Til hovedinnhold

Nytt på nett for kommuner som skal slås sammen

Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har fått en ny digital møteplass der de kan dele erfaringer. Læringsplattformen er tilgjengelig for alle.

28.02.2018 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 28.02.2018

Ressursida er en del av programmet "Nye kommuner" og ligger på KS Læring.

Sida er ment som en digital møteplass for deling og læring for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser.

– Kommunereformen er den største omstillingen i kommune-Norge i nyere tid og de tillitsvalgte får mye jobb med dette. På den nye sida kan tillitsvalgte diskutere hvordan de kan løse utfordringer i forbindelse med kommunereformen i de ulike sammenslåingskommunene, sier Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten i Fagforbundet.

I forbindelse med lanseringen av sida, ble det produsert en to-minutters film, som viser litt av omfanget av oppgavene som skal løses.

"Nye kommuner" er et nasjonalt program for å gi bistand til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen. LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune, og KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inngikk avtalen i 2016. 

En rekke seminarer ble arrangert i regi av "Nye kommuner" i 2016 og 2017. Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har etterspurt digitale arenaer for deling av kunnskap og erfaringer mellom seminarene. 

Alle kan logge seg på sidene Nye kommuner og fylkeskommuner. På sidene er det samlet veiledere, presentasjoner, innledninger, samt noen eksempler fra de ulike sammenslåingsprosessene. Arbeidsgiverspørsmål, lokaldemokrati, kommunikasjon og kulturbygging er sentrale temaer på sidene.

KS Læring er valgt som plattform fordi kommunene og fylkeskommunene selv kan laste opp og dele saker fra egne nettsider. Det kan være reglement, saker til Fellesnemda, prosjektplaner og annet som kan være til nytte for andre. Det er også mulig å etablere diskusjonsforum og stille spørsmål. 

KS Læring er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre. Ifølge KS er det omtrent 150 kommuner og fylkeskommuner som bruker KS Læring og stadig flere kommer til.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?