Til hovedinnhold

Ny rapport: Kommuner har mye å lære av private virksomheter

"Vi har i løpet av disse 2 årene møtt det som på folkemunne kalles "arbeidsmaur", kommuneansatte i barnehager og sykehjem som hver dag jobbermålrettet for å yte gode velferdstjenester, og som gjør det med et stort hjerte. Når disse"arbeidsmaurene" i sine roller som enten plasstillitsvalgt, enhetsleder og lokalt verneombud, elleri sine roller som administrative ledere, folkevalgte eller ansattes representanter, har trent på å brukeog utvikle trepartssamarbeidet, har de bygd bru mellom kommuna

"Vi har i løpet av disse 2 årene møtt det som på folkemunne kalles "arbeidsmaur", kommuneansatte i barnehager og sykehjem som hver dag jobbermålrettet for å yte gode velferdstjenester, og som gjør det med et stort hjerte. Når disse"arbeidsmaurene" i sine roller som enten plasstillitsvalgt, enhetsleder og lokalt verneombud, elleri sine roller som administrative ledere, folkevalgte eller ansattes representanter, har trent på å brukeog utvikle trepartssamarbeidet, har de bygd bru mellom kommuna

Ny rapport fra Fagforbundet og forskningsinstituttet SINTEF viser at kommunene har mye å lære av private virksomheter når det kommer til de ansattes medvirkning på arbeidsplassen. Rapporten viser også at forskningsprosjektet om trepartssamarbeid i offentlig sektor har gitt oppsiktsvekkende gode resultater på arbeidsmiljøet og for å få ned sykefravær.

12.02.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 05.03.2020

" data-id="489" data-type="file">Se hele rapporten: Trepartssamarbeid som drivkraft i
kommunal tjenesteutvikling 

Vil at flere skal satse på trepartssamarbeid

Leder i Fagforbundet Mette Nord vil nå at flere kommuner lærer av Eid Barnehage og de andre enhetene som har deltatt i forskningsprosjektet. Hun mener rapporten og lærdommen fra privat sektor vil gi svaret på hva tillitsreformen skal inneholde.


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Skal vi få til en tillitsreform i offentlig sektor, må kommunene lære av trepartssamarbeidet i privat sektor på nasjonalt plan. Vi må få til et trepartssamarbeid i kommunene, der de ansattes organisasjoner har medvirkning og samarbeider både med kommuneadministrasjonen og den politiske ledelsen, sier hun.

Nord følger opp med at nærhet til brukerne har mye å si for utviklingen av de kommunale tjenestene.

– Potensialet for innovasjon og utvikling av velferdstjenestene ligger i de ansatte og tillitsvalgte. Det er de som møter brukerne av tjenestene i hverdagen, og det er de som kjenner virkeligheten.

Mer populært å bli plasstillitsvalgt

Prosjektet har også hatt positiv effekt på hva det betyr å være tillitsvalgt. 


Renate Tårnes

– Vi ser økt motivasjon og engasjement blant de ansatte for å utvikle sin egen arbeidsplass. Og – de har fått øynene opp for at det kan være interessant å være plasstillitsvalgt. Tillitsvalgtvervet har rett og slett blitt mer populært, forteller Trine Aalberg.

Aalberg har deltatt på forskningsprosjektet i to år og er tillitsvalgt ved Byafossen Barnehage i Steinkjer Kommune.

Her har det blitt mer populært å bli plasstillitsvalgt

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?