Til hovedinnhold

Fagforbundet med eget kapittel i ny bok: "The future is public"

Fagforbundets innsats for å ta kommunale tjenester tilbake i egenregi får et eget kapittel i en internasjonal bok som heter "The future is public" - Framtida er offentlig. Boka handler også om at kommunale tjenester tas tilbake i land i Afrika og Europa, samt USA og Canada.

23.01.2020 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 24.01.2020

Kapittelet omtaler hvordan forbundet brukte hele organisasjonen for å utnytte konkursen i det private selskapet RenoNorden. Målet var å ta tjenestene tilbake i kommunal regi. Boka har kapitler om kommunale tjenester som tas tilbake i land i Afrika og Europa, samt USA og Canada.

Anders Kollmar-Dæhlin, yrkesseksjonsleder samferdsel og teknisk Fagforbundet Innlandet, var sentral i arbeidet med å få renovasjonen tilbake i egenregi og er sitert i den nye boka.

– Det er motiverende og artig at fagbevegelsen og tillitsvalgte rundt i verden mener de kan lære noe av oss, sier Kollmar-Dæhlin. Selv skal han bruke erfaringene fra rekommunaliseringa av renovasjon til å få kollektiv busstransport over i fylkeskommunal regi.

– Den yrkespolitiske arbeidsmetoden som ble brukt i RenoNorden-saken tar vi videre nå. Kjernen i den arbeidet var å mobilisere hele organisasjonen, politiske ledere, omstillingsenheten, kompetansesenteret og helt ut i de lokal fagforeningene, sier Kollmar-Dæhlin.

Samme metode – nytt fylke

Noe blir annerledes når målet er buss i fylkeskommunal regi siden fylket er sammenslått til Innlandet.

– Dette blir en av de første yrkespolitiske jobbene for den nye fagforeningen Fagforbundet Innlandet fylkeskommune etter regionreformen, forklarer Kollmar-Dæhlin.

Det er heller ikke snakk om en konkurs, slik det var da han jobbet for å få renovasjonen tilbake i kommunal regi.

– Nå må vi stoppe anbudene, sier han.

Men en vesentlig del av arbeidsmetoden blir den samme – å overbevise politikere om at offentlige tjenester drives best i egenregi. Sist var det lokalpolitikere, nå blir det fylkespolitikere. Kollmar-Dæhlin understreker at Fagforbundet også må diskutere med partier som er uenige med oss. I renovasjonssaken stemte for eksempel Høyre for renovasjon i egenregi i Ringsaker kommune.

Anbud er dårlig ressursutnyttelse

– Det er min jobb å overbevise politikerne om at Fagforbundet har skjønt det, sier Kollmar-Dæhlin og forklarer hvorfor kollektiv transport er billigst og mest miljøvennlig i offentlig eie: 

– Anbudsutsetting av lokaltransport gir dårlig ressursutnyttelse. Etter en vanlig anbudsperiode vrakes bussene selv om de kun har blitt brukt to-tredeler av levetida. Ved egenregi vil fylket eie bussene og kan drive langsiktig med gradvis fornyelse av bussparken ettersom teknologien utvikler seg. Det er bedre og mer miljøvennlig.   

– Fylkeskommunen må kunne forvalte sin egen busspark, understreker han.

Ifølge Fagforbundets utregninger har landets busselskaper 23 enheter som utarbeider anbud og gir tilbud til private selskaper. Med et forsiktig anslag på 10 millioner i administrative kostnader per enhet blir det 230 millioner i årlig omkostninger.

Her kan du lese kapittelet om Fagforbundet

Se kortversjon av boka

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?