Til hovedinnhold

Ingen tillit uten trepartssamarbeid

Illustrasjon

Illustrasjon (Foto: Randi Matland)

Fagforbundet har jobbet med å utvikle kommunalt trepartssamarbeid i flere tiår. I praksis er kommunalt trepartssamarbeid et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrative ledere og tillitsvalgte – for å utvikle arbeidsplassene i offentlig sektor.

15.03.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 15.03.2022

SINTEF og Fafo har gjort forskning på arbeidsmetoden i samarbeid med omstillingsenheten som viser at den funker og gir gode resultater. Gjennom et aktivt partssamarbeid tas ansattes erfaring og kompetanse i bruk og arbeidsoppgaver og tjenesteutøvelse utprøves og forbedres. Dette bygger tillit og høyner kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Hurdalserklæringen

Regjerningen trekker fram trepartssamarbeid som en prioritert arbeidsmetode i Hurdalserklæringen. Her står det blant annet følgende:  

Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.

Sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Dette er viktig for tillitsvalgte i hele offentlig sektor – og vi må bruke mulighetene i tida framover. Gjennom trepartssamarbeid kan vi bidra til å utvikle arbeidsplassen, forbedre arbeidsmiljøet og sikre gode tjenester til brukere og innbyggere. Samarbeid lønner seg. Også økonomisk.

Håndbok i kommunalt treparts­samarbeid

Fagforbundet har utviklet en «Håndbok i kommunalt trepartssamarbeid» sammen med SINTEF. Håndboka gir en praktisk veiledning i hvordan vi bruker kommunalt trepartssamarbeid som arbeidsmetode.

Håndboka viser hvordan en partssammensatt styringsgruppe etableres, og hvordan allerede etablerte møteplasser på arbeidsplassen brukes i utviklingsarbeid. Når vi bruker de møteplassene vi har, unngår vi at utviklingsarbeidet kommer oppå oppgavene i en ellers presset hverdag.

Resultater

Erfaringene fra arbeidsplasser som jobber sammen om å løse utfordringer og skape forbedringer, er gode. Når ansatte trekkes med, og blir sett, hørt og tatt på alvor, når arbeidsgruppa prøver ut nye måter å løse oppgaver og fordele ansvar, skapes resultater. Da øker tilliten. Vi ser at sykefraværet synker, etterspørselen etter hele stillinger øker og ansattes kompetanse brukes fullt ut.

Resultatet er at arbeidsmiljøet blir bedre og kvaliteten på tjenestene øker. For deg som tillitsvalgt og for Fagforbundet som helhet, gir denne arbeidsmetoden oss mulighet til å skape bedre arbeidsvilkår for medlemmene og bedre tjenester til innbyggerne.

Mange kommuner som tar kontakt

Stadig flere kommuner tar kontakt – enten direkte, eller gjennom fagforening eller tillitsvalgte – med ønske om å starte opp med kommunalt trepartssamarbeid. Mange har merket seg formuleringene i Hurdalserklæringen.  Omstillingsenheten kan bistå i oppstarten og håndboka kan være et godt hjelpemiddel. Vi samarbeider tett med kompetansesentrene og forbundsregionene om å styrke partssamarbeidet og etablere kommunalt trepartssamarbeid i alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Håndboka kan lastes ned på fagforbundet.no/for-tillitsvalgte/omstilling/

Hvis du vil ha en papirversjon, send en e-post til omstilling@fagforbundet.no så sender vi den til deg i posten.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?