Til hovedinnhold

Utvikler lokaldemokratiet i Engerdal

Trepartssamarbeid: F.v. kommunalsjef for helse /velferd og oppvekst Andreas Stallvik, Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen.

Trepartssamarbeid: F.v. kommunalsjef for helse /velferd og oppvekst Andreas Stallvik, Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Vi mener dette er demokratibygging i praksis. Gjennom dialog og likeverdig samarbeid finner vi de gode løsningene raskere. De ansatte i Engerdal kommune er bedre tjent med løsningene vi velger før endelig vedtak fattes. 

19.09.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 23.06.2023

Slik oppsummerer Fagforbundets hovedtillitsvalgte Line Merete Sandal,  kommunalsjef for helse/velferd og oppvekst Andreas Stallvik og ordfører i Engerdal kommune Terje Langfloen, sine erfaringer med lokalt trepartssamarbeid.

Uvanlig trepartsarbeid

Det er nemlig ikke så vanlig med trepartsarbeid på lokalt nivå, som en i tillegg får til å fungere.

– Trepartssamarbeidet er viktig for Fagforbundet, derfor skrev tillitsvalgte i Sør-Østerdal brev til alle kommunene i regionen med forslag om å prøve det ut. Bare Engerdal svarte ja, forteller Line Merete Sandal. Hun legger til at de tillitsvalgte i kommunen kanskje var heldige med timingen.

Åpne for å tenke i nye baner

– Vi hadde ny kommunaldirektør og en ganske fersk fungerende ordfører. Vi trengte rett og slett ikke overtale noen som helst. Begge var klare for nye innfallsvinkler og nye måter å angripe utfordringene på, forteller hun.

– Det er jo de ansatte som har skoen på og vet hvor den trykker. Vi har fått et verktøy der alle innspill blir hørt, fra golvet og opp til toppen, sier kommunalsjef Andreas Stallvik.

Bedre prosesser gir bedre avgjørelser

På spørsmål om kommunen faktisk sparer penger, understreker de tre at trepartsutvalget ikke er et vedtaksført organ, men et forum for utveksling av synspunkter og erfaringer. Det er viktig  å få mest mulig ut av pengene og ha et godt utgangspunkt for arbeidet i virksomhetene. Hva vi gjør om vi få mer penger og hva kan vi gjøre om vi får mindre, er viktig å finne ut av.

Line kaster seg på

 – Et godt eksempel på det er barnehagesektoren i kommunen. Vi har to barnehager og trepartsarbeidet har lagt grunnlag for gode debatter om hvordan vi bruker ressursene som er til rådighet og om det finnes alternative måter å organisere arbeidet på. Slik fanger vi opp innspill før vedtak fattes, og kanskje blir vedtakene bedre.

Vedtak er vedtak

– Her i Engerdal, som i alle andre kommuner, er det politikerne som fatter vedtak. Dette er en metode for utviklingsarbeid, vedtaka blir dermed ikke tredd ned over hodene på folk. Det er demokratiutvikling i praksis.  

Han legger til at utfordringa i trepartssamarbeidet er kommunikasjon.

– Skal dette fungere som vi gjerne vil, må informasjon nå ut i hver krok av organisasjonen. Skal folk påvirke, må de vite hva som foregår. Det jobber vi med, men er ikke helt i mål. Kommunikasjon er krevende, avslutter ordfører Terje Langfloen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?