Til hovedinnhold

Fra landsmøte og streikevakt til mobilisering i Estland

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, forteller om barnehagenes trafikklyssystem under pandemien.

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, forteller om barnehagenes trafikklyssystem under pandemien. (Foto: Nina Monsen)

Anders Hasås Borg, nestleder i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, rakk bare så vidt å pakke om kofferten etter Fagforbundets landsmøte før han satt på flyet på vei til Estland for å snakke om Fagforbundet, den norske modellen og streiken medlemmene i private barnehager står midt oppe i.

09.11.2022 av Nina Monsen
Sist oppdatert: 09.11.2022

Borg var invitert av Fagforbundets estiske søsterorganisasjon, Rotal, for å dele erfaringer om partssamarbeid og forhandlinger på en konferanse i Tallinn, hovedstaden i Estland. I salen satt Rotals medlemmer, administrative ledere i stat og kommune, politikere og ansatte.

Av Borg får de høre hvordan Fagforbundets fagforeninger er bygget opp i Oslo, om frikjøp og forhandlinger. Borg forklarer hvorfor Fagforbundet er for at størstedelen av forhandlingene skal foregå sentralt.

– Min erfaring med lokale forhandlinger er at det meste forsvinner til den administrative ledelsen i bydelen, sier Borg. Sentrale forhandlinger bidrar derimot til lik lønn over hele landet og jevner ut prioriteringer mellom ulike yrkesgrupper, legger Borg til.

Kontrasten mellom det Borg forteller og arbeidslivet i Estland er stor. Ifølge landets sosialminister og tidligere leder for estisk LO, Peep Peterson, er kun 20 prosent av arbeidstakerne i landet dekket av tariffavtale, tilliten mellom partene er lav og Estland har en av EUs største lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Streik gir flere medlemmer

Kontrasten blir ikke mindre når Borg forteller hvordan streiken blant Fagforbundets medlemmer i private barnehager har stor støtte i befolkningen. Det gjør tydelig inntrykk på salen at Fagforbundet fikk 300 nye medlemmer i løpet av streikens første uke og at tallet er stigende .

Rotals forbundsleder, Kalle Liivamägi, nikker bekreftende til det Borg sier om streiken. Liivamägi var på Fagforbundets landsmøte som internasjonal gjest og ble selv invitert til å besøke streikevaktene ved en barnehage.  Streikeviljen blant medlemmene og støtten blant befolkningen imponerte den estiske forbundslederen.

Sosial dialog og anstendig arbeid

Konferansen i Tallinn i slutten av oktober var avslutningen på et prosjekt som Rotal og Fagforbundet har hatt i regi av EØS-programmet Sosial dialog og anstendig arbeid. Målet med prosjektet er å styrke partssamarbeidet på arbeidsplassen og trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforbund og myndigheter i deltakerlandene. Programmet administreres av Innovasjon Norge og er finansiert av EØS-prosjektmidler.

Ifølge Liivamägi har Rotal fått flere medlemmer i prosjektperioden. Det viktigste resultatet er likevel etableringen av en helt ny fagforening for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

– Virkeligheten jeg beskriver fra Oslo kan kanskje virke utopisk for den estiske fagbevegelsen, sier Borg og legger til at det er viktig å huske på at Estland med sin historie har helt andre forutsetninger enn vi har i Norge.

– Jeg håper likevel at eksemplene fra Norge kan være til inspirasjon for både arbeidsgivere og fagforeninger på hva som er mulig med et solid partssamarbeid i bunn, avslutter Borg.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?