Til hovedinnhold

Tillitsvalgte møter krav om oppsigelser

(Foto: Mostphotos)

Ålesund kommune vedtok i midten av november å kutte 350 millioner kroner i budsjettet og 190 årsverk er foreslått fjernet.

12.11.2020 av Nina Monsen, Omstillingsenheten
Sist oppdatert: 26.11.2020

Ålesund kommune er ikke alene om å måtte kutte i budsjettet. Rundt 60 prosent av norske kommuner forventer driftsunderskudd i 2020 og 24 prosent har vurdert å si opp medarbeidere, ifølge en undersøkelse fra Sentio Research.


Inna Solbakken

‒ Noe prøver vi å få dekket gjennom naturlig avgang men det er umulig å ta ut 190 årsverk ved naturlig avgang, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ålesund, Randi Otterlei Alvestad.

‒ Det ble vedtatt omfattende omorganiseringer og endringer i forbindelse med budsjettet. Vi har masse jobb foran oss, sier Alvestad og legger til at det også er foreslått å kutte tillitsvalgte med to årsverk.

Alvestad mener kuttene er vanskelig framstilt i budsjettet og at det ikke kommer fram at omorganisering også koster penger. Nå skal hun og de andre hovedtillitsvalgte stå på for at folk ikke skal bli sagt opp.

Utfordrende for tillitsvalgte

‒ I økonomisk usikre tider, er det spesielt viktig at Fagforbundets tillitsvalgte vet hvordan de skal reagere på oppsigelser, sier Bjørn Kristian Rudaa, økonom og seniorrådgiver i Fagforbundet.

Rudaa har samarbeidet med Alvestad om budsjettet for Ålesund. Rudaa understreker at det ofte er behov for bistand fra kompetansesentrene og forbundsregionene i slike saker. Fagforbundet har ressurser til å bistå kommunene med fagekspertise innen jus, økonomi og avtaleverk.

‒ Tillitsvalgte kan tydeliggjøre fordelen av å være organisert i et forbund med store ressurser, sier Rudaa og legger til: ‒ Vi har mulighet til å gå til søksmål mot oppsigelser grunnet anstrengt kommuneøkonomi.

Be om dokumentasjon

Rudaa har en rekke tips for tillitsvalgte som havner i samme situasjon som Alvestad.


Fagbladet

‒ Argumenter for at det ikke er behov for så drastiske tiltak som oppsigelser. Ved oppsigelser knyttet til anstrengt økonomi kan mye løses ved naturlig avgang og en restriktiv ansettelsespolitikk, sier Rudaa.

Han understreker at tillitsvalgte bør be om dokumentasjon på kommunens bruk av variabel lønn. Det vil si bruk av vikarer, både egne ansatte og fra bemanningsbyrå, overtid og ekstrahjelp. Kostnader til variabel lønn kan spesifiseres på hittil i år i regnskapet og/eller for hele fjoråret.

‒ Kommunen må først kutte på variabel lønn før den nedbemanner den faste arbeidsstyrken, påpeker Rudaa.

Få bistand

Det kan være lurt å be om bistand fra kompetansesenter som sammen med omstillingsenheten kan analysere bruken av variabel lønn og hele kommunens økonomiske situasjon.

Noen kommuner har en tendens til å svartmale den økonomiske situasjon for å få gjennomført nedbemanninger, ifølge Rudaa.

‒ Signaliser tidlig i prosessen at Fagforbundet vil bruke de virkemidler som fins, siden oppsigelser relatert til dårlig økonomi ikke er saklig. Eventuelle oppsagte skal også kunne stå i stilling gjennom rettsprosessen, sier Rudaa.

Han mener oppsigelser svekker kommunens omdømme.

‒ Oppsigelser er en form for omstilling som skaper unødig negativ støy i organisasjonen. Dette kan gjøre det vanskelig å rekruttere nye ansatte i framtida, avslutter Rudaa.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?