Til hovedinnhold

Nyheter

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, utvekslet erfaringer med tillitsvalgte i et polsk søsterforbund om hvordan fagforeninger kan bidra til å inkludere flyktninger

Hovedtillitsvalgtes erfaringer kommer flyktninger i Polen til gode

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, har flere års erfaring med integrering av flyktninger. I juni reiste hun til Krakow i Polen for å dele kunnskap med et polsk forbund, som samarbeider med Fagforbundet om å bedre integreringen av ukrainske flyktninger.

Anne Sandborg, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Renovasjon- og gjenvinningsetaten Oslo og Agnieszka Rybczynska, prosjektleder for samarbeidsprosjeket om anstendig arbeid og partssamarbeid mellom Solidarnosc og Fagforbundet.

Solidarność på avfallssafari og trikkekurs i Oslo

Tillitsvalgte og ledere som står side om side og forteller engasjert om innovasjon, gode løsninger og samarbeid er noe av det som gjorde størst inntrykk da fagforeningskamerater fra polske Solidarność besøkte Fagforbundet i slutten av mai.

Mette Nord som nyvalgt EPSU-leder blir feiret.

I bresjen for offentlige ansatte i 45 år

EPSU, den europeiske sammenslutningen av fagforbund, er en felles røst til forsvar for 8 millioner medlemmer i offentlig sektor. – Det EPSU har sagt i over 40 år ble brått synlig for flere under pandemien, sier Mette Nord, president i EPSU, i anledning organisasjonens 45-årsjubileum.

Christy Hoffman, leder for UNI Global Union.

Globalt oppsyn med Norges Bank

Oljefondet er et av verdens største fond og har eiendeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden. De som jobber i disse selskapene må ha anstendige arbeidsvilkår, var budskapet da den internasjonale fagforeninga UNI Global møtte forvalterne av Oljefondet i Norges Bank.

Kirsten Gunvor Løth.

Fagbevegelsen i Danmark forsvarer fridag

Den danske regjeringa vil fjerne en helligdag for å skaffe mer penger til staten. Forslaget har skapt store protester. I slutten av februar hadde nærmere en halv million personer signert fagbevegelsens felles opprop mot forslaget.

Storbritannia er nylig rammet av en rekke streiker.

Frykter for streikeretten i Storbritannia

Se for deg at streikekassa til Fagforbundet må brukes til å betale erstatning til eierne av de private barnehagene etter streiken i fjor høst. Og medlemmene som streika – de får sparken.

– Hele bransjen må reguleres ellers blir vektgrensen et smutthull for skurkene, sier Håvard Sivertsen, om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Ryddinga i transportsektoren langt fra ferdig, mener tillitsvalgt i Fagforbundet Post og Finans

Regjeringas handlingsplan for transport er et stort skritt i riktig retning for dem som kjører tunge biler, men ikke nok til å sikre at alle ansatte i sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Varebilsjåførene faller fortsatt utenfor, mener Håvard Sivertsen, forbundssekretær i Fagforbundet Post og Finans.

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, forteller om barnehagenes trafikklyssystem under pandemien.

Fra landsmøte og streikevakt til mobilisering i Estland

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, rakk bare så vidt å pakke om kofferten etter Fagforbundets landsmøte før han satt på flyet på vei til Estland for å snakke om Fagforbundet, den norske modellen og streiken medlemmene i private barnehager står midt oppe i.

Norge klarte seg bra gjennom pandemien på grunn av høy tillit, ifølge Frey og Egseth.

Fagforbundet deler erfaringer fra pandemien med polsk søsterforbund

På tross av store forskjeller mellom helsesektoren i Norge og Polen er det mye å lære av hverandre, mener Atle Holberg Frey og Knut Ivar Egseth fra Fagforbundets sykehuskontor og Urszula Michalska, fra den polske forbundsalliansen OPZZ.

Trepartssamarbeid: F.v. kommunalsjef for helse /velferd og oppvekst Andreas Stallvik, Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen.

Utvikler lokaldemokratiet i Engerdal

– Vi mener dette er demokratibygging i praksis. Gjennom dialog og likeverdig samarbeid finner vi de gode løsningene raskere. De ansatte i Engerdal kommune er bedre tjent med løsningene vi velger før endelig vedtak fattes. 

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni 2022.

Fagforbundet tar imot polske fagforeningskamerater

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni.

Marek Bogusz, regional leder for Solidarność i Podbeskiolzie, diskuterer fagforeningspolitikk med Fagforbundets samarbeidspartner, prosjektleder Agnieszka Rybczynska.

Polske Solidarność krever kjøreregler for sosial dialog

Fagforbundet samarbeider med det polske fagforbundet Solidarność for å styrke den sosiale dialogen og partssamarbeidet i kommunesektoren i Polen. Som et ledd i prosjektarbeidet ønsker Solidarność å formelle kjøreregler for den sosiale dialogen i kommunesektoren i Polen.

Bjørn Kristian Rudaa, spesialrådgiver i Fagforbundet, gir råd og tips til tillitsvalgte om kommune- og statlig økonomi.

Nye filmer om budsjett og økonomi

Fagforbundets ekspert på økonomi, Bjørn Kristian Rudaa, går gjennom tillitsvalgtes medvirkning i budsjettprosesser, styring av statlige virksomheter og folkevalgtes plikter relatert til kommuneøkonomi i tre opplæringsfilmer.

- Vi har gjort om våre største møterom til sovesaler for ukrainske flyktninger, sier Agnieszka Rybczynska, rådgiver i Solidarnosc og samarbeidspartner med Fagforbundet.

Polsk søsterorganisasjon åpner kontorene for flyktninger

Fagforbundets polske søsterorganisasjon, Solidarność, gjør om møterom til mottakssenter for ukrainske flyktninger.

Illustrasjon

Ingen tillit uten trepartssamarbeid

Fagforbundet har jobbet med å utvikle kommunalt trepartssamarbeid i flere tiår. I praksis er kommunalt trepartssamarbeid et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrative ledere og tillitsvalgte – for å utvikle arbeidsplassene i offentlig sektor.

Snakker varmt om medvirkning: f.v Anita Bråten, Ole Johan Mala, Darius Cinaitis og Irena Petraitiene, leder for fagforbundet for offentlige ansatte i Vilnius.

Fagforbundet Ringerike i Vilnius for å snakke om medvirkning

Leder Bente Anita Bråthen og nestleder Ole Johan Jensen Mala i Fagforbundet Ringerike, begge også hovedtillitsvalgte i Ringerike kommune, var nylig i Litauen på en konferanse om sosial dialog. Hovedbudskapet de hadde med seg i kofferten var: snakk og samarbeid med de ansatte.

– Kommunalt trepartssamarbeid er framtida for Karasjok, sier hovedtillitsvalgt i kommunen, Vidar Somby.

– Fremtidens Karasjok må bygges på trepartssamarbeid

Karasjok mangler et godt trepartssamarbeid mellom administrasjonen, tillitsvalgte og de folkevalgte, ifølge hovedtillitsvalgt Vidar Somby. – Kommunen blir ikke framtidsretta før de tillitsvalgte trekkes inn i alle omorganiseringsplaner.

Uansett hvilke utfordringer du har i kommunen din: svaret er mest sannsynlig trepartssamarbeid, ifølge trepartsveteranene ved Fagforbundets omstillingsenhet Unni Bjerregaard Moe og Torstein Amdal.

Magien med trepartssamarbeid

De har gjort det før, og de gjør det igjen: Fagforbundets trepartsveteraner i omstillingsenheten bruker mye tid på å få ansatte og ledere i kommune-Norge til å snakke med hverandre - OG, ikke minst, lytte... Samarbeide, med andre ord.

Trepartssamarbeid kan være nøkkelen til å løse utfordringer du har som tillitsvalgt.

Tre fortellinger om kommunalt trepartssamarbeid

Hva gjør du som tillitsvalgt eller leder når sykefraværet bikker 20 prosent og arbeidsmiljøet lider? Hva gjør du hvis ordføreren tenker på konkurranseutsetting fordi sykehjemslegen vurderer stenging av deler av sykehjemmet? Hvordan håndterer du som fersk tillitsvalgt utfordringer som startet lenge før din tid? Fagforbundet har laget film fra tre arbeidssteder som løste utfordringene ved hjelp av trepartssamarbeid.

Tillitsvalgte møter krav om oppsigelser

Ålesund kommune vedtok i midten av november å kutte 350 millioner kroner i budsjettet og 190 årsverk er foreslått fjernet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?