Til hovedinnhold

- Sats på hjemmetjenestene!

Leder for yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther sammen med representanter fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes Sentralforbund (KS)

Leder for yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther sammen med representanter fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes Sentralforbund (KS) (Foto: Ingvar Skjerve)

Fagforbundets viktigste prioritering i arbeidet med «Bo trygt hjemme»-reformen er at eldre som bor hjemme skal føle seg trygg på det og at de vet de får hjelp når de trenger det.

13.11.2023 av Ingvar Skjerve
Sist oppdatert: 16.11.2023

Kompetanse er avgjørende

Yrkesseksjonsleder Iren Mari Luther  Fagforbundet, var 25. oktober på Høring om Meld. St. 24 (2022–2023) «Fellesskap og meistring — Bu trygt heime» i helse- og omsorgskomitéen.

Fagforbundet understreket overfor komiteen at en omfattende satsing på kompetanse og personell i hjemmebaserte tjenester, er avgjørende for å lykkes med målsetninga om at alle som kan og vil skal kunne bo trygt hjemme.

Leder for yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther.
Iren Mari Luther. (Foto: Ingvar Skjerve)

- Både hjemmesykepleie og hjemmehjelp/praktisk bistand, må styrkes. Et kompetanseløft for ansatte i disse tjenestene, bedre rekruttering og bemanning vil være viktig, sier Iren Mari Luther.

Dialog med arbeidsorganisasjonene

Fagforbundet presiserte også at en videre styrking av tiltak under kompetanseløft 2025 som Jobbvinner, Menn i helse og TØRN må til, og oppfordret regjeringa til mer dialog med arbeidsorganisasjonene om hvordan tiltakene i K2025 kan rettes mer mot hjemmetjenestene.  

Bedre samhandling

Både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund snakket om bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet understrekte at man er glad for at stortingsmeldingen fremhever at eldre i særlig grad er avhengig av en sammenhengende tjeneste, men at imidlertid at dette temaet hadde fått for lite plass i meldingen.

-Det er uheldig at representasjon fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten ikke er en del av beskrivelsen av helsefellesskapene. Dette har man også tidligere har påpekt blant annet som svar på helsepersonellkommisjonens NOU, sier Iren Mari Luther.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?