Til hovedinnhold

Samarbeid om digitalisering og nye kommuner gir resultater

Partene signaliserte et ønske om fortsatt samarbeid, da de avsluttet to nasjonale programmer i desember. F.v. Mette Gundersen (KS), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Monica Mæland (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Sissel M. Skoghaug (LO Kommune), Steffen Handal (Unio Kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune).

Partene signaliserte et ønske om fortsatt samarbeid, da de avsluttet to nasjonale programmer i desember. F.v. Mette Gundersen (KS), Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne), Monica Mæland (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), Sissel M. Skoghaug (LO Kommune), Steffen Handal (Unio Kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune). (Foto: Geir Lyngstad Strøm)

Nytten av partsamarbeid i store omstillinger og digitalisering i kommunen ble understreket av alle parter da de to nasjonale samarbeidsprosjektene «Nye kommuner» og «Digitalisering og kompetanse i kommunene» ble offisielt avsluttet. Partene ønsker fortsatt samarbeid.

16.12.2019 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 16.12.2019

– Programmene, særlig samarbeidet om kommunereformen, har ført til en modning i mange kommuner for denne type jobbing mellom de tre partene lokalt, sa nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug under den offisielle avslutningen av programmene, der hun representerte LO Kommune.

Fagforbundet har representert LO Kommune de i to landsomfattende programmene som ble startet i 2017. Programmene er basert på samarbeid med de andre forhandlingssammenslutningene – Akademikerne, YS Kommune, Unio – og KMD og KS.

Kommune- og regionreform

Å slå sammen kommuner og fylkeskommuner har vært en svært krevende oppgave for Fagforbundets tillitsvalgte. De har deltatt i partsammensattutvalg og arbeidsgrupper og koordinert tillitsvalgtordningen samtidig som de har driftet den eksisterende kommunen eller fylkeskommunen. 

Gjennom det nasjonale programmet «Nye kommuner» har de tillitsvalgte fått felles opplæring sammen med administrasjonen og folkevalgte i kommunen på nasjonale og regionale samlinger. Målet har vært at de tre partene lokalt skal samarbeide om en sammenslåingsprosess som fremmer involvering og medvirkning.

– Fellesopplæringen har blant annet ført til utvidet frikjøp for de tillitsvalgte, noe ordførere og rådmenn selv har understreket viktigheten av på opplæringene, sa Skoghaug, som selv har deltatt på flere av samlingene i «Nye kommuner».

Tilbakemeldingene fra kommunene som har vært med på programmet har vært gode. Evalueringer har vist at alle tre parter har hatt høy nytteverdi av tilbudene som har gitt ny kunnskap og gjort det mulig å dele erfaringer med andre kommuner i samme prosess.

Digitalisering

Erfaringsutveksling mellom kommunene har vært sentralt i begge programmene. At digital omstilling er aktuelt i kommune-Norge ble tydelig i det andre programmet om digitalisering og kompetanse, der drøye 70 kommuner deltok.

– Programmet satte søkelys på hvor vesentlig det er med involvering av medarbeidere og tillitsvalgte i digitale omstillinger, sa Skoghaug.

Flere av tilbakemeldingene fra deltaker-kommunene viste at programmet hadde ført til at deltakerne i større grad ser hvor viktig det er å få til god involvering mellom de ulike aktørene, noe som igjen bidrar til økt forankring og felles forståelse. Noen meldte tilbake at de har endret måten de involverer og samarbeider med tillitsvalgte på, mens andre understreket viktigheten av samarbeid med andre kommuner i egen region.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?