Til hovedinnhold

Kollektivtrafikken – drift i egenregi

Streikende for ny bussbransjeavtale på Oslo S. Fagforbundets Marit Sauge i front.

Streikende for ny bussbransjeavtale på Oslo S. Fagforbundets Marit Sauge i front. (Foto: Fagforbundet)

I år har norske bussjåfører fått mer oppmerksomhet enn normalt. Da Norge stengte ned, viste det seg at vi er helt avhengige av kollektivtrafikk og at sjåførene har en samfunnskritisk funksjon.

19.10.2020 av Kristen Dalby, Omstillingsenheten
Sist oppdatert: 23.10.2020

Senere kom streiken, etter at NHO hadde løpt ifra inngåtte avtaler år etter år. 85 % av nordmenn mente sjåførene hadde god grunn til å være forbanna.

Streiken og forhandlingene endte blant annet med ni kroner mer i timen for sjåførene. Fagforbundets forhandlingsleder, Stein Guldbrandsen, var ikke fornøyd med resultatet, men respekterte at flertallet gikk inn for det.

Streiken og forhandlingene endte blant annet med ni kroner mer i timen for sjåførene. Fagforbundets forhandlingsleder, Stein Guldbrandsen, var ikke fornøyd med resultatet, men respekterte at flertallet gikk inn for det.

Nå som streiken er over vil Fagforbundet fortsette å jobbe for at fylkene selv overtar all busstransport og driver dette i egenregi. Å drive i offentlig regi er det beste både for passasjerer og sjåfører. Da slipper man et anbudssystem som presser lønn og arbeidstid for sjåførene, man får en mere effektiv bruk av bussene, og man kan løpende oppgradere busser i forhold til klimakrav.

Må bruke fritid

Sjåførene opplever krav om å levere på punktlighet med minst mulig innsats fra busselskapets egen side. Sjåførene har plikt til å klargjøre bussene før turen, men får så liten tid til disposisjon fra busselskapet at normalen er at de må bruke fritiden sin. Kravet om tilstrekkelig tid til sikkerhetssjekk ble ikke en del av resultatet etter streiken. 

Utstrakt bruk av delte skift var et ukjent fenomen for folk flest før streiken. Men 12-timers arbeidsdag med ubetalt pause midt på dagen er ikke ukjent for norske bussjåfører.

Sentralt i Fagforbundet er arbeidet for å få busstrafikken i egenregi koordinert i et samarbeid mellom Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og omstillingsenheten under politisk ledelse.

Fagforbundet er pådriver

Regionene blir viktige aktører fordi det er fylkene som er ansvarlig for den kollektive busstrafikken. Innlandet fylke har vedtatt å utrede egenregi på buss som et alternativ til anbud. Fagforbundet var en ivrig pådriver.

Leder for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Innlandet, Anders Kollmar-Dæhlin, forteller at de er godt inne i prosessen.

– Vi har hatt møter med fylkesordfører og leder i samferdselskomiteen om kollektivtransporten og videre prosess. Det jobbes nå med en evaluering av dagens ordning som skal legges frem i desember, sier Kollmar-Dæhlin og legger til at det jobbes med en utredningsrapport som skal komme ut i første halvår 2021.

– Vi har blitt lovet at vi skal få være delaktige i videre arbeid, og det ønskes innspill fra oss. Vi skal få førstehåndsinformasjon når ting begynner å bli klart. Det er avtalen vi har med politikerne, sier Kollmar-Dæhlin.

– Da er vedtaket som ble gjort i fylkeskommunen Innlandet om drift i egenregi eller anbud iverksatt. Det som nå gjøres i fylkeskommunen er akkurat det vi har ønsket og etterspurt.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?