Til hovedinnhold

Vil du bidra til å gjøre arbeidsplassen bedre?

JAKTER IVER: Hilde Larsen (t.v.) har vært ressursperson i Vestland en god stund. Marianne Bratsveen er helt fersk i Innlandet. – Jeg håper flere kommuner får øynene opp for hvor godt verktøy trepartssamarbeid kan være, sier Bratsveen.

JAKTER IVER: Hilde Larsen (t.v.) har vært ressursperson i Vestland en god stund. Marianne Bratsveen er helt fersk i Innlandet. – Jeg håper flere kommuner får øynene opp for hvor godt verktøy trepartssamarbeid kan være, sier Bratsveen. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

Fagforbundets ressurs­personer innen trepartssamarbeid står klare til å hjelpe deg.

18.08.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 18.10.2023

I rundt 20 år har Fagforbundet jobbet med kommunalt trepartssamarbeid som verktøy for utvikling av kommunen. Det handler om et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte - som tar beslutningene sammen.

Og samarbeidet bærer frukter. Fagforbundet og forskningsinstituttet Sintef har dokumentert resultater som viser mer fornøyde ansatte, mindre sykefravær, bedre offentlige tjenester - og mer fornøyde innbyggere.

I sommer møttes Fagforbundets ressurspersoner innen trepartssamarbeid. Der snakket Sintef-forsker Lisbeth Øyum om den norske samarbeidsmodellen. Hun påpekte at tillitsreformen, et av re­gjeringas viktigste prosjekter, i stor grad handler om å ta makta tilbake igjen og gi reell medvirkning til offentlige ansatte. 

Nærmer seg tillitsreformen

– Tillitsreform og trepartssamarbeid henger tett sammen. Får vi til trepartssamarbeidet, så har vi nesten tillitsreformen på plass, sier Hilde Larsen, som er ressursperson i Fagforbundet Vestland. 
Fagforeninger som ønsker å komme i gang og jobbe på denne måten kan kontakte Larsen og andre ressurspersoner i fylkeskretsene for hjelp. De samarbeider tett med omstillingsenheten i Fagforbundet sentralt. 

I Vestland har Larsen en ambisjon om å etablere arbeidsmetoden i seks ulike kommuner. I Hyllestad er arbeidet allerede i gang, og i Høyanger, Vaksdal og Osterøy jobbes det nå med å få det vedtatt.

– Vi har dialog med alle og jakter på de som ivrer for samarbeid. Drømmen er at alle kommuner skal gå inn uten forbehold, men klarer vi å få det til i de seks kommunene, er vi fornøyde. De kan bli en inspirasjon til andre kommuner som vil følge etter. 

Bedre måte å jobbe på

Trepartssamarbeid kan være krevende for tillitsvalgte, men det er verdt det. 

– Det trengs god dialog mellom alle. Kontakten med medlemmer og ansatte er veldig viktig for å vite hvor skoen trykker, men det er like utfordrende for politikere og ledelse. Målet er mer fornøyde ansatte, innbyggere og bedre offentlige tjenester, sier hun. 

 Gjennom trepartssamarbeid får vi nye og bedre måter å jobbe på. Presset på helsetjenestene i møte med en aldrende befolkning og færre yrkesaktive er et av mange eksempler på at det trengs. 

– Det handler om bedre utnyttelse av ressursene til det beste for de som bor, jobber og som bruker tjenestene i kommunen, avslutter Larsen. 

Vil du vite mer om hvordan du kan komme i gang med kommunalt trepartssamarbeid? Ta kontakt med fylkes­kretsen din eller omstillingsenheten! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?