Til hovedinnhold

Endringsagenter engasjerer de ansatte i digitalisering

Fra venstre: Turid Bekkavik, Arna Nilsen (HTV) og Borgny Otervik fikk blomst og nål etter 20 års medlemsskap. Nyvalgt leder Anita Vassli til høyre.

Fra venstre: Turid Bekkavik, Arna Nilsen (HTV) og Borgny Otervik fikk blomst og nål etter 20 års medlemsskap. Nyvalgt leder Anita Vassli til høyre. (Foto: Fagforbundet Bindal)

– Endringsagenter er medarbeidere som bidrar til å øke den digitale kunnskapen blant kolleger og hjelper til med nye tekniske løsninger, sier Ole-Alexander Reinfjell, nyutnevnt endringsagent.

05.11.2018 av Omstillingenheten
Sist oppdatert: 25.03.2019

Han er arkivmedarbeider, tillitsvalgt på dokumentsenteret i Eidsberg kommune og nyutnevnt endringsagent.  

Som tillitsvalgt er involvering av de ansatte i digitaliseringsprosesser et sentralt tema for Reinfjell. Han har tro på at endringsagentene vil bidra til at de ansatte blir bedre hørt i omstillingene som kommer som følge av ny teknologi.

Endringsagent

Reinfjell og fem andre medarbeidere har vært endringsagenter siden mai i år. Til sammen danner de et digitaliseringsråd som møtes jevnlig.

Digitaliseringsrådgiverne i ledergruppa i kommunen nominerte endringsagentene, som kommer fra alle kommunens tjenesteområder. Endringsagentene blir et bindeledd mellom arbeidsgruppene ute og ledergruppa, ifølge Reinfjell.

– Det er vesentlig at vi som er endringsagenter og sitter i digitaliseringsrådet er fra hele kommunen, siden de tekniske løsningene vi velger kan angå alle ansatte, sier Reinfjell.  

Selv jobber han som arkivmedarbeider til vanlig. Kun én av endringsagentene sitter i ledelsen.

– Det er en styrke at de fleste endringsagentene er medarbeidere som jobber ute i tjenestene og ikke sitter med det styrende arbeidet, sier Reinfjell.  

Under utvikling

En en viktig del av rollen som endringsagent er å skape engasjement for nye måter å jobbe på, ifølge Reinfjell, som legger til at rollen som endringsagent er under utvikling.  

En endringsagent skal ikke bare innføre systemer, men bidra til å øke digital kunnskap, slik Reinfjell ser for seg rollen. Ved å jobbe side om side med dem som får arbeidsprosessene automatiserte ser endringsagentene om omstillingen går slik den skal og kan bidra til å justere kursen om nødvendig. En annen viktig rolle blir å sørge for at alle får opplæring.

– Vellykket digitalisering krever kontinuerlig opplæring for å sikre at vi har kompetansen vi trenger i kommunen. Endringsagentene kan også fungere som brukerstøtte, sier Reinfjell.

Nasjonalt trepartsprosjekt

Opplegget med endringsagenter deler Eidsberg med Askim, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Til sammen skal de fem kommunene bli til Indre Østfold kommune i 2020. Kommunene deltar sammen i det nasjonale prosjektet Samarbeid om digitalisering og kompetanse i kommunene.

– Den norske modellen med trepartssamarbeid og kort avstand mellom ledelse og medarbeidere bidrar til at Norge ligger i verdenstoppen på digitalisering, sa Trond Finstad, AU-medlem og leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet da han holdt innledning på workshop for tillitsvalgte, politikere og ledere for kommunene i Østlandsregionen, i regi av det nasjonale digitaliseringsprosjektet.

Prosjektet er basert på en avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene, der Fagforbundet er med. Over 70 kommuner deltar i prosjektet.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?