Til hovedinnhold

Nyheter

Terje Strømsnes på sorteringsanlegg i Krakow.

Henter inspirasjon fra Polen

Presset øker for konkurranseutsetting av velferdstjenester etter valget i høst. Tillitsvalgte fra Oslo lot seg motivere til å ta mer tilbake i egen regi med egne ansatte etter besøk i Krakow i Polen.

Bjørn Pettersen, leder Omstillingsenheten, er fornøyd med at SINTEFs forskning nok en gang viser at partssamarbeid gir god utvikling.

Forskning: Partssamarbeid om tjenesteutvikling gir stabilitet og gode resultater

Flere år etter at Omstillingsenheten i Fagforbundet og SINTEF gjennomførte utviklingsprosjekter i barnehager og sykehjem i Steinkjer, Melhus og Malvik arbeider partsgruppene fortsatt med innovasjon og utvikling på arbeidsplassen, er hovedkonklusjonen etter dybdeintervju med dem som deltok i prosjektet.

Den finske LO-lederen Jarkko Eloranta og en samlet fagbevegelse mobiliserer mot en fersk høyreregjering.

Finsk høyreregjering går løs på arbeidstakeres rettigheter

Den finske høyreregjeringen vil gjøre det lettere å gi folk sparken, stramme inn streikeretten og begrense sentrale forhandlinger. Samtidig kutter regjeringen i velferdstjenester.

JAKTER IVER: Hilde Larsen (t.v.) har vært ressursperson i Vestland en god stund. Marianne Bratsveen er helt fersk i Innlandet. – Jeg håper flere kommuner får øynene opp for hvor godt verktøy trepartssamarbeid kan være, sier Bratsveen.

Vil du bidra til å gjøre arbeidsplassen bedre?

Fagforbundets ressurs­personer innen trepartssamarbeid står klare til å hjelpe deg.

Argumenter mot konkurranseutsetting og for drift med egne ansatte

Omstillingsenheten i Fagforbundet har laget et notat med argumenter mot konkurranseutsetting, og for egen ansatte. Notatet er mest rettet inn på kommunale, fylkeskommunale, statlige virksomheter, samt helseforetak. I private virksomheter er drift med egne ansatte også en fordel, så det er relevant å hente argumenter mot oppsplitting og bruk av underleverandører fra dette notatet.

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, utvekslet erfaringer med tillitsvalgte i et polsk søsterforbund om hvordan fagforeninger kan bidra til å inkludere flyktninger

Hovedtillitsvalgtes erfaringer kommer flyktninger i Polen til gode

Mona Holmkvist, hovedtillitsvalgt i Hvaler, har flere års erfaring med integrering av flyktninger. I juni reiste hun til Krakow i Polen for å dele kunnskap med et polsk forbund, som samarbeider med Fagforbundet om å bedre integreringen av ukrainske flyktninger.

Anne Sandborg, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Renovasjon- og gjenvinningsetaten Oslo og Agnieszka Rybczynska, prosjektleder for samarbeidsprosjeket om anstendig arbeid og partssamarbeid mellom Solidarnosc og Fagforbundet.

Solidarność på avfallssafari og trikkekurs i Oslo

Tillitsvalgte og ledere som står side om side og forteller engasjert om innovasjon, gode løsninger og samarbeid er noe av det som gjorde størst inntrykk da fagforeningskamerater fra polske Solidarność besøkte Fagforbundet i slutten av mai.

Mette Nord som nyvalgt EPSU-leder blir feiret.

I bresjen for offentlige ansatte i 45 år

EPSU, den europeiske sammenslutningen av fagforbund, er en felles røst til forsvar for 8 millioner medlemmer i offentlig sektor. – Det EPSU har sagt i over 40 år ble brått synlig for flere under pandemien, sier Mette Nord, president i EPSU, i anledning organisasjonens 45-årsjubileum.

Christy Hoffman, leder for UNI Global Union.

Globalt oppsyn med Norges Bank

Oljefondet er et av verdens største fond og har eiendeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden. De som jobber i disse selskapene må ha anstendige arbeidsvilkår, var budskapet da den internasjonale fagforeninga UNI Global møtte forvalterne av Oljefondet i Norges Bank.

Kirsten Gunvor Løth.

Fagbevegelsen i Danmark forsvarer fridag

Den danske regjeringa vil fjerne en helligdag for å skaffe mer penger til staten. Forslaget har skapt store protester. I slutten av februar hadde nærmere en halv million personer signert fagbevegelsens felles opprop mot forslaget.

Storbritannia er nylig rammet av en rekke streiker.

Frykter for streikeretten i Storbritannia

Se for deg at streikekassa til Fagforbundet må brukes til å betale erstatning til eierne av de private barnehagene etter streiken i fjor høst. Og medlemmene som streika – de får sparken.

– Hele bransjen må reguleres ellers blir vektgrensen et smutthull for skurkene, sier Håvard Sivertsen, om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Ryddinga i transportsektoren langt fra ferdig, mener tillitsvalgt i Fagforbundet Post og Finans

Regjeringas handlingsplan for transport er et stort skritt i riktig retning for dem som kjører tunge biler, men ikke nok til å sikre at alle ansatte i sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Varebilsjåførene faller fortsatt utenfor, mener Håvard Sivertsen, forbundssekretær i Fagforbundet Post og Finans.

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, forteller om barnehagenes trafikklyssystem under pandemien.

Fra landsmøte og streikevakt til mobilisering i Estland

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, rakk bare så vidt å pakke om kofferten etter Fagforbundets landsmøte før han satt på flyet på vei til Estland for å snakke om Fagforbundet, den norske modellen og streiken medlemmene i private barnehager står midt oppe i.

Norge klarte seg bra gjennom pandemien på grunn av høy tillit, ifølge Frey og Egseth.

Fagforbundet deler erfaringer fra pandemien med polsk søsterforbund

På tross av store forskjeller mellom helsesektoren i Norge og Polen er det mye å lære av hverandre, mener Atle Holberg Frey og Knut Ivar Egseth fra Fagforbundets sykehuskontor og Urszula Michalska, fra den polske forbundsalliansen OPZZ.

Trepartssamarbeid: F.v. kommunalsjef for helse /velferd og oppvekst Andreas Stallvik, Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen.

Utvikler lokaldemokratiet i Engerdal

– Vi mener dette er demokratibygging i praksis. Gjennom dialog og likeverdig samarbeid finner vi de gode løsningene raskere. De ansatte i Engerdal kommune er bedre tjent med løsningene vi velger før endelig vedtak fattes. 

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni 2022.

Fagforbundet tar imot polske fagforeningskamerater

Fagforbundet og det polske forbundet for ansatte i sykehus og helse- og omsorgsektoren, FZZPOZiPS, delte erfaringer og diskuterte felles utfordringer da de møttes i Oslo i midten av juni.

Marek Bogusz, regional leder for Solidarność i Podbeskiolzie, diskuterer fagforeningspolitikk med Fagforbundets samarbeidspartner, prosjektleder Agnieszka Rybczynska.

Polske Solidarność krever kjøreregler for sosial dialog

Fagforbundet samarbeider med det polske fagforbundet Solidarność for å styrke den sosiale dialogen og partssamarbeidet i kommunesektoren i Polen. Som et ledd i prosjektarbeidet ønsker Solidarność å formelle kjøreregler for den sosiale dialogen i kommunesektoren i Polen.

Bjørn Kristian Rudaa, spesialrådgiver i Fagforbundet, gir råd og tips til tillitsvalgte om kommune- og statlig økonomi.

Nye filmer om budsjett og økonomi

Fagforbundets ekspert på økonomi, Bjørn Kristian Rudaa, går gjennom tillitsvalgtes medvirkning i budsjettprosesser, styring av statlige virksomheter og folkevalgtes plikter relatert til kommuneøkonomi i tre opplæringsfilmer.

- Vi har gjort om våre største møterom til sovesaler for ukrainske flyktninger, sier Agnieszka Rybczynska, rådgiver i Solidarnosc og samarbeidspartner med Fagforbundet.

Polsk søsterorganisasjon åpner kontorene for flyktninger

Fagforbundets polske søsterorganisasjon, Solidarność, gjør om møterom til mottakssenter for ukrainske flyktninger.

Illustrasjon

Ingen tillit uten trepartssamarbeid

Fagforbundet har jobbet med å utvikle kommunalt trepartssamarbeid i flere tiår. I praksis er kommunalt trepartssamarbeid et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrative ledere og tillitsvalgte – for å utvikle arbeidsplassene i offentlig sektor.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?