell kompetanse, til den med relevant mastergrad. Vi ser ofte at er det er de som allerede har mest formell kompetanse fra før, som får tilbud om mer.

- Det er en uting, og imot arbeidsmiljølovens bestemmelser, slår Skeibrok fast.

Personlig assistanse for likestilling

Fagforbundet mener brukerstyrt personlig assistanse bør bli et reelt likestillingsverktøy som sikrer deltakelse i samfunnet. For mange kan det være et viktig verktøy for å kunne delta aktivt i for eksempel arbeidslivet.

Samtidig er det viktig å understreke at personlig assistanse ikke kan gis istedenfor eller være i veien for nødvendig faglig støtte for å sikre deltakelse i skolen eller arbeidslivet.

- Rett støttepersonell med rett kompetanse er et like viktig likestillingsverktøy. Der det for noen er BPA som sikrer likestilling, så vil det for andre være riktig og nok bemanning i barnehage, skole/SFO eller bolig, forteller Skeibrok

Fagforbundet organiserer også arbeidstakere som jobber som assistenter i BPA-ordningen. Vi er derfor opptatt av at ordningen er en arbeidsplass for veldig mange mennesker. Fagforbundet mener generelt at gode arbeidsforhold er en forutsetning for at tjenester skal fungere best mulig, til det beste for alle aktører i tjenesten.

- En BPA-ordning som sikrer gode arbeidsforhold for assistentene, vil også bidra til en god inkludering av de som er i behov av personlig assistanse for å kunne delta i arbeidslivet, understreker Skeibrok.

Menneskerettigheter er til for at vi alle skal ha like muligheter til å leve gode, trygge og frie liv. Likestilling er den politiske kampen for at dette blir en realitet.

- Fagforbundet er opptatt av at vi alle fra start av skal ha de beste forutsetninger for å lykkes. Og den jobben gjør vi aller best i fellesskap. Derfor står vi sammen her i dag og i fremtiden, avslutter Skeibrok med.

Godt fornøyd med konferansen

Helge Sporsheim, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial har sittet i arrangementskomiteen sammen med representanter fra de andre forbundene og er godt fornøyd med dagens konferanse. 

- Det er viktig for oss i Fagforbundet at personer med utviklingshemming blir både sett og hørt, og i tillegg er dette en viktig arena å fremme vår likestillingspolitikk på. 

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial
Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial (Foto: Fagforbundet)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?