Til hovedinnhold

Frykter for streikeretten i Storbritannia

Storbritannia er nylig rammet av en rekke streiker.

Storbritannia er nylig rammet av en rekke streiker. (Foto: Mostphotos)

Se for deg at streikekassa til Fagforbundet må brukes til å betale erstatning til eierne av de private barnehagene etter streiken i fjor høst. Og medlemmene som streika – de får sparken.

12.01.2023 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 06.09.2023

Sånn kan det bli for mange ansatte i offentlig sektor i Storbritannia om statsministeren der får det som han vil.

Den britiske statsministeren og lederen for landets konservative parti, Rishi Sunak, har foreslått en ny lov som kan gjøre det ulovlig for ansatte i offentlig sektor å streike.

Med den nye loven kan streikende arbeidere bli sagt opp og arbeidsgivere kan saksøke fagforeningene for kostnadene knyttet til streiker. En andel av fagforeningens medlemmer må gå på jobb under en streik, hvis ikke blir streiken ansett som ulovlig.

Streik er et av de viktigste våpnene vi har mot at makt konsentreres hos én part i samfunnet – enten det er næringslivet eller regjeringen. Når det blir ulovlig å streike, er det mer enn bare selve streikeretten som står på spill. Det undergraver demokratiet.

Både den britiske Landsorganisasjonen, Trade Union Congress, og jurister i Storbritannia har uttalt at lovforslaget bryter med menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen anser streik som en menneskerett.

Samme lønn i 20 år

Mange i Storbritannia sliter med å betale regningene sine, og høyere lønn har vært et av hovedkravene i streikene som har preget Storbritannia de siste ukene. Ansatte i helsevesenet, jernbanen, veivesenet og grensekontrollen er blant dem som har streiket.

Hvis man justerer for inflasjonen, ligger gjennomsnittslønna for offentlige ansatte i Storbritannia i dag på samme nivå som for nesten 20 år siden, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fagforbundets slagord «sterkere sammen» er ikke bare ord. Det er anerkjennelse av den reelle styrken i å stå sammen. Det er denne krafta Storbritannias statsminister frykter og derfor gjerne vil svekke. Offentlige ansatte i Storbritannia fortjener anstendig lønn og retten til å stå sterkere sammen – også i streik.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?