Til hovedinnhold

Fagforbundet Ringerike i Vilnius for å snakke om medvirkning

Snakker varmt om medvirkning: f.v Anita Bråten, Ole Johan Mala, Darius Cinaitis og Irena Petraitiene, leder for fagforbundet for offentlige ansatte i Vilnius.

Snakker varmt om medvirkning: f.v Anita Bråten, Ole Johan Mala, Darius Cinaitis og Irena Petraitiene, leder for fagforbundet for offentlige ansatte i Vilnius. (Foto: Nina Monsen)

Leder Bente Anita Bråthen og nestleder Ole Johan Jensen Mala i Fagforbundet Ringerike, begge også hovedtillitsvalgte i Ringerike kommune, var nylig i Litauen på en konferanse om sosial dialog. Hovedbudskapet de hadde med seg i kofferten var: snakk og samarbeid med de ansatte.

10.03.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 10.03.2022

– Å snakke med tillitsvalgte er noe av det viktigste ledere gjør, sier Bråthen. I en konferansesal i gamlebyen i Vilnius, i hovedstaden til Litauen, taler hun til representanter for det litauiske Fagforbundet for offentlige ansatte og den litauiske kommuneorganisasjonen, tilsvarende norske KS.

Ved siden av Bråthen står Mala. Han legger til: – Fornøyde ansatte gir bedre tjenester som kommer hele kommunen til gode.

Bråthen og Mala ble invitert til Litauen av KS og deres søsterorganisasjon i Litauen, ALAL, som har et felles prosjekt om kommunenes rolle i å forbedre den sosiale dialogen i Litauen. Prosjektet er del av EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid (se faktaboks).

Lær av Ringerike

Bjørn Rongevær, spesialrådgiver i KS, hadde hørt Bråthen og Mala snakke om de gode resultatene de hadde med partssamarbeidet i Ringerike kommune da han var der på besøk tidligere i år. – Både mine kolleger i ALAL og fagbevegelsen i Litauen kan lære av Ringerikes måte å samarbeide på, sa Rongevær.

Forbundsleder forventer flere medlemmer

Blant de rundt 50 deltakerne på konferansen var Irena Petraitienė, forbundsleder for fagforbundet for offentlig ansatte i Litauen. – Alle får utbytte av sosial dialog, sa Petraitienė. Ifølge henne har prosjektet gitt kommunene verktøy og kunnskap til å forbedre den sosiale dialogen.

– Ikke minst har prosjektet skapt blest om forbundet vårt, la Petraitienė til. Hun forventer å få flere medlemmer som igjen kan danne flere lokale fagforeninger.

Darius Cinaitis, leder for fagforbundet for offentlige ansatte i Marijampole, en kommune i Litauen, var til stede på konferansen og har deltatt i sosial dialog-prosjektet.

– Det er interessant å høre fagforeningsledere i en norsk kommune snakke varmt om samarbeidet de har med ledelsen i kommunen. Lederne i vår kommune har knapt vært interessert i å delta i prosjektet om sosial dialog. De tror det er en fagforeningsgreie, sa Cinaitis.

Sosial dialog nødvendig for demokratiet

Konferansen i Vilnius var 25. februar 2022, dagen etter Putin invaderte Ukraina, noe som preget stemningen på konferansen. Forbundslederen, Petraitienė, understreket i sin innledning at sosial dialog og partssamarbeid ikke bare er bra for demokratiet i arbeidsmarkedet, men for hele samfunnet. – En demokratisk framtid er ikke mulig uten sosial dialog, sa Petraitienė.

Fakta om Sosial dialog:

  • EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-midler.
  • Fagforbundet er samarbeidspartner i KS sitt prosjekt i Litauen (beskrevet i hovedteksten), og Latvia.
  • I tillegg er Fagforbundet selv norsk hovedpartner i fem prosjekter i EØS-programmet: Solidarność og FZZPOZIPS i Polen, Tufemi i Bulgaria, Rotal i Estland og NPPSS i Litauen.
  • KS deltar på arbeidsgiversiden i alle Fagforbundets prosjekter.
  • Målet med programmet er å styrke partssamarbeidet på arbeidsplassen og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter i deltakerlandene.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?