Til hovedinnhold

Nyheter

Hovedtillitsvalgt Renate Fagerness og utviklingsleder Kjell Rasmussen.

Nasjonalt digitaliseringsprosjekt: Fornøyde med å være forsinket

For å få en solid strategi for digitalisering må tillitsvalgte, ledelsen og de folkevalgte delta i prosessen, mener den hovedtillitsvalgte og utviklingslederen i Porsanger kommune. Men - samarbeid tar tid.

Fra venstre: Turid Bekkavik, Arna Nilsen (HTV) og Borgny Otervik fikk blomst og nål etter 20 års medlemsskap. Nyvalgt leder Anita Vassli til høyre.

Endringsagenter engasjerer de ansatte i digitalisering

– Endringsagenter er medarbeidere som bidrar til å øke den digitale kunnskapen blant kolleger og hjelper til med nye tekniske løsninger, sier Ole-Alexander Reinfjell, nyutnevnt endringsagent.

Fra venstre: Charlotte Therkelsen Sætersdal, varaordfører i Kragerø kommune, Susie Jahren, forskningsleder i SINTEF, Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall, Stein Guldbrandsen, AU-medlem Fagforbundet og Anders Kollmar-Dæhlin, yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk Fagforbundet Hedmark deltok på Fagforbundets seminar om renovasjon i egenregi.

Renovasjon i egenregi – grønt og lønnsomt

– Hvis kommunen ikke har regien på en så sentral tjeneste som renovasjon risikerer vi søppelkaos, sier Anders Kollmar-Dæhlin, yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk i Fagforbundet Hedmark.

Helene Harsvik Skeibrok, leder av Fagforbundet Hedmark og Anders Kollman-Dæhlien, leder av Yrkessesjonen samferdsel og teknisk har jobba hardt for å få renovasjonen tibake til egen regi.

Hedmark: Tar transport av husholdningsavfall tilbake i egenregi

Politisk påvirkning og aktiv bruk av media var viktige suksessfaktorer da Fagforbundet Hedmark gikk i spissen for å få renovasjonen tilbake i kommunal regi.

Les og lær av masseoppsigelsene i Halden

I 2014 bestemte politikerne i Halden at kommunen skulle nedbemannes kraftig og vedtok et budsjett hvor 80 – 100 årsverk i helsesektoren var borte. Blant disse sto 78 av Fagforbundets medlemmer.

Nytt på nett for kommuner som skal slås sammen

Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har fått en ny digital møteplass der de kan dele erfaringer. Læringsplattformen er tilgjengelig for alle.

Fagforbundet Hvaler hindret anbud på sykehjemmet

I Hvaler kommune har FrP og Høyre flertall. Til kommunestyrets budsjettmøte i desember skulle FrP foreslå konkurranseutsetting av sjukehjemmet. De regnet med støtte fra Høyre. Sånn ble det ikke. I Hvaler kommune har Frp og Høyre flertall. Til kommunestyrets budsjettmøte i desember tenkte Frp å foreslå konkurranseutsetting av sykehjemmet. De regnet med støtte fra Høyre. Sånn ble det ikke. Se hvordan Fagforbundet Hvaler fikk dem til å snu.

Anne-Mari Skarbø, leder i Fagforbundet Haram-Sandøy og Michael Werner, hovedtillitsvalgt og leder i Storfjord, er allerede i gang med møter for å etablere storforeninga.

Ny storforening for Ålesund og omegn

Fem kommuner skal bli til Nye Ålesund kommune i 2020. Men Fagforbundet danner ny storforening allerede i februar.

Nyttig rapport: denne vil vi bruke for alt den er verdt, sier hovedtillitsvalgtHege Terese Olsen, om rapporten som viser at offentlige ansatte er positive til ny teknologi på arbeidsplassen.

Offentlig ansatte – positive til ny teknologi

Et flertall av Fagforbundets medlemmer svarer i en undersøkelse at ny teknologi gir mulighet til å løse offentlige oppgaver bedre.

Ordfører Jonny Greibesland og HTV i Fagforbundet Janne Slotte fra Songdalen kommune.

Bruker alles kompetanse

– Med kommunalt trepartssamarbeid får kommunen brukt kompetansen til alle parter; politikerne, administrasjonen og de an-satte, sa leder Mette Nord, da hun åpnet Fagforbundets konferanse om kommunalt trepartssamarbeid under Arendalsuka i august.

Bedre kommunikasjon med kommunalt trepartssamarbeid

Ifølge en fersk undersøkelse fra Kommunebarometeret mener landets rådmenn og ordførere at samarbeidskultur og kommunikasjon er områder der effekten av lokalt trepartssamarbeid er størst.

OSSnr3_2004_s12.jpg

Offentlige tjenester skal drives for folk ikke for profitt

I dag, på FNs dag for offentlige tjenester, publiseres en ny rapport som viser at privatisering ikke fungerer. Tjenester drevet i offentlig regi er mer effektive, bærekraftige og demokratiske. Fagforbundet har bidratt med et eget kapittel om Norge.

Anu Kübar syntes det var fint å organisere seg og bli tillitsvalgt. Men minner oss om at ting tar tid.

Organisering kan ta tid

Språk, utdanning og arbeid er viktig for integreringen. Vi kan bidra som kollegaer, medmennesker og tillitsvalgte. Når folk er i jobb, kan vi organisere dem inn i et verdig arbeidsliv. Men, hva gjør vi når organisering ikke sees på som noe positivt?

LO Fredrikstad demonstrerer mot konkurranseutsetting av renhold.  *** Local Caption *** \\FSRV-FOT02\Bildearkiv\Bilder\Bildearkiv 2008\Info

Drift i egenregi

Det går en rekommunaliseringsbølge over kommune-Norge. Det skal Fagforbundet være stolt over.

Svensk fagbevegelse vil rydde opp i velferden

Milliarder av svenske skattekroner ment for velferdssektoren har havnet i lommene til private eiere eller forsvunnet til skatteparadis, ifølge Kommunal, Fagforbundets søsterorganisasjon i Sverige.

Hvordan forhindre konkurranseutsetting i Spekter-området

Veilederen er en hjelp til tillitsvalgte i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten ved at enkelte tjenester blir konkurranseutsatt.

Dansk aktivist, Tina Hansen.

Danske aktivister tenner gnist

– Hvis du står til halsen i dritt, kan du ikke bøye nakken! Grasrotaktivisme har banket rusten ut av dansk fagforening for sosialpedagoger.

Ordfører Øyvind Sand fra Rælingen kommune

Tøff kjærlighet i Rælingen

Flyktninger er som oss, hele mennesker som trenger et arbeidsliv og en meningsfull fritid for å trives. De står, akkurat som oss, midt i eget liv med utfordringer som er helt hverdagslige, men som i bunn og grunn er selve livet.

Norden - en modell for framtida

Globalisering, konkurranseutsetting og digitalisering påvirker arbeidslivet i hele verden og setter også den nordiske modellen under press. Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv for alle også i framtida.

- Samarbeid er vår fremste eksportvare

Lisbeth Øyum, forsker på Sintef, slår fast det Fagforbundet og mange kommuner har visst lenge: samarbeid er effektivt og lønnsomt.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?