Til hovedinnhold

Nasjonalt digitaliseringsprosjekt: Fornøyde med å være forsinket

Hovedtillitsvalgt Renate Fagerness og utviklingsleder Kjell Rasmussen.

Hovedtillitsvalgt Renate Fagerness og utviklingsleder Kjell Rasmussen. (Foto: Nina Monsen)

For å få en solid strategi for digitalisering må tillitsvalgte, ledelsen og de folkevalgte delta i prosessen, mener den hovedtillitsvalgte og utviklingslederen i Porsanger kommune. Men - samarbeid tar tid.

01.04.2019 av Nina Monsen, omstillingsenheten
Sist oppdatert: 26.08.2021

I fjor høst lovet Kjell Rasmussen, utviklingsleder i Porsanger kommune, at den nye digitaliseringsstrategien til kommunen skulle være klar i februar i år.
– Vi jobber fortsatt med strategien. Heldigvis, sier Rasmussen. Ved siden av ham sitter hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Renate Fagerness Sjøenden og smiler fornøyd. Det er en god stund siden februar.

Hvorfor er dere så fornøyde med å være forsinket?

– Vi har vært litt for vante med å komme raskt i mål og sette to streker under svaret. Nå er det hvordan vi kommer til målet som har blitt viktigst, sier Rasmussen.

Det er nettopp dette hun er så fornøyd med. – Prosessen i arbeidet med strategien er like viktig som å få den vedtatt. Når partene jobber sammen om strategien får de et felles eierskap til den, og den havner ikke like raskt i en skuff, sier Sjøenden.

Var først redde for de tillitsvalgte

Sjøenden og Rasmussen er på workshop i det nasjonale digitaliseringsprosjektet «Samarbeid om digitalisering og kompetanse». Det er et samarbeid mellom LO Kommune og de andre forhandlingssammenslutningene, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er at tillitsvalgte, administrasjonen og folkevalgte skal samarbeide om digitaliseringen i kommunen.

Rasmussen innrømmer at det først var litt skummelt å slippe de tillitsvalgte så tett på.

– Vi var litt redde for å miste eierskapet til strategien. De tillitsvalgte kan så mye og stiller så mange spørsmål som vi ikke har tenkt på, sier han.

– Vi må heie fram de kloke menneskene, ikke frykte dem, parerer Sjøenden.  

Digitaliseringsstrategien har blitt diskutert på faste dialog- og informasjonsmøter mellom ledelsen og de tillitsvalgte, og tatt opp på drøftingsmøter.

– Involveringen gjør at medarbeiderne blir mindre skeptiske til digitaliseringen av tjenestene i kommunen og heller kan bidra aktivt til prosessene. Vi har fått lov å si vår mening om strategien. Om ikke alt vi sier blir tatt med, så oppfatter vi at vi blir hørt, sier Sjøenden.

Samhandling

I forbindelse med strategiarbeidet, spurte ledelsen i Porsanger de tillitsvalgte hva god samhandling er. Svaret var: Åpenhet, involvering, tydelig og tidlig kommunikasjon og jevn informasjonsflyt samt at tilbakemeldinger blir tatt på alvor og vurdert, at begreper avklares, at framdriftsplaner vises fram og at prosessen er ryddig og oversiktlig.
Punkter som, ifølge en intern evaluering, var innfridd i høy grad i arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien.  

For å involvere politikerne skal strategien til orientering og behandling i formannskapet.
I tillegg vil den behandles i utvalg og råd, som arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget, der politikere er representert.

– Ja, vi er forsinka, men det er også litt godt. Vi lærer mye på den reisa vi er nå. Veien til mål er også et mål, avslutter Rasmussen og Sjøenden.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?