Til hovedinnhold

Tillitsvalgte sikrer gode digitale resultater

Du trenger ikke være IKT-medarbeider for å bidra når kommunen din vil digitalisere. Du trenger bare være en god tillitsvalgt. Her er sjekklista du trenger!

13.12.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 14.02.2020

Digital omstilling skal håndteres som andre omstillinger i kommunen. I omstillingsarbeidet har tillitsvalgte en sentral plass, både for å passe på at lover og regler følges, men også at de ansatte som virkelig kjenner arbeidsplassene og behovene, blir hørt.

Det er forskjellige lover og avtaler som gjelder i omstillingsarbeidet; hovedavtalen, kommuneloven, Arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, for å nevne noen.

Fagforbundets omstillingsenhet har laget en enkel veileder for tillitsvalgte. Her får du forklaring på diverse ord og utrykk og en sjekkliste for hva du som tillitsvalgt må passe på når dere inngår en omstillingsavtale.

Last ned heftet om digital omstilling i kommunen

Medlemmene er ikke redde for digitalisering

En Fafo-undersøkelse fra 2017 viser at Fagforbundets medlemmer er positive til den digitale omstillingen som skjer i de norske kommunene. Det er faktisk få som frykter for jobbene sine. Det er mange som ser at ny teknologi kan gi nye muligheter for å løse oppgavene bedre. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?