Til hovedinnhold

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

28.11.2023 av Ingvar Skjerve
Sist oppdatert: 28.11.2023

Hvorfor denne utvidelsen, Sporsheim?  

-Det er enkelt og greit fordi vi ønsker å ha en nasjonal konferanse for alle disse gruppene.  Rent praktisk er det enklere og mindre ressurskrevende å lage en stor konferanse for alle sammen, i stedet for en mindre for hver av gruppene. Dessuten har disse gruppene mange overlappende og tilgrensende ansvarsområder og oppgaver, forklarer Sporsheim. - Første dag av konferansen er felles fordi vi ser at det er mye vi kan snakke om på tvers. Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper har jo alltid vært en av Fagforbundets fanesaker, sier en entusiastisk Sporsheim. 

Illustrasjonsbilete til Storefjell 2024
(Foto: Fagforbundet)

Storefjellkonferansen går av stabelen på Storefjell Resort 8.-10. april 2024.

Medlemmer får Early Bird-pris ved påmelding før 20. desember: Kun kr 3400  for to overnattinger, fullpensjon og konferanse!

 

Tverrfaglighet, hva betyr det egentlig?  

-For oss i Fagforbundet betyr det at vi må samarbeide om de oppgavene som skal gjøres og de målene som skal nås i helsetjenesten. I helsetjenesten er det i høyeste grad, slik Gro Harlem Brundtland sa, at alt henger sammen med alt, sier Sporsheim. -For eksempel blir det veldig rart å diskutere smittevern uten å ha med renholderne. Det blir bakvendt å diskutere ernæring, om ikke matverter og kokker er med og kommer med matfaglige innspill. Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere har så mye overlappende kompetanse og oppgaver at de er nødt til å samhandle godt. Det fordrer at man kjenner og respekterer hverandres kompetanse og er vant til å samhandle med folk med egen fagbakgrunn, slår Sporsheim fast.  

Tror du Storefjell-konferansen kan bidra til mer tverrfaglighet? 

-Det tror jeg! Konferansen vil gi deltakerne en mulighet til å bli bedre kjent med folk fra andre yrkesgrupper, til å diskutere og utveksle erfaringer med dem på en plass som ligger i en vakker natur. Storefjell er blant annet valgt som kurssted fordi det er litt utenfor allfarvei, slik at folk er nødt til å sosialisere. Man kan ikke stikke av eller gjemme seg bort på samme måte som om konferansen var i Oslo sentrum, poengterer Sporsheim. 

Har du noen godbiter fra programmet du vil trekke frem?  

-Det blir tre innholdsmettede dager, med ting som vil treffe alle og ting som er retta inn mot de enkelte yrkesgruppene. Blir vanskelige å trekke fram noe bestemt, men jeg kan jo nevne at kollegastøtte blir et tema første dag. Det er vel et tema som burde interessere alle, ikke sant sier en smilende Sporsheim.  -Ellers vil jeg presisere, at selv om konferansen er retta inn mot noen yrkesgrupper, er den åpen for alle medlemmer i Fagforbundet, slik stort sett alle våre tilbud er, sier han.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?